เนื้อเพลง Money คำอ่านไทย Jewel

You see the big fat man with a skinny, skimpy blonde
( ยู ซี เดอะ บิ๊ก แฟท แมน วิธ อะ ซคีนอิ , ซคีมพิ บล็อนด)
who lets him kiss her hand
(ฮู เล็ท ฮิม คิซ เฮอ แฮนด์)
because he, ooh, breathes diamond rings when he sings
(บิคอส ฮี , อู้ , บรีฑ ได๊ม่อนดํ ริง เว็น ฮี ซิง)
He talks like columbian coffee with cream
(ฮี ท๊อล์ค ไล๊ค โคะลัมเบียน คีอฟฟี่ วิธ ครีม)
It’s not, ooh, too, ooh, sweet
(อิทซ น็อท , อู้ , ทู , อู้ , สวี้ท)

Money [x10] yeah
(มั๊นนี่ [ x10 ] เย่)
Money makes the world go round round round round
(มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด ราวนด ราวนด ราวนด)
Bom de-dooble dooble bom…. etc…..
(Bom ดี dooble dooble bom อีทีซี)
Doo bow mow
(ดู บาว โม)

A blur of cheap hotel rooms and a vibrating bed
(อะ เบลอร์ อ็อฝ ชี๊พ โฮเท็ล รูม แซน อะ vibratings เบ๊ด)
It’s hot feelings, cold feet, hey, yo, gimme some
(อิทซ ฮอท ฟีลอิง , โคลด์ ฟีท , เฮ , โย , กีมมิ ซัม)
head into the bathroom just to powder her nose
(เฮด อิ๊นทู เดอะ บาทรูม จั๊สท ทู พ๊าวเด้อร์ เฮอ โน้ส)
Clip her fingernails and paint her toes
(คลิพ เฮอ ฟิงเกอร์เนลสฺ แซน เพ้นท เฮอ โท)
And it’s all, ooh, for, uuh, money
(แอนด์ อิทซ ซอร์ , อู้ , ฟอร์ , uuh , มั๊นนี่)

Money [x10] yeah
(มั๊นนี่ [ x10 ] เย่)
Money makes the world go round round round round Bom de-dooble dooble
(มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด ราวนด ราวนด ราวนด Bom ดี dooble dooble)
bom…. etc…..[again, but different]
(bom อีทีซี [ อะเกน , บั๊ท ดีฟเฟอะเร็นท ])

She used to be pretty with a real cute face
(ชี ยู๊ส ทู บี พริ๊ทที่ วิธ อะ เรียล คยูท เฟซ)
Dreams and morals and an eternal fireplace
(ดรีม แซน ม๊อรั่ล แซน แอน อิทเท๊อร์น่อล ไฟทดิง)
Then in came the shadow man he blew out her light
(เด็น อิน เคม เดอะ แฌดโอ แมน ฮี บลู เอ๊าท เฮอ ไล๊ท)
And now there like so many her life is just a fight
(แอนด์ นาว แดร์ ไล๊ค โซ เมนอิ เฮอ ไล๊ฟ อีส จั๊สท ดา ไฟ้ท)
[And now, like so many, there’s just a little pilot light]
([ แอนด์ นาว , ไล๊ค โซ เมนอิ , แดร์ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไพ๊หลอต ไล๊ท ])
It’s a fight for money
(อิทซ ซา ไฟ้ท ฟอร์ มั๊นนี่)

Money [x10] yeah
(มั๊นนี่ [ x10 ] เย่)
Money makes the world go rooouuuund
(มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก rooouuuund)

[vocal pains for a solo :]
([ โฝแค็ล เพน ฟอร์ รา โซ๊โล่ : ])

You see the big fat man with a skinny, skimpy blonde
(ยู ซี เดอะ บิ๊ก แฟท แมน วิธ อะ ซคีนอิ , ซคีมพิ บล็อนด)
who lets him kiss her hand
(ฮู เล็ท ฮิม คิซ เฮอ แฮนด์)
because he, ooh, breathes diamond rings when he sings
(บิคอส ฮี , อู้ , บรีฑ ได๊ม่อนดํ ริง เว็น ฮี ซิง)
He talks like columbian coffee with cream
(ฮี ท๊อล์ค ไล๊ค โคะลัมเบียน คีอฟฟี่ วิธ ครีม)
It’s not, ooh, too, ooh, sweet
(อิทซ น็อท , อู้ , ทู , อู้ , สวี้ท)

Money [x10] yeah
(มั๊นนี่ [ x10 ] เย่)
Money makes the world
(มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด)
Money [x10]
(มั๊นนี่ [ x10 ])
Money makes the world go rooooooouuuuuuund.
(มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก rooooooouuuuuuund)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น