เนื้อเพลง Blue Money คำอ่านไทย Van Morrison

Photographer smile
( โฟะทอกระเฟอะ สไมล์)
Take a break for a while
(เท้ค เก เบร๊ค ฟอร์ รา ไวล์)
Take a rest, do your very best
(เท้ค เก เรสท , ดู ยุร เฝ๊รี่ เบ๊สท์)
Take five, honey
(เท้ค ไฟฝ , ฮั๊นนี่)
Five, honey
(ไฟฝ , ฮั๊นนี่)

Search in your bag
(เซิร์ช อิน ยุร แบ๊ก)
Light up a fag
(ไล๊ท อั๊พ อะ แฟ็ก)
Think it’s a drag, but you’re so glad
(ทริ๊งค อิทซ ซา ดแร็ก , บั๊ท ยัวร์ โซ แกล๊ด)
To be alive, honey
(ทู บี อะไล๊ฝ , ฮั๊นนี่)
Alive, honey
(อะไล๊ฝ , ฮั๊นนี่)

Say, when this is all over
(เซย์ , เว็น ดิส ซิส ซอร์ โอ๊เฝ่อร)
You’ll be in clover
(โยว บี อิน คโลเฝอะ)
We’ll go out and spend
(เวลล โก เอ๊าท แอนด์ สเพ็นด)
All a your [blue money]
(ออล อะ ยุร [ บลู มั๊นนี่ ])
Blue money [blue money]
(บลู มั๊นนี่ [ บลู มั๊นนี่ ])

Do-do-you-do, n’-do-do-you-do
(ดู ดู ยู ดู , เอ็น ดู ดู ยู ดู)
n’ do-do-do-you do, n’ do-do-do-you-do
(เอ็น ดู ดู ดู ยู ดู , เอ็น ดู ดู ดู ยู ดู)
n’ do-do
(เอ็น ดู ดู)

Alright, [do-do] do-it
(ออลไร๊ท , [ ดู ดู ] ดู อิท)

Do-do-you-do, n’-do-do-you-do
(ดู ดู ยู ดู , เอ็น ดู ดู ยู ดู)
n’ do-do-do-you do, n’ do-do-do-you-do
(เอ็น ดู ดู ดู ยู ดู , เอ็น ดู ดู ดู ยู ดู)
n’ do-do, do-do
(เอ็น ดู ดู , ดู ดู)

[short instrumental & sax solo] alright
([ ช๊อร์ท อินซทรุเมนแท็ล & แซ็คซ โซ๊โล่ ] ออลไร๊ท)

[do-do, do-do]
([ ดู ดู , ดู ดู ])

Well the cameraman smiles
(เวลล เดอะ คะเมระแมน สไมล์)
Take a break for a while
(เท้ค เก เบร๊ค ฟอร์ รา ไวล์)
Do your best, your very best
(ดู ยุร เบ๊สท์ , ยุร เฝ๊รี่ เบ๊สท์)
Take five, honey
(เท้ค ไฟฝ , ฮั๊นนี่)
Take five
(เท้ค ไฟฝ)

Well, you search in your bag
(เวลล , ยู เซิร์ช อิน ยุร แบ๊ก)
Light up a fag
(ไล๊ท อั๊พ อะ แฟ็ก)
Think it’s a drag, but you’re so glad
(ทริ๊งค อิทซ ซา ดแร็ก , บั๊ท ยัวร์ โซ แกล๊ด)
To be alive, honey
(ทู บี อะไล๊ฝ , ฮั๊นนี่)
Alive, honey
(อะไล๊ฝ , ฮั๊นนี่)

Say, when this is all over
(เซย์ , เว็น ดิส ซิส ซอร์ โอ๊เฝ่อร)
You’ll be in clover
(โยว บี อิน คโลเฝอะ)
We’ll go out and spend
(เวลล โก เอ๊าท แอนด์ สเพ็นด)
All a your [blue money]
(ออล อะ ยุร [ บลู มั๊นนี่ ])
Blue money [blue money]
(บลู มั๊นนี่ [ บลู มั๊นนี่ ])

Alright
(ออลไร๊ท)

Do-do-you-do, n’-do-do-you-do
(ดู ดู ยู ดู , เอ็น ดู ดู ยู ดู)
n’ do-do-do-you do, n’ do-do-do-you-do
(เอ็น ดู ดู ดู ยู ดู , เอ็น ดู ดู ดู ยู ดู)
‘n-do-do
(เอ็น ดู ดู)

Alright [do-do]
(ออลไร๊ท [ ดู ดู ])

Do-do-you-do, n’-do-do-you-do
(ดู ดู ยู ดู , เอ็น ดู ดู ยู ดู)
n’ do-do-do-you-do, n’ do-do-do-you-do
(เอ็น ดู ดู ดู ยู ดู , เอ็น ดู ดู ดู ยู ดู)
n’ do-do [do-do]
(เอ็น ดู ดู [ ดู ดู ])

Alright [do-do]
(ออลไร๊ท [ ดู ดู ])

Get it!
(เก็ท ดิธ !)

[Instrumental & sax solo]
([ อินซทรุเมนแท็ล & แซ็คซ โซ๊โล่ ])

One more time
(วัน โม ไทม์)

Do-do-you-do, n’-do-do-you-do
(ดู ดู ยู ดู , เอ็น ดู ดู ยู ดู)
n’ do-do-do-you do, n’ do-do-do-you-do
(เอ็น ดู ดู ดู ยู ดู , เอ็น ดู ดู ดู ยู ดู)
‘n-do-do [do-do]
(เอ็น ดู ดู [ ดู ดู ])

Hey! [do-do]
(เฮ ! [ ดู ดู ])

Do-do-you-do, n’-do-do-you-do
(ดู ดู ยู ดู , เอ็น ดู ดู ยู ดู)
n’ do-do-do-you-do, n’ do-do-do-you-do
(เอ็น ดู ดู ดู ยู ดู , เอ็น ดู ดู ดู ยู ดู)
‘n-do-do
(เอ็น ดู ดู)

Alright, do-do
(ออลไร๊ท , ดู ดู)

Say, when this is all over
(เซย์ , เว็น ดิส ซิส ซอร์ โอ๊เฝ่อร)
We’ll be in clover
(เวลล บี อิน คโลเฝอะ)
We’ll go out and spend all your
(เวลล โก เอ๊าท แอนด์ สเพ็นด ออล ยุร)

[Breau money] breau money
([ Breau มั๊นนี่ ] breau มั๊นนี่)

Blue money [blue money]
(บลู มั๊นนี่ [ บลู มั๊นนี่ ])

Ooh
(อู้)
Juice money, loose money
(จู้ยซ มั๊นนี่ , ลู้ส มั๊นนี่)

Juice money, loose money, honey
(จู้ยซ มั๊นนี่ , ลู้ส มั๊นนี่ , ฮั๊นนี่)

[do-do-do, do-do-do-do]
([ ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู ])
What kind a money, honey?
(ว๊อท ไคนด์ อะ มั๊นนี่ , ฮั๊นนี่)

[do-do-do, do-do-do-do]
([ ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู ])
Juice money, loose money
(จู้ยซ มั๊นนี่ , ลู้ส มั๊นนี่)

[do-do-do, do-do-do-do]
([ ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู ])
Blue money
(บลู มั๊นนี่)

[do-do-do, do-do-do-do]
([ ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู ])
Juice money
(จู้ยซ มั๊นนี่)

[do-do-do, do-do-do-do]
([ ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู ])
Loose money
(ลู้ส มั๊นนี่)

Blue money
(บลู มั๊นนี่)

Hey! alright
(เฮ ! ออลไร๊ท)

FADES-
(เฟด)
Juice money
(จู้ยซ มั๊นนี่)

Ow!
(เอ้า !)

Long as you wanna be.
(ลอง แอส ยู วอนนา บี)

[Transcribed by ear; corrections requested and welcomed!]
([ ทแร็นซคไรบ บาย เอียร ; เคาะเรคฌัน รีเควส แอนด์ เว้ลคั่ม ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue Money คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น