เนื้อเพลง My Science Fiction Twin คำอ่านไทย Elvis Costello

My science fiction twin is doing better than expected
( มาย ไซ๊แอ้นซ ฟิ๊คชั่น ทวิน อีส ดูอิง เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เอ็กซเพ็คท)
He captured a little blonde trophy wife
(ฮี แค๊พเจ้อรํ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บล็อนด ทโรฟิ ไว๊ฟ)
Who’s really very well connected
(ฮู ริแอ็ลลิ เฝ๊รี่ เวลล คอนเน็คท)
And when he comes home with his alibis
(แอนด์ เว็น ฮี คัม โฮม วิธ ฮิส อั๊ลไลไบ)
He said ” Is this really neccessary? ”
(ฮี เซ็ด ” อีส ดิส ริแอ็ลลิ neccessary “)
But she knows that old man can’t be a man
(บั๊ท ชี โนว์ แดท โอลด์ แมน แค็นท บี อะ แมน)
Unless he’s punishing his secretary
(อันเล๊ซ อีส ตีลูก ฮิส เซ๊คเคร็ททารี่)

He sips -?- of a ’61 vintage ???
(ฮี ซิพ อ็อฝ อะ 61 ฝีนทิจ)
Just as the day is dimming
(จั๊สท แอส เดอะ เดย์ อีส dimmings)
With every intension of surrendering
(วิธ เอ๊เฝอร์รี่ intension อ็อฝ เซอเรนเดอร์ริง)
To 50 foot women
(ทู 50 ฟุ้ท วีมเอิน)
Who put the facination back into my science fiction twin
(ฮู พุท เดอะ facination แบ็ค อิ๊นทู มาย ไซ๊แอ้นซ ฟิ๊คชั่น ทวิน)

My science fiction twin decided to become invisible
(มาย ไซ๊แอ้นซ ฟิ๊คชั่น ทวิน ดีไซด์ ทู บีคัม อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
He has my eyes, my face, my voice
(ฮี แฮ็ส มาย อาย , มาย เฟซ , มาย ว๊อยซ์)
But he’s only happy when I’m miserable
(บั๊ท อีส โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น แอม มิเซอร์เรเบิล)
The words flew from his mouth
(เดอะ เวิร์ด ฟลู ฟรอม ฮิส เม๊าธ)
And they were gently gathered by reporters
(แอนด์ เด เวอ เจนทลิ แก๊เธ่อร์ บาย ริโพเทอะ)
Trying to frame his once infamous flame
(ทไรอิง ทู เฟรม ฮิส วั๊นซ อีนฟะมัซ เฟลม)
With tattered pictures of her daughter
(วิธ แททเทอะ พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ เฮอ ด๊อเท่อร์)

Her hair is all made out of porcupine
(เฮอ แฮร์ อีส ซอร์ เมด เอ๊าท อ็อฝ พอคิวไพน)
Her figure is fantastic
(เฮอ ฟิ๊กเก้อร อีส แฟ็นแทซทิค)
But as you know they corrupted her soul
(บั๊ท แอส ยู โนว์ เด คอร์รัพทํ เฮอ โซล)
Being sarcastic
(บีอิง ซาแคซทิค)
Who put the facination back into my science fiction twin
(ฮู พุท เดอะ facination แบ็ค อิ๊นทู มาย ไซ๊แอ้นซ ฟิ๊คชั่น ทวิน)

He’ll spin and shout
(เฮ็ลล สพิน แอนด์ เช๊าท)
Everything is working out just as he predicted
(เอ๊วี่ติง อีส เวิคกิง เอ๊าท จั๊สท แอส ฮี พรีดิ๊คท)
Quite a position in the gallery of attempted people
(ไคว๊ อะ โพซิ๊ชั่น อิน เดอะ แก๊ลเลอรี่ อ็อฝ แอทเท๊มพท พี๊เพิ่ล)
Oh, and the pain is so sweet
(โอ , แอนด์ เดอะ เพน อีส โซ สวี้ท)
Better stamp his little feet
(เบ๊ทเท่อร์ สแทมพ์ ฮิส ลิ๊ทเทิ่ล ฟีท)
And you even have time to -?- ???
(แอนด์ ยู อี๊เฝ่น แฮ็ฝ ไทม์ ทู)
How can he feel comtempted
(ฮาว แคน ฮี ฟีล comtempted)

You wonder where this fellow went
(ยู วั๊นเด้อร แวร์ ดิส เฟ๊ลโล่ว เว็นท)
My science fiction twin escorted by his lovely nieces
(มาย ไซ๊แอ้นซ ฟิ๊คชั่น ทวิน เอซคอท บาย ฮิส ลัฝลิ นี๊ซ)
Filled up his purse, dictating verse
(ฟิลล อั๊พ ฮิส เพิซ , dictatings เฝิซ)
While painting masterpieces
(ไวล์ เพนทิง มาสเตอร์พีเสด)

His almost universal excellence
(ฮิส อ๊อลโมสท ยูนิเฝอแซ็ล เอคเซ็ลเล็นซ)
Is starting to disturbe me
(อีส ซทาททิง ทู disturbe มี)
They asked how in the world he knows all these things
(เด อาสคฺ ฮาว อิน เดอะ เวิลด ฮี โนว์ ซอร์ ฑิส ทริง)
And he answered ” superbly ”
(แอนด์ ฮี แอ๊นเซ่อร ” ซิวเพิบลิ “)

He’s trapped in his own parallel dimension
(อีส แทร๊พ อิน ฮิส โอว์น พ๊าราเล้ล ไดเม๊นชั่น)
That’s why I’m so forgiving
(แด้ท วาย แอม โซ ฟอร์กิฝวิ่ง)
But how could I possibly forget to mention those 50 foot women
(บั๊ท ฮาว เคิด ดาย พอซซิบลิ ฟอร์เก๊ท ทู เม๊นชั่น โฑส 50 ฟุ้ท วีมเอิน)
Who put the facination back into my science fiction twin
(ฮู พุท เดอะ facination แบ็ค อิ๊นทู มาย ไซ๊แอ้นซ ฟิ๊คชั่น ทวิน)
My science fiction twin [x4]
(มาย ไซ๊แอ้นซ ฟิ๊คชั่น ทวิน [ x4 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Science Fiction Twin คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น