เนื้อเพลง Day of the Locusts คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Oh, the benches were stained with tears and perspiration,
(โอ , เดอะ เบนเชด เวอ สเทน วิธ เทียร์ แซน เพิซพิเรฌัน ,)
The birdies were flying from tree to tree.
(เดอะ เบอดิ เวอ ฟไลอิง ฟรอม ทรี ทู ทรี)
There was little to say, there was no conversation
(แดร์ วอส ลิ๊ทเทิ่ล ทู เซย์ , แดร์ วอส โน คอนเฝอะเซฌัน)
As I stepped to the stage to pick up my degree.
(แอส ซาย สตอปชฺ ทู เดอะ สเท๊จ ทู พิค อั๊พ มาย ดีกรี)
And the locusts sang off in the distance,
(แอนด์ เดอะ โลคัซท แซ็ง ออฟฟ อิน เดอะ ดิ๊สแท่นซํ ,)
Yeah, the locusts sang such a sweet melody.
(เย่ , เดอะ โลคัซท แซ็ง ซัช อะ สวี้ท เมลโอะดิ)
Oh, the locusts sang off in the distance,
(โอ , เดอะ โลคัซท แซ็ง ออฟฟ อิน เดอะ ดิ๊สแท่นซํ ,)
Yeah, the locusts sang and they were singing for me.
(เย่ , เดอะ โลคัซท แซ็ง แอนด์ เด เวอ ซิงกิง ฟอร์ มี)

I glanced into the chamber where the judges were talking,
(ไอ แกล๊นซ์ อิ๊นทู เดอะ เชมเบอะ แวร์ เดอะ จั๊ดจ เวอ ทอคอิง ,)
Darkness was everywhere, it smelled like a tomb.
(ดาคเน็ซ วอส เอวี่แวร์ , อิท สเมลล์ ไล๊ค เก ทูม)
I was ready to leave, I was already walkin’,
(ไอ วอส เร๊ดี้ ทู ลี๊ฝ , ไอ วอส ออลเร๊ดี้ วอคกิน ,)
But the next time I looked there was light in the room.
(บั๊ท เดอะ เน๊กซท ไทม์ ไอ ลุ๊ค แดร์ วอส ไล๊ท อิน เดอะ รูม)
And the locusts sang, yeah, it give me a chill,
(แอนด์ เดอะ โลคัซท แซ็ง , เย่ , อิท กี๊ฝ มี อะ ชิล ,)
Oh, the locusts sang such a sweet melody.
(โอ , เดอะ โลคัซท แซ็ง ซัช อะ สวี้ท เมลโอะดิ)
Oh, the locusts sang their high whining trill,
(โอ , เดอะ โลคัซท แซ็ง แดร์ ไฮฮ ฮไวนอิง ทริล ,)
Yeah, the locusts sang and they were singing for me.
(เย่ , เดอะ โลคัซท แซ็ง แอนด์ เด เวอ ซิงกิง ฟอร์ มี)

Outside of the gates the trucks were unloadin’,
(เอ๊าทไซ้ด อ็อฝ เดอะ เกท เดอะ ทรั๊ค เวอ unloadin ,)
The weather was hot, a-nearly 90 degrees.
(เดอะ เว๊เธ่อร วอส ฮอท , อะ เนียลิ 90 ดีกรี)
The man standin’ next to me, his head was exploding,
(เดอะ แมน แสตนดิน เน๊กซท ทู มี , ฮิส เฮด วอส เอ๊กโพรดิง ,)
Well, I was prayin’ the pieces wouldn’t fall on me.
(เวลล , ไอ วอส เพลย์อิน เดอะ พี๊ซ วูดดึ่น ฟอลล์ ออน มี)
Yeah, the locusts sang off in the distance,
(เย่ , เดอะ โลคัซท แซ็ง ออฟฟ อิน เดอะ ดิ๊สแท่นซํ ,)
Yeah, the locusts sang such a sweet melody.
(เย่ , เดอะ โลคัซท แซ็ง ซัช อะ สวี้ท เมลโอะดิ)
Oh, the locusts sang off in the distance,
(โอ , เดอะ โลคัซท แซ็ง ออฟฟ อิน เดอะ ดิ๊สแท่นซํ ,)
And the locusts sang and they were singing for me.
(แอนด์ เดอะ โลคัซท แซ็ง แอนด์ เด เวอ ซิงกิง ฟอร์ มี)

I put down my robe, picked up my diploma,
(ไอ พุท เดาน มาย โรบ , พิค อั๊พ มาย ดิพโพล๊ม่า ,)
Took hold of my sweetheart and away we did drive,
(ทุค โฮลด์ อ็อฝ มาย สวีทฮาร์ท แอนด์ อะเวย์ วี ดิด ไดร๊ฝ ,)
Straight for the hills, the black hills of Dakota,
(สเทร๊ท ฟอร์ เดอะ ฮิลล์ , เดอะ แบล๊ค ฮิลล์ อ็อฝ ดาโกดา ,)
Sure was glad to get out of there alive.
(ชัวร์ วอส แกล๊ด ทู เก็ท เอ๊าท อ็อฝ แดร์ อะไล๊ฝ)
And the locusts sang, well, it give me a chill,
(แอนด์ เดอะ โลคัซท แซ็ง , เวลล , อิท กี๊ฝ มี อะ ชิล ,)
Yeah, the locusts sang such a sweet melody.
(เย่ , เดอะ โลคัซท แซ็ง ซัช อะ สวี้ท เมลโอะดิ)
And the locusts sang with a high whinin’ trill,
(แอนด์ เดอะ โลคัซท แซ็ง วิธ อะ ไฮฮ วายนิน ทริล ,)
Yeah, the locusts sang and they was singing for me,
(เย่ , เดอะ โลคัซท แซ็ง แอนด์ เด วอส ซิงกิง ฟอร์ มี ,)
Singing for me, well, singing for me.
(ซิงกิง ฟอร์ มี , เวลล , ซิงกิง ฟอร์ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Day of the Locusts คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น