เนื้อเพลง Coocacho คำอ่านไทย Kylie Minogue

No One Else L Know Can Thrill Me Like You Do
( โน วัน เอ๊ลส แอล โนว์ แคน ธริล มี ไล๊ค ยู ดู)
I Only Ever Want To Go Go Dance With You
(ไอ โอ๊นลี่ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู โก โก แด๊นซ์ วิธ ยู)
You’re The Dream Boy Of My Bedroom Poster
(ยัวร์ เดอะ ดรีม บอย อ็อฝ มาย เบดรูม โพซเทอะ)
Now We’re On A Roller Coaster Ride
(นาว เวีย ออน อะ โรลเลอะ โคซเทอะ ไรด์)
You’re The Greatest Gift That L Could Ever Wish For
(ยัวร์ เดอะ เกสเดด กิฟท แดท แอล เคิด เอ๊เฝ่อร์ วิ๊ช ฟอร์)
And There’s Not A Single Thing L Wouldn’t Give For
(แอนด์ แดร์ น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล ทริง แอล วูดดึ่น กี๊ฝ ฟอร์)
A Little Time With You My Coocachoo
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์ วิธ ยู มาย Coocachoo)
’cause L’m So In Love With You
(ค๊อส Lm โซ อิน ลัฝ วิธ ยู)
No One Else Can Take Me To The Highs Like You
(โน วัน เอ๊ลส แคน เท้ค มี ทู เดอะ ไฮฮ ไล๊ค ยู)
You Show Me All The Colours When L’m Feeling Blue
(ยู โชว์ มี ออล เดอะ คัลเออะ เว็น Lm ฟีลอิง บลู)
You’re The Brightest Shining Lights On Broadway
(ยัวร์ เดอะ ไบท์เดซ ชายนิง ไล๊ท ออน บอร์ดเวย์)
Pink In Evening Sunsets Every Day
(พิ๊งค อิน อี๊ฝนิ่ง ซันเซส เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
You’re The Greatest Gift That L Could Ever Wish For
(ยัวร์ เดอะ เกสเดด กิฟท แดท แอล เคิด เอ๊เฝ่อร์ วิ๊ช ฟอร์)
And There’s Not A Single Thing L Wouldn’t Give For
(แอนด์ แดร์ น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล ทริง แอล วูดดึ่น กี๊ฝ ฟอร์)
A Little Time With You My Coocachoo
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์ วิธ ยู มาย Coocachoo)
’cause L’m So In Love With You
(ค๊อส Lm โซ อิน ลัฝ วิธ ยู)
Even At Night When L’m Sieeping
(อี๊เฝ่น แอ็ท ไน๊ท เว็น Lm Sieepings)
You Are All L’m Ever Dreaming Of
(ยู อาร์ ออล Lm เอ๊เฝ่อร์ ดรีมมิง อ็อฝ)
You’re The Greatest Gift That L Could Ever Wish For
(ยัวร์ เดอะ เกสเดด กิฟท แดท แอล เคิด เอ๊เฝ่อร์ วิ๊ช ฟอร์)
And There’s Not A Single Thing L Wouldn’t Give For
(แอนด์ แดร์ น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล ทริง แอล วูดดึ่น กี๊ฝ ฟอร์)
A Little Time With You My Coocachoo ’cause L’m So In Love With You
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์ วิธ ยู มาย Coocachoo ค๊อส Lm โซ อิน ลัฝ วิธ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coocacho คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น