เนื้อเพลง Who’s Gonna Stop The Rain คำอ่านไทย Anastacia

[Oh, oh, oh]
( [ โอ , โอ , โอ ])
There is no rose without a thorn
(แดร์ อีส โน โรส วิธเอ๊าท ดา ธอน)
No rain without a storm
(โน เรน วิธเอ๊าท ดา สทอร์ม)
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
There is no laughter without tears
(แดร์ อีส โน ลาฟเทอะ วิธเอ๊าท เทียร์)
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
In a world gone crazy
(อิน อะ เวิลด กอน คเรสิ)
Torn between the roads
(โทน บีทะวีน เดอะ โร้ด)
That we must choose
(แดท วี มัสท์ ชู๊ส)
Win or lose
(วิน ออ ลู้ส)
If every sould should lose it’s way
(อิ๊ฟ เอ๊เฝอร์รี่ โซด เชิด ลู้ส อิทซ เวย์)
If every face should lose it’s name
(อิ๊ฟ เอ๊เฝอร์รี่ เฟซ เชิด ลู้ส อิทซ เนม)
Tell me who’s gonna stop the rain?
(เทลล มี ฮู กอนนะ สท๊อพ เดอะ เรน)

[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])

Each day another boy or girl
(อีช เดย์ อะน๊าเทร่อร์ บอย ออ เกิร์ล)
Sets foot into this world
(เซ็ท ฟุ้ท อิ๊นทู ดิส เวิลด)
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
One reaches out to touch the sky
(วัน รีเชด เอ๊าท ทู ทั๊ช เดอะ สกาย)
One never learns to fly
(วัน เน๊เฝ่อร์ เลิร์น ทู ฟลาย)
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
Where is it written in the stone
(แวร์ อีส ซิท วึ้น อิน เดอะ สโทน)
That any child should walk alone
(แดท เอ๊นี่ ชายลํดํ เชิด ว๊อล์ค อะโลน)
Out on their own?
(เอ๊าท ออน แดร์ โอว์น)
If no one tries to end this game
(อิ๊ฟ โน วัน ทรายส์ ทู เอ็นด ดิส เกม)
Tell me who’s gonna stop the rain?
(เทลล มี ฮู กอนนะ สท๊อพ เดอะ เรน)
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
Who’s gonna stop
(ฮู กอนนะ สท๊อพ)
The rain?
(เดอะ เรน)
I said who’s gonna stop the rain?
(ไอ เซ็ด ฮู กอนนะ สท๊อพ เดอะ เรน)
Hey, hey, yeah
(เฮ , เฮ , เย่)

How many rivers must we crosse before we learn
(ฮาว เมนอิ ริ๊เฝ่อร์ มัสท์ วี crosse บีฟอร์ วี เลิร์น)
That the flood is rising high
(แดท เดอะ ฟลั๊ด อีส ไรสอิง ไฮฮ)
And the bridges all have burned
(แอนด์ เดอะ บริดจ ซอร์ แฮ็ฝ เบิร์น)
Each time another dream is washed into the sea
(อีช ไทม์ อะน๊าเทร่อร์ ดรีม อีส ว๊อช อิ๊นทู เดอะ ซี)
It’s another piece of you
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ พี๊ซ อ็อฝ ยู)
It’s another piece of
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ พี๊ซ อ็อฝ)
Me
(มี)
Oh yeah
(โอ เย่)
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])

Sure as the blood runs through your veins
(ชัวร์ แอส เดอะ บลัด รัน ทรู ยุร เฝน)
Sure as the falling rain, oh yeah
(ชัวร์ แอส เดอะ ฟ๊อลิง เรน , โอ เย่)
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
We’ll taste the tears of each defeat
(เวลล เท๊ซท เดอะ เทียร์ อ็อฝ อีช ดีฟี๊ท)
The bitter and the sweet, yeah, oh yeah

(เดอะ บิ๊ทเท่อร์ แอนด์ เดอะ สวี้ท , เย่ , โอ เย่)
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
As the days grow colder
(แอส เดอะ เดย์ โกรว์ โคลเดอ)
Wonder if we’ll ever see the sun
(วั๊นเด้อร อิ๊ฟ เวลล เอ๊เฝ่อร์ ซี เดอะ ซัน)
When winter comes, yeah
(เว็น วิ๊นเท่อร์ คัม , เย่)
If no one stands to take the weight
(อิ๊ฟ โน วัน สแทนด์ ทู เท้ค เดอะ เว๊ท)
If no one answers to the blame
(อิ๊ฟ โน วัน แอ๊นเซ่อร ทู เดอะ เบลม)
Tell me who’s gonna stop the rain?
(เทลล มี ฮู กอนนะ สท๊อพ เดอะ เรน)

[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])

Who’s gonna stop the rain?
(ฮู กอนนะ สท๊อพ เดอะ เรน)
If every sould should lose it’s way
(อิ๊ฟ เอ๊เฝอร์รี่ โซด เชิด ลู้ส อิทซ เวย์)
If every face should lose it’s name
(อิ๊ฟ เอ๊เฝอร์รี่ เฟซ เชิด ลู้ส อิทซ เนม)
If no one tries to end this game
(อิ๊ฟ โน วัน ทรายส์ ทู เอ็นด ดิส เกม)
Or find a way to ease the pain
(ออ ไฟนด์ อะ เวย์ ทู อี๊ส เดอะ เพน)
Who’s gonna stop the rain?
(ฮู กอนนะ สท๊อพ เดอะ เรน)
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
If no one stands to take the weight
(อิ๊ฟ โน วัน สแทนด์ ทู เท้ค เดอะ เว๊ท)
If no one answers to the blame
(อิ๊ฟ โน วัน แอ๊นเซ่อร ทู เดอะ เบลม)
Who’s gonna stop
(ฮู กอนนะ สท๊อพ)
The rain?
(เดอะ เรน)
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
[Oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ ])
Who’s gonna stop the?
(ฮู กอนนะ สท๊อพ เดอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who’s Gonna Stop The Rain คำอ่านไทย Anastacia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น