เนื้อเพลง Keep Ya Head up คำอ่านไทย Jadakiss

{*kid trying to sound like he’s crying*}
( {*คิด ทไรอิง ทู ซาวน์ด ไล๊ค อีส กำลังคราย *})

[Jadakiss] Whattup little man? What’s the matter?
([ Jadakiss ] ฮวอทดั๊พ ลิ๊ทเทิ่ล แมน ว๊อท เดอะ แม๊ทเท่อร์)
[lil’ man] I wish I didn’t have to be here
([ ลิล แมน ] ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู บี เฮียร)
[Jadakiss] It’s not that bad..
([ Jadakiss ] อิทซ น็อท แดท แบ้ด)
Could always be worse, yaknahmsayin?
(เคิด ออลเว บี เวิ๊ร์ส , yaknahmsayin)
All you gotta do, is stay in school
(ออล ยู กอททะ ดู , อีส สเทย์ อิน สคูล)
Anything you wanna do you could do yaknahmsayin baby?
(เอนอิธิง ยู วอนนา ดู ยู เคิด ดู yaknahmsayin เบ๊บี้)
No matter what though, gotta keep your head up to the sky
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท โธ , กอททะ คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ ทู เดอะ สกาย)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
This goes out to, all the infants
(ดิส โกซ เอ๊าท ทู , ออล ดิ อิ๊นแฟ๊นท)
in this cold world that was born addicted
(อิน ดิส โคลด์ เวิลด แดท วอส บอน แอ๊ดดิคท)
And to all the section eight kids
(แอนด์ ทู ออล เดอะ เซ๊คชั่น เอท คิด)
Just remember these four words y’all – we gon’ make it
(จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ ฑิส โฟ เวิร์ด ยอล วี ก็อน เม้ค อิท)
The government keep on tryin to fool us
(เดอะ กัฝเอินเม็นท คี๊พ ออน ทายอิน ทู ฟูล อัซ)
The system, keep on tryin to lose us
(เดอะ ซิ๊สเท่ม , คี๊พ ออน ทายอิน ทู ลู้ส อัซ)
And all we can do is keep buyin computers
(แอนด์ ออล วี แคน ดู อีส คี๊พ บายเอน ค็อมพยูทเออะ)
And [?] all now ‘fore it start goin down
(แอนด์ [ ] ออล นาว โฟร์ อิท สท๊าร์ท โกอิน เดาน)
We gotta hold our head, keep our pride
(วี กอททะ โฮลด์ เอ๊า เฮด , คี๊พ เอ๊า ไพรด์)
Though it hurts when I see people sleep outside
(โธ อิท เฮิร์ท เว็น นาย ซี พี๊เพิ่ล สลี๊พ เอ๊าทไซ้ด)
Little babies with no socks on, eatin popcorn
(ลิ๊ทเทิ่ล เบบีสฺ วิธ โน ซ๊อค ออน , อีดิน พอพคอน)
We all know what they moms and they pops on
(วี ออล โนว์ ว๊อท เด มัม แซน เด พ็อพ ออน)
Out go the love when the drugs come
(เอ๊าท โก เดอะ ลัฝ เว็น เดอะ ดรัก คัม)
They never got nuttin for Christmas, and they ain’t Muslim
(เด เน๊เฝ่อร์ ก็อท นัทดิน ฟอร์ ครีซมัซ , แอนด์ เด เอน มัสลิม)
This is a jewel, a lot of us was them
(ดิส ซิส ซา จิ๊วเอ็ล , อะ ล็อท อ็อฝ อัซ วอส เด็ม)
This is a jewel, a lot of us was them
(ดิส ซิส ซา จิ๊วเอ็ล , อะ ล็อท อ็อฝ อัซ วอส เด็ม)

[Chorus: Ann Nesby]
([ ค๊อรัส : แอน Nesby ])
Your head to the sky.. my my, my
(ยุร เฮด ทู เดอะ สกาย มาย มาย , มาย)
You can win – you can win – if you keep your head
(ยู แคน วิน ยู แคน วิน อิ๊ฟ ยู คี๊พ ยุร เฮด)
As long as you keep – your head – your head to the sky
(แอส ลอง แอส ยู คี๊พ ยุร เฮด ยุร เฮด ทู เดอะ สกาย)
My my, my..
(มาย มาย , มาย)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Uhh, to my lockdown n*ggaz keep your head in the sky
(อา , ทู มาย ล็อคเดาน เอ็น *ggaz คี๊พ ยุร เฮด อิน เดอะ สกาย)
To my shot down n*ggaz keep your head in the sky
(ทู มาย ฌ็อท เดาน เอ็น *ggaz คี๊พ ยุร เฮด อิน เดอะ สกาย)
I don’t know if it’s better to ride, or better to die
(ไอ ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ อิทซ เบ๊ทเท่อร์ ทู ไรด์ , ออ เบ๊ทเท่อร์ ทู ดาย)
And that’s why there’s red in my eye
(แอนด์ แด้ท วาย แดร์ เร้ด อิน มาย อาย)
Cause people don’t know what the ghetto is like
(ค๊อส พี๊เพิ่ล ด้อนท์ โนว์ ว๊อท เดอะ เกทโท อีส ไล๊ค)
Either you make it out, or the terrible life
(ไอ๊เทร่อ ยู เม้ค อิท เอ๊าท , ออ เดอะ เท๊อริเบิ้ล ไล๊ฟ)
I don’t wanna be a broke bastard
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ บโรค แบซเทิด)
And everybody in the hood got somebody in they fam’ with a coke habit
(แอนด์ เอวี่บอดี้ อิน เดอะ ฮุด ก็อท ซัมบอดี้ อิน เด แฟม วิธ อะ โคค แฮ๊บบิท)
You work for minimum wage
(ยู เวิ๊ร์ค ฟอร์ มีนอิมัม เว้จ)
I’ma get in the game, get shot or a bid in the cage
(แอมอา เก็ท อิน เดอะ เกม , เก็ท ฌ็อท ออ รา บิด อิน เดอะ เค้จ)
It’s a risk I gotta take – and I’ma be the n*gga
(อิทซ ซา ริ๊ซค ไอ กอททะ เท้ค แอนด์ แอมอา บี เดอะ เอ็น *gga)
with the bricks and the stash and the biscuit outta state
(วิธ เดอะ บริ๊ค แซน เดอะ สแตช แอนด์ เดอะ บิ๊สกิต เอ๊าตา สเทท)
And even though I’m blessed with the gift
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ แอม เบล๊ส วิธ เดอะ กิฟท)
I gotta move cause the pain and the sickness gotta wait
(ไอ กอททะ มู๊ฝ ค๊อส เดอะ เพน แอนด์ เดอะ ซีคเน็ซ กอททะ เว้ท)
I go extremely hard – why let up?
(ไอ โก เอ็คซทรีมลิ ฮาร์ด วาย เล็ท อั๊พ)
And I can breathe long as I keep my head up
(แอนด์ ดาย แคน บรีฑ ลอง แอส ซาย คี๊พ มาย เฮด อั๊พ)

[Chorus] w/ minor variations
([ ค๊อรัส ] ดับบิว / ไม๊เน่อร์ แฝริเอฌัน)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Uhh, uhh – uh-huh, uhh – uh..
(อา , อา อา ฮู , อา อา)
Aiyyo I come from a place where it’s three strikes out
(เออายเอว ไอ คัม ฟรอม มา เพลส แวร์ อิทซ ทรี สไทร๊ค เอ๊าท)
And your life’s on the line, so we iced out
(แอนด์ ยุร ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์ , โซ วี ไอ๊ซ์ เอ๊าท)
Summertime gettin money, three dice out
(ซัมเมอร์ไทม์ เกดดิน มั๊นนี่ , ทรี ไดซ เอ๊าท)
Tanktops, and jean shorts, we Niked out
(Tanktops , แอนด์ ยีน ช๊อร์ท , วี นายกี้ เอ๊าท)
Headbands, and four wheelers
(Headbands , แอนด์ โฟ ฮวีลเออะ)
Jeeps and Coupes and convos, about who know more killers
(จีพ แซน คูเพ แซน convos , อะเบ๊าท ฮู โนว์ โม คีลเลอะ)
It’s all wrong but it’s all right
(อิทซ ซอร์ รอง บั๊ท อิทซ ซอร์ ไร๊ท)
It’s a small world; matter fact it’s a small life
(อิทซ ซา สมอลล์ เวิลด ; แม๊ทเท่อร์ แฟคท อิทซ ซา สมอลล์ ไล๊ฟ)
We all trip but the way to survive
(วี ออล ทริ๊พ บั๊ท เดอะ เวย์ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ)
is hold your head and make sure you fall right
(อีส โฮลด์ ยุร เฮด แอนด์ เม้ค ชัวร์ ยู ฟอลล์ ไร๊ท)
And it’s a quite fact, that whatever goes around comes right back
(แอนด์ อิทซ ซา ไคว๊ แฟคท , แดท ฮว็อทเอฝเออะ โกซ อะราวนฺดฺ คัม ไร๊ท แบ็ค)
It’s just like that
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค แดท)
And we tryin to touch major paper
(แอนด์ วี ทายอิน ทู ทั๊ช เม๊เจ้อร์ เพ๊เพ่อร์)
Everybody in the struggle it gets greater later
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ สทรั๊กเกิ้ล อิท เก็ท กเรทเออะ เลทเออะ)
Never say can’t, it’s better to try
(เน๊เฝ่อร์ เซย์ แค็นท , อิทซ เบ๊ทเท่อร์ ทู ธราย)
And you can breathe long as you keep your head in the sky
(แอนด์ ยู แคน บรีฑ ลอง แอส ยู คี๊พ ยุร เฮด อิน เดอะ สกาย)

[Ann Nesby]
([ แอน Nesby ])
Don’t you let nobody stop you, mm
(ด้อนท์ ยู เล็ท โนบอดี้ สท๊อพ ยู , อึมมมม)
Heyy, heyyy, yeahhh!
(Heyy , เฮ้ , เย้ !)

[Chorus] – 2X w/ variations
([ ค๊อรัส ] 2X ดับบิว / แฝริเอฌัน)

{*ad libs and Chorus by Ann Nesby to the end*}
({*แอ็ด ลิบสฺ แซน ค๊อรัส บาย แอน Nesby ทู ดิ เอ็นด *})

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep Ya Head up คำอ่านไทย Jadakiss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น