เนื้อเพลง Lean Back (Remix) คำอ่านไทย Fat Joe feat Lil Jon, Eminem, Mase, and Remy Martin

[Lil Jon]
( [ ลิล จอนนี่ ])
Stop!
(สท๊อพ !)
I’ts the mother f*cking remix
(อิทซ เดอะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *คิง รีมิก)

[Mase]
([ Mase ])
Uh yea Harlem in tact
(อา เย ฮาร์เล็ม อิน แท็คท)
Who in the world wanna problem with that?
(ฮู อิน เดอะ เวิลด วอนนา โพร๊เบล่ม วิธ แดท)
For real I heard Harlem is back
(ฟอร์ เรียล ไอ เฮิด ฮาร์เล็ม อีส แบ็ค)
Who in the world wanna problem with that?
(ฮู อิน เดอะ เวิลด วอนนา โพร๊เบล่ม วิธ แดท)
Uh yea Harlem is back
(อา เย ฮาร์เล็ม อีส แบ็ค)
Who in the world wanna problem with that?
(ฮู อิน เดอะ เวิลด วอนนา โพร๊เบล่ม วิธ แดท)
You know I heard Harlem is back
(ยู โนว์ ไอ เฮิด ฮาร์เล็ม อีส แบ็ค)
Who in the world wanna problem with that?
(ฮู อิน เดอะ เวิลด วอนนา โพร๊เบล่ม วิธ แดท)

[Lil Jon]
([ ลิล จอนนี่ ])
Let’s Go!
(เล็ท โก !)

[Chorus: Fat Joe]
([ ค๊อรัส : แฟท โจ ])
Said my n*ggaz don’t dance we just pull up our pants
(เซ็ด มาย เอ็น *ggaz ด้อนท์ แด๊นซ์ วี จั๊สท พูลล อั๊พ เอ๊า แพ็นท)
And do the rockaway, now lean back, lean back, lean back, lean back
(แอนด์ ดู เดอะ rockaway , นาว ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค)
Come on
(คัมมอน)
I said my n*ggaz don’t dance we just pull up our pants
(ไอ เซ็ด มาย เอ็น *ggaz ด้อนท์ แด๊นซ์ วี จั๊สท พูลล อั๊พ เอ๊า แพ็นท)
And do the rockaway, now lean back, lean back, lean back, lean back
(แอนด์ ดู เดอะ rockaway , นาว ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค)
Come on
(คัมมอน)

[Ma$e]
([ มา $อี ])
Yo yo yo yo its deja vu
(โย โย โย โย อิทซ เดชา vu)
And the day ya’ll do
(แอนด์ เดอะ เดย์ ยอล ดู)
It’ll be the day ya’ll bleed
(อิว บี เดอะ เดย์ ยอล บลีด)
Wrist minus 80 degrees
(ริ๊ซท ไม๊นัส 80 ดีกรี)
King of Harlem ain’t nobody made me leave
(คิง อ็อฝ ฮาร์เล็ม เอน โนบอดี้ เมด มี ลี๊ฝ)
Who else could take 5 years off
(ฮู เอ๊ลส เคิด เท้ค 5 เยียร์ ออฟฟ)
Cold turkey come back and fly lears off
(โคลด์ เทอคิ คัม แบ็ค แอนด์ ฟลาย เลียเออ ออฟฟ)
Cats front leave them leaning like Smirnoff
(แค๊ท ฟร๊อนท ลี๊ฝ เด็ม ลีนอิง ไล๊ค Smirnoff)
If haters wanna hate then its their loss
(อิ๊ฟ เฮเดอ วอนนา เฮท เด็น อิทซ แดร์ โรซ)
Come up in the Rucker with all my Jake’s on
(คัม อั๊พ อิน เดอะ รักเคอร์ วิธ ออล มาย เจก ออน)
Car grills so big you can cook a steak on
(คารํ กริลล์ โซ บิ๊ก ยู แคน คุ๊ค กา ซเทค ออน)
People hear Ma$e call em’ wanna get their mase on
(พี๊เพิ่ล เฮียร มา $อี คอลลํ เอ็ม วอนนา เก็ท แดร์ mase ออน)
You hot 16 I’m a very great song
(ยู ฮอท 16 แอม มา เฝ๊รี่ เกรท ซ็อง)
Been beating on the DJ before the Ma$e song
(บีน บืดิงสฺ ออน เดอะ ดีเจ บีฟอร์ เดอะ มา $อี ซ็อง)
You play Clake Kent you better have your cake on
(ยู เพลย์ Clake Kent ยู เบ๊ทเท่อร์ แฮ็ฝ ยุร เค้ก ออน)
Plenty homes Mansion many rooms
(เพล๊นที่ โฮม แม๊นชั่น เมนอิ รูม)
My necklace, 2 ex’s and 3 Bentley bulls now lean back
(มาย เนคเครด , 2 exs แซน 3 เบนลี่ บูลล นาว ลีน แบ็ค)

[Chorus: Fat Joe]
([ ค๊อรัส : แฟท โจ ])
Said my n*ggaz don’t dance we just pull up our pants
(เซ็ด มาย เอ็น *ggaz ด้อนท์ แด๊นซ์ วี จั๊สท พูลล อั๊พ เอ๊า แพ็นท)
And do the rockaway, now lean back, lean back, lean back, lean back
(แอนด์ ดู เดอะ rockaway , นาว ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค)
I said my n*ggaz don’t dance we just pull up our pants
(ไอ เซ็ด มาย เอ็น *ggaz ด้อนท์ แด๊นซ์ วี จั๊สท พูลล อั๊พ เอ๊า แพ็นท)
And do the rockaway, now lean back, lean back, lean back, lean back
(แอนด์ ดู เดอะ rockaway , นาว ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค)
[Come on!]
([ คัมมอน ! ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
You don’t want no problems with Harlem
(ยู ด้อนท์ ว้อนท โน โพร๊เบล่ม วิธ ฮาร์เล็ม)
You don’t want no problems with the boogie down Bronkster
(ยู ด้อนท์ ว้อนท โน โพร๊เบล่ม วิธ เดอะ บูกี เดาน Bronkster)
You don’t want no drama with the blond bomber
(ยู ด้อนท์ ว้อนท โน ดร๊าม่า วิธ เดอะ บลอนด์ บอมเออะ)
Original don dotta of the blond bottle
(ออริจินัล ด็อน dotta อ็อฝ เดอะ บลอนด์ บ๊อทเทิ่ล)
The model from white America
(เดอะ โม๊เด็ล ฟรอม ไว๊ท อะเมริคะ)
Then Joe the spokesperson for the Latino
(เด็น โจ เดอะ spokesperson ฟอร์ เดอะ Latino)
Then we got Ma$e back to represent everything else in between including the
(เด็น วี ก็อท มา $อี แบ็ค ทู รีเพรสเซ่นท เอ๊วี่ติง เอ๊ลส อิน บีทะวีน อินคลูดอิง เดอะ)
percentages of the press we don’t
(เพอะเซนทิจ อ็อฝ เดอะ เพรส วี ด้อนท์)
The best from each coast
(เดอะ เบ๊สท์ ฟรอม อีช โค้สท)
The midwest to the dirty dirty
(เดอะ มิดเวส ทู เดอะ เดอทิ เดอทิ)
Even further to Miami
(อี๊เฝ่น เฟ๊อร์เธ่อร์ ทู มายเอมอี)
All the way back to Californ-i-a
(ออล เดอะ เวย์ แบ็ค ทู แคลลิโฟน นาย อะ)
It would probably be best right now if I warned Dre to get on the horn and
(อิท เวิด พรอบอับลิ บี เบ๊สท์ ไร๊ท นาว อิ๊ฟ ฟาย วอร์น ดรี ทู เก็ท ออน เดอะ ฮอร์น แอนด์)
tell him about the storm coming all our way
(เทลล ฮิม อะเบ๊าท เดอะ สทอร์ม คัมอิง ออล เอ๊า เวย์)
So tell him pack grab a gat right now get on the floor I’ll wait
(โซ เทลล ฮิม แพ็ค แกร๊บ อะ แกท ไร๊ท นาว เก็ท ออน เดอะ ฟลอร์ อิลล เว้ท)
Shake that ass a little more my way
(เช้ค แดท อาซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล โม มาย เวย์)
But baby I don’t dance not that I can’t there’s a pistol in my pants
(บั๊ท เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ แด๊นซ์ น็อท แดท ไอ แค็นท แดร์ ซา พิ๊สท่อล อิน มาย แพ็นท)

[Chorus: Fat Joe]
([ ค๊อรัส : แฟท โจ ])
Said my n*ggaz don’t dance we just pull up our pants
(เซ็ด มาย เอ็น *ggaz ด้อนท์ แด๊นซ์ วี จั๊สท พูลล อั๊พ เอ๊า แพ็นท)
And do the rockaway, now lean back, lean back, lean back, lean back
(แอนด์ ดู เดอะ rockaway , นาว ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค)
I said my n*ggaz don’t dance we just pull up our pants
(ไอ เซ็ด มาย เอ็น *ggaz ด้อนท์ แด๊นซ์ วี จั๊สท พูลล อั๊พ เอ๊า แพ็นท)
And do the rockaway, now lean back, lean back, lean back, lean back
(แอนด์ ดู เดอะ rockaway , นาว ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค)
[Come on!]
([ คัมมอน ! ])

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
No Judas or cowardice that Caine’s brother Abel is able to stop me
(โน จูดา ออ เคาเออะดิซ แดท เคน บร๊าเท่อรํ Abel อีส เอ๊เบิ้ล ทู สท๊อพ มี)
N*gga not me
(เอ็น *gga น็อท มี)
Got the streets asking damn who can top P
(ก็อท เดอะ สทรีท อาคกิ้ง แดมนํ ฮู แคน ท๊อพ พี)
Summer jam killed it man they did it all with 1 beat
(ซั๊มเม่อร์ แจม คิลล์ ดิท แมน เด ดิด ดิท ออล วิธ 1 บีท)
I guess I’m bicoastal now
(ไอ เกสส แอม bicoastal นาว)
Took a down south brother to bring your boy out
(ทุค กา เดาน เซ๊าธ บร๊าเท่อรํ ทู บริง ยุร บอย เอ๊าท)
As the wheel keeps spinning
(แอส เดอะ วีล คี๊พ สปินนิ่ง)
I can hear N*ggars thinking Crack got one hit then he out
(ไอ แคน เฮียร เอ็น *ggars ติ้งกิง แคร๊ค ก็อท วัน ฮิท เด็น ฮี เอ๊าท)
No Joey bring them semi’s out
(โน โจอี้ บริง เด็ม เซมอิ เอ๊าท)
Force you and yours to pour a little Henny out
(ฟอร์ซ ยู แอนด์ ยุร ทู พาว รา ลิ๊ทเทิ่ล เฮนนี่ เอ๊าท)
So much rappers acting in the game
(โซ มัช แรพเพอ แอคทิง อิน เดอะ เกม)
I had to tell them put the mic away and run and get your Emmy’s out
(ไอ แฮ็ด ทู เทลล เด็ม พุท เดอะ ไมคะ อะเวย์ แอนด์ รัน แอนด์ เก็ท ยุร เอมมี่ เอ๊าท)
Lean back mother f*cker
(ลีน แบ็ค ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker)
This here’s a three peat we back at the Rucker
(ดิส เฮียร ซา ทรี พีท วี แบ็ค แกท เดอะ รักเคอร์)
It’s good coke crack preach it to your brother
(อิทซ กู๊ด โคค แคร๊ค พรี๊ช อิท ทู ยุร บร๊าเท่อรํ)
The mic more rap and preach you mother f*cker
(เดอะ ไมคะ โม แร็พ แอนด์ พรี๊ช ยู ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker)

[Chorus: Fat Joe]
([ ค๊อรัส : แฟท โจ ])
Said my n*ggaz don’t dance we just pull up our pants
(เซ็ด มาย เอ็น *ggaz ด้อนท์ แด๊นซ์ วี จั๊สท พูลล อั๊พ เอ๊า แพ็นท)
And do the rockaway, now lean back, lean back, lean back, lean back
(แอนด์ ดู เดอะ rockaway , นาว ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค)
I said my n*ggaz don’t dance we just pull up our pants
(ไอ เซ็ด มาย เอ็น *ggaz ด้อนท์ แด๊นซ์ วี จั๊สท พูลล อั๊พ เอ๊า แพ็นท)
And do the rockaway, now lean back, lean back, lean back, lean back
(แอนด์ ดู เดอะ rockaway , นาว ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค)
[Come on!]
([ คัมมอน ! ])

[Lil Jon]
([ ลิล จอนนี่ ])
Said my n*ggaz don’t dance we just pull out a gat
(เซ็ด มาย เอ็น *ggaz ด้อนท์ แด๊นซ์ วี จั๊สท พูลล เอ๊าท ดา แกท)
And say blow your block away, f*ck n*gga lean back, lean back, lean back
(แอนด์ เซย์ โบลว์ ยุร บล๊อค อะเวย์ , เอฟ *ck เอ็น *gga ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค)
lean back
(ลีน แบ็ค)
I Said my n*ggaz don’t dance we just pull out a gat
(ไอ เซ็ด มาย เอ็น *ggaz ด้อนท์ แด๊นซ์ วี จั๊สท พูลล เอ๊าท ดา แกท)
And say blow your block away, b*tch n*gga lean back, lean back, lean back
(แอนด์ เซย์ โบลว์ ยุร บล๊อค อะเวย์ , บี *tch เอ็น *gga ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค , ลีน แบ็ค)
lean back
(ลีน แบ็ค)
Hey
(เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lean Back (Remix) คำอ่านไทย Fat Joe feat Lil Jon, Eminem, Mase, and Remy Martin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น