เนื้อเพลง Tell Me a Story (About The Night Before) คำอ่านไทย Hilary Duff feat Lil’ Romeo

[Hilary:]
( [ ฮิลารี : ])
Tell me a story
(เทลล มี อะ สท๊อรี่)
I believe, oh I believe
(ไอ บีลี๊ฝ , โอ ไอ บีลี๊ฝ)
All things are possible on Christmas eve
(ออล ทริง แซร์ พ๊อซซิเบิ้ล ออน ครีซมัซ อี๊ฟ)

[Lil’ Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ : ])
OK… OK
(โอเค โอเค)
It was a night before christmas
(อิท วอส ซา ไน๊ท บีฟอร์ ครีซมัซ)
and all through the house
(แอนด์ ออล ทรู เดอะ เฮ้าส)
not a creature was stirring
(น็อท ดา ครีเชอะ วอส ซเทอริง)
not even a mouse
(น็อท อี๊เฝ่น อะ เม๊าส)
the stockings was hung
(เดอะ ซทอคคิง วอส ฮัง)
by the chiminey with care
(บาย เดอะ chiminey วิธ แคร์)
with hopes that st. nick soon would be there
(วิธ โฮพ แดท เอ็ซท นิค ซูน เวิด บี แดร์)
me and my sisters and brothers getting ready for bed
(มี แอนด์ มาย ซิ๊สเท่อร์ แซน บร๊าเท่อรํ เกดดดิ้ง เร๊ดี้ ฟอร์ เบ๊ด)
Can’t wait to get toys for all the break bread
(แค็นท เว้ท ทู เก็ท ทอย ฟอร์ ออล เดอะ เบร๊ค เบร้ด)
Mom’s in her P. Miller jammies and pop’s silk
(มัม ซิน เฮอ พี มีลเลอะ jammies แซน พ็อพ ซิ้ลค)
and pops still
(แอนด์ พ็อพ สทิลล)
Santa coming eating the cookies and milk
(แซนดา คัมอิง อีสดิง เดอะ คูคอิ แซน มิลค์)

[Hilary:]
([ ฮิลารี : ])
Tell me a story
(เทลล มี อะ สท๊อรี่)
I believe, oh I believe
(ไอ บีลี๊ฝ , โอ ไอ บีลี๊ฝ)
All things are possible on Christmas Eve
(ออล ทริง แซร์ พ๊อซซิเบิ้ล ออน ครีซมัซ อี๊ฟ)
Every time I hear that rhyme
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เฮียร แดท ไรม)
I love it even more
(ไอ ลัฝ อิท อี๊เฝ่น โม)
Tell me a story
(เทลล มี อะ สท๊อรี่)
About the night before
(อะเบ๊าท เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)

[Lil’ Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ : ])
Could it be a dream
(เคิด ดิท บี อะ ดรีม)
I think i heard a noise
(ไอ ทริ๊งค ไอ เฮิด อะ น๊อยส)
jumped out of bed
(จั๊มพ เอ๊าท อ็อฝ เบ๊ด)
it’s the no limit boys
(อิทซ เดอะ โน ลิ๊หมิท บอย)
i ran to the window
(ไอ แร็น ทู เดอะ วิ๊นโด้ว)
Creak creak
(ครีค ครีค)
Bright red shin’nin the new Hum-V
(ไบร๊ท เร้ด shinnin เดอะ นิว ฮัม วี)
snow in the south hhmm that’s kinda silly
(สโนว์ อิน เดอะ เซ๊าธ hhmm แด้ท กินดา ซิ๊ลลี่)
Is it santa claus or is it my uncle willy
(อีส ซิท แซนดา คลอส ออ อีส ซิท มาย อั๊งเคิ่ล วิวลี)
know hea we play games but this one feels wierd
(โนว์ ฮี วี เพลย์ เกม บั๊ท ดิส วัน ฟีล wierd)
when i see 8 shiny reindeer
(เว็น นาย ซี 8 ไฌนอิ เรนเดีย)
bout to come and get me
(เบาท ทู คัม แอนด์ เก็ท มี)
come on
(คัมมอน)

[Hilary:]
([ ฮิลารี : ])
Tell me a story
(เทลล มี อะ สท๊อรี่)

[Lil’ Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ : ])
ok
(โอเค)
you wanna know
(ยู วอนนา โนว์)
check it out
(เช็ค อิท เอ๊าท)
Now santa
(นาว แซนดา)
called them by name
(คอลลํ เด็ม บาย เนม)
Dasher, dancer, prancer
(แดสเชอ , แดนเซอร์ , แพนเซอร์)
and they all came
(แอนด์ เด ออล เคม)
vixen, comet, cupid eyes droopin
(ฝีคเซ็น , โค๊เหม็ท , คยูพิด อาย droopin)
low ears they look’s like they snoop’n
(โลว เอียร เด ลุ๊ค ไล๊ค เด snoopn)
can’t forget donder and blit’s
(แค็นท ฟอร์เก๊ท donder แอนด์ blits)
3 kings
(3 คิง)
they carry’n the gifts
(เด carryn เดอะ กิฟท)

[Hilary:]
([ ฮิลารี : ])
t-t-t-t-tell me a
(ที ที ที ที เทลล มี อะ)
I believe, oh I believe
(ไอ บีลี๊ฝ , โอ ไอ บีลี๊ฝ)
All things are possible on Christmas Eve
(ออล ทริง แซร์ พ๊อซซิเบิ้ล ออน ครีซมัซ อี๊ฟ)

[Lil’ Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ : ])
wish for it, you just might get it
(วิ๊ช ฟอร์ อิท , ยู จั๊สท ไมท เก็ท ดิธ)

Every time I hear that rhyme
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เฮียร แดท ไรม)
I love it even more
(ไอ ลัฝ อิท อี๊เฝ่น โม)
Tell me a story
(เทลล มี อะ สท๊อรี่)
About the night before
(อะเบ๊าท เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)

[Lil’ Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ : ])
wish for it, you just might get it
(วิ๊ช ฟอร์ อิท , ยู จั๊สท ไมท เก็ท ดิธ)

I couldn’t believe they were fly’n so high
(ไอ คูดซึ่น บีลี๊ฝ เด เวอ flyn โซ ไฮฮ)
to the moon and the stars and the lonely sky
(ทู เดอะ มูน แอนด์ เดอะ สทาร์ แซน เดอะ โลนลิ สกาย)
they went up and around
(เด เว็นท อั๊พ แอนด์ อะราวนฺดฺ)
and sung as they flew
(แอนด์ ซัง แอส เด ฟลู)
with the sleigh and the toys
(วิธ เดอะ ซเล แอนด์ เดอะ ทอย)
and Saint nicholas too
(แอนด์ เซ๊นท nicholas ทู)

[Lil’ Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ : ])
ain’t about the gifts
(เอน อะเบ๊าท เดอะ กิฟท)
but i’m glad santa came
(บั๊ท แอม แกล๊ด แซนดา เคม)
thanks for the video games and the bling-bling
(แธ๊งค์ ฟอร์ เดอะ ฝีดอิโอ เกม แซน เดอะ บลิง บลิง)
my lil’ sister ‘n’ brothers got bikes ‘n’ trains
(มาย ลิล ซิ๊สเท่อร์ เอ็น บร๊าเท่อรํ ก็อท ไบค เอ็น เทรน)
i’m just glad for the love it things
(แอม จั๊สท แกล๊ด ฟอร์ เดอะ ลัฝ อิท ทริง)
so you better not shout
(โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท เช๊าท)
you better not pout
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท เพาท)
yall know what i’m talkin’ about
(ยอล โนว์ ว๊อท แอม ทอคกิ่น อะเบ๊าท)
merry christmas to all
(เม๊อร์รี่ ครีซมัซ ทู ออล)
and have a good night
(แอนด์ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไน๊ท)
yo hilary bring the cords and lights
(โย ฮิลารี บริง เดอะ คอร์ด แซน ไล๊ท)

[Hilary:]
([ ฮิลารี : ])
Tell me a story
(เทลล มี อะ สท๊อรี่)
Tell me a story
(เทลล มี อะ สท๊อรี่)

[Lil Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ : ])
Wish for it, you just might get it
(วิ๊ช ฟอร์ อิท , ยู จั๊สท ไมท เก็ท ดิธ)

[Instrumental Break]
([ อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค ])

[Hilary:]
([ ฮิลารี : ])
Tell me a story
(เทลล มี อะ สท๊อรี่)
I believe, oh I believe
(ไอ บีลี๊ฝ , โอ ไอ บีลี๊ฝ)
All things are possible on Christmas Eve
(ออล ทริง แซร์ พ๊อซซิเบิ้ล ออน ครีซมัซ อี๊ฟ)
Every time I hear that rhyme
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เฮียร แดท ไรม)
I love it even more
(ไอ ลัฝ อิท อี๊เฝ่น โม)
Tell me a story
(เทลล มี อะ สท๊อรี่)
About the night before
(อะเบ๊าท เดอะ ไน๊ท บีฟอร์)

[Lil Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ : ])
Wish for it, you just might get it
(วิ๊ช ฟอร์ อิท , ยู จั๊สท ไมท เก็ท ดิธ)

[Hilary:]
([ ฮิลารี : ])
Tell me a story
(เทลล มี อะ สท๊อรี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Me a Story (About The Night Before) คำอ่านไทย Hilary Duff feat Lil’ Romeo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น