เนื้อเพลง Mystical Experience คำอ่านไทย Boyzone

Looking for you, lost in my emptiness,
( ลุคอิง ฟอร์ ยู , ล็อซท อิน มาย เอมทิเน็ซ ,)
When the cold makes me weary, cold and lonely,
(เว็น เดอะ โคลด์ เม้ค มี เวียริ , โคลด์ แอนด์ โลนลิ ,)
Looking for ecstasy to make me live again,
(ลุคอิง ฟอร์ เอคซทะซิ ทู เม้ค มี ไล้ฝ อะเกน ,)
A supernatural feeling when you hold me,
(อะ ซยูเออะแนชเออะแร ฟีลอิง เว็น ยู โฮลด์ มี ,)
Everytime you’re here beside me,
(เอ๊รี่ไทม์ ยัวร์ เฮียร บีไซด์ มี ,)
There is thunder, there is lightning,
(แดร์ อีส ธั๊นเด้อร์ , แดร์ อีส ไล๊ทนิ่ง ,)
I feel the earth move and it’s a different story,
(ไอ ฟีล ดิ เอิร์ทร มู๊ฝ แอนด์ อิทซ ซา ดีฟเฟอะเร็นท สท๊อรี่ ,)
All the power, the heaven and the glory…
(ออล เดอะ พ๊าวเว่อร์ , เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เดอะ กล๊อรี่)

CHORUS:
(ค๊อรัส :)
It’s almost like a mystical experience,
(อิทซ อ๊อลโมสท ไล๊ค เก มีซทิแค็ล เอ็กซพี๊เหรียนซํ ,)
To feel I’m born again when you come near me,
(ทู ฟีล แอม บอน อะเกน เว็น ยู คัม เนียร์ มี ,)
To reach the stars above me,
(ทู รี๊ช เดอะ สทาร์ อะโบ๊ฝ มี ,)
The minute that you love me,
(เดอะ มิ๊หนิท แดท ยู ลัฝ มี ,)
Oh, it’s like a mystical experience,
(โอ , อิทซ ไล๊ค เก มีซทิแค็ล เอ็กซพี๊เหรียนซํ ,)
Almost like a mystical experience,
(อ๊อลโมสท ไล๊ค เก มีซทิแค็ล เอ็กซพี๊เหรียนซํ ,)
To rise with every step as you come near me,
(ทู ไร๊ส วิธ เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ แอส ยู คัม เนียร์ มี ,)
And when I’m closer to ya your kisses, halleluya,
(แอนด์ เว็น แอม โคลเซอร์ ทู ยา ยุร คีสเซซ , halleluya ,)
Take me to a mystical experience.
(เท้ค มี ทู อะ มีซทิแค็ล เอ็กซพี๊เหรียนซํ)

Won’t you please hurry back,
(ว็อนท ยู พลีซ เฮ๊อร์รี่ แบ็ค ,)
Now that I need you so,
(นาว แดท ไอ นี๊ด ยู โซ ,)
To drive away all the sorrow and to guide me,
(ทู ไดร๊ฝ อะเวย์ ออล เดอะ ซ๊อโร่ว แอนด์ ทู ไก๊ด มี ,)
Bring the sound of your hapiness to my loneliness,
(บริง เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ ยุร แฮพปีเนส ทู มาย โลนลิเน็ซ ,)
To exorcise all the demons that live inside of me,
(ทู เอคซอไซส ออล เดอะ ดีมัน แดท ไล้ฝ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี ,)
Life without you’s like a stranger
(ไล๊ฟ วิธเอ๊าท ยู ไล๊ค เก ซทเรนเจอะ)
Full of shadows, full of danger,
(ฟูล อ็อฝ แฌดโอ , ฟูล อ็อฝ แด๊งเจ้อร์ ,)
And when you’re with me the world is full of passion,
(แอนด์ เว็น ยัวร์ วิธ มี เดอะ เวิลด อีส ฟูล อ็อฝ แพ๊ชชั่น ,)
And when you touch me, a magical reaction…
(แอนด์ เว็น ยู ทั๊ช มี , อะ แมจอิแค็ล ริแอคฌัน)

CHORUS TO FADE
(ค๊อรัส ทู เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mystical Experience คำอ่านไทย Boyzone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น