เนื้อเพลง The Final คำอ่านไทย Dir en Grey

The intention is clear, I stare, with this left hand, unable
( ดิ อินเทนฌัน อีส เคลียร์ , ไอ สแทร์ , วิธ ดิส เล๊ฟท แฮนด์ , อันเอ๊เบิ่ล)
to be worded
(ทู บี เวิร์ด)
Every time I bleed, there lies the reason to live … And I
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ บลีด , แดร์ ไล เดอะ รี๊ซั่น ทู ไล้ฝ แอนด์ ดาย)
discover words being so vivid and bright
(ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ เวิร์ด บีอิง โซ ฝีฝอิด แอนด์ ไบร๊ท)

Even loved ones scatter like petals from flowers in my hand
(อี๊เฝ่น ลัฝ วัน ซแคทเทอะ ไล๊ค เพเดว ฟรอม ฟล๊าวเว่อร์ ซิน มาย แฮนด์)
So even if I engraved the meaning that I lived in my hand, it
(โซ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย เอ็นกเรฝ เดอะ มีนนิง แดท ไอ ไล้ฝ อิน มาย แฮนด์ , อิท)
will only be known as flowers of vanity
(วิล โอ๊นลี่ บี โนน แอส ฟล๊าวเว่อร์ อ็อฝ แฝนอิทิ)

The Final
(เดอะ ไฟ๊น่อล)

One by one it multiplies … why be a sad bait?
(วัน บาย วัน อิท multiplies วาย บี อะ แซ้ด เบท)

Deep within the hell of my heart … I can’t go back
(ดี๊พ วิธอิน เดอะ เฮ็ลล อ็อฝ มาย ฮาร์ท ไอ แค็นท โก แบ็ค)
A self-torture loser, not being able to see tomorrow
(อะ เซลฟ์ ท๊อเจ้อร ลูสเออะ , น็อท บีอิง เอ๊เบิ้ล ทู ซี ทูม๊อโร่ว)
Suicide is the proof of life
(ซุยไซ้ด อีส เดอะ พรู๊พ อ็อฝ ไล๊ฟ)

Even loved ones scatter like petals from flowers in my hand
(อี๊เฝ่น ลัฝ วัน ซแคทเทอะ ไล๊ค เพเดว ฟรอม ฟล๊าวเว่อร์ ซิน มาย แฮนด์)
So even if I engraved the meaning that I lived in my hand, it
(โซ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย เอ็นกเรฝ เดอะ มีนนิง แดท ไอ ไล้ฝ อิน มาย แฮนด์ , อิท)
will only be known as flowers of vanity
(วิล โอ๊นลี่ บี โนน แอส ฟล๊าวเว่อร์ อ็อฝ แฝนอิทิ)

So I can’t live
(โซ ไอ แค็นท ไล้ฝ)
What’s lost can’t be born again
(ว๊อท ล็อซท แค็นท บี บอน อะเกน)

A song that’s not even seeking the proof of living
(อะ ซ็อง แด้ท น็อท อี๊เฝ่น ซีคิง เดอะ พรู๊พ อ็อฝ ลีฝอิง)
Let’s put an end … The Final
(เล็ท พุท แอน เอ็นด เดอะ ไฟ๊น่อล)

Lets bloom flowers of attempted suicide.
(เล็ท บลูม ฟล๊าวเว่อร์ อ็อฝ แอทเท๊มพท ซุยไซ้ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Final คำอ่านไทย Dir en Grey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น