เนื้อเพลง Higher Power คำอ่านไทย Boston

Oooooh
( อูฮู)
Oooooh
(อูฮู)

Yea my higher power
(เย มาย ไฮเออะ พ๊าวเว่อร์)
Yea give me the power
(เย กี๊ฝ มี เดอะ พ๊าวเว่อร์)

Let me love you
(เล็ท มี ลัฝ ยู)
Take me home to your religion for the night
(เท้ค มี โฮม ทู ยุร รีลิ๊เจี้ยน ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Let me touch you
(เล็ท มี ทั๊ช ยู)
Teach me how to see your vision through my eyes
(ที๊ช มี ฮาว ทู ซี ยุร ฝิ๊ชั่น ทรู มาย อาย)

Turn the pages
(เทิร์น เดอะ เพจ)
Tell my story, let me face another day
(เทลล มาย สท๊อรี่ , เล็ท มี เฟซ อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Safe embraces, I feel it comin’ now
(เซฟ เอ็มเบรซ , ไอ ฟีล อิท คัมอิน นาว)
My captain’s on his way
(มาย แค๊พเท่น ออน ฮิส เวย์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Hey, my Higher Power
(เฮ , มาย ไฮเออะ พ๊าวเว่อร์)
The world is spinnin’, but I’m not afraid
(เดอะ เวิลด อีส สปินนิน , บั๊ท แอม น็อท อะเฟรด)
Yea, give me the power
(เย , กี๊ฝ มี เดอะ พ๊าวเว่อร์)
It’s the beginnin’ the beginnin’ of another day
(อิทซ เดอะ beginnin เดอะ beginnin อ็อฝ อะน๊าเทร่อร์ เดย์)

Yea
(เย)

Let me hold you
(เล็ท มี โฮลด์ ยู)
Take me back into the secrets of my mind
(เท้ค มี แบ็ค อิ๊นทู เดอะ ซี๊เขร็ท อ็อฝ มาย ไมนด์)
Let me know you
(เล็ท มี โนว์ ยู)
Come and save me Lord
(คัม แอนด์ เซฝ มี หลอร์ด)
Don’t let me cross the line
(ด้อนท์ เล็ท มี ครอสสํ เดอะ ไลน์)

Repeat Chorus
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

Ooh, let me love you
(อู้ , เล็ท มี ลัฝ ยู)
Ooh, let me love you
(อู้ , เล็ท มี ลัฝ ยู)

Hey, my Higher Power
(เฮ , มาย ไฮเออะ พ๊าวเว่อร์)
The world is spinnin’, but I’m not afraid
(เดอะ เวิลด อีส สปินนิน , บั๊ท แอม น็อท อะเฟรด)

Yea my Higher Power
(เย มาย ไฮเออะ พ๊าวเว่อร์)
It’s the beginnin’ of another day
(อิทซ เดอะ beginnin อ็อฝ อะน๊าเทร่อร์ เดย์)

Hey, my Higher Power
(เฮ , มาย ไฮเออะ พ๊าวเว่อร์)
The world is spinnin’, but I’m not afraid
(เดอะ เวิลด อีส สปินนิน , บั๊ท แอม น็อท อะเฟรด)

Yea, my Higher Power
(เย , มาย ไฮเออะ พ๊าวเว่อร์)
It’s the beginnin’ of another day
(อิทซ เดอะ beginnin อ็อฝ อะน๊าเทร่อร์ เดย์)

Repeat Chorus 2x
(รีพี๊ท ค๊อรัส 2x)
Yea, yea, yea
(เย , เย , เย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Higher Power คำอ่านไทย Boston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น