เนื้อเพลง Flower คำอ่านไทย Liz Phair

[high part:]
( [ ไฮฮ พาร์ท : ])
Everytime I see your face I get all wet between my legs
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยุร เฟซ ไอ เก็ท ดอร์ เว๊ท บีทะวีน มาย เล้ก)
Everytime you pass me by, I heave a sigh of pain
(เอ๊รี่ไทม์ ยู เพซ มี บาย , ไอ ฮีฝ อะ ไซ อ็อฝ เพน)

[low part:]
([ โลว พาร์ท : ])
Everytime I see your face I think of things unpure, unchaste
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยุร เฟซ ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ทริง unpure , อันเชซท)
I want to f*ck you like a dog
(ไอ ว้อนท ทู เอฟ *ck ยู ไล๊ค เก ด้อกก)
I’ll take you home and make you like it
(อิลล เท้ค ยู โฮม แอนด์ เม้ค ยู ไล๊ค อิท)
Everything you ever wanted
(เอ๊วี่ติง ยู เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท)
Everything you ever thought of
(เอ๊วี่ติง ยู เอ๊เฝ่อร์ ธอท อ็อฝ)
Is everything I’ll do to you
(อีส เอ๊วี่ติง อิลล ดู ทู ยู)
I’ll f*ck you and your minions, too
(อิลล เอฟ *ck ยู แอนด์ ยุร มีนยัน , ทู)
Your face reminds me of a flower
(ยุร เฟซ รีไมนด์ มี อ็อฝ อะ ฟล๊าวเว่อร์)
Kind of like you’re underwater
(ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ค ยัวร์ อันเดอะวอเทอะ)
Hair’s too long and in your eyes
(แฮร์ ทู ลอง แอนด์ อิน ยุร อาย)
Your lips a perfect ” s*ck me ” size
(ยุร ลิพ ซา เพ๊อร์เฟ็คท ” เอส *ck มี ” ไซ๊ซ)
You act like you’re fourteen years old
(ยู แอ๊คท ไล๊ค ยัวร์ โฟทีน เยียร์ โอลด์)
Everything you say is so obnoxious, funny, true and mean
(เอ๊วี่ติง ยู เซย์ อีส โซ อ็อบนอคฌัซ , ฟันนิ , ทรู แอนด์ มีน)
I want to be your blowjob queen
(ไอ ว้อนท ทู บี ยุร blowjob ควีน)
You’re probably shy and introspective
(ยัวร์ พรอบอับลิ ชาย แอนด์ อินทโระซเพคทิฝ)
That’s not part of my objective
(แด้ท น็อท พาร์ท อ็อฝ มาย แอบเจ๊กติบ)
I just want your fresh, young jimmy
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยุร เฟรช , ยัง จิมมี่)
Turning, slamming, ramming in me
(เทินนิง , สแลมมิ้ง , rammings อิน มี)
Everytime I see your face I think of things unpure, unchaste
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยุร เฟซ ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ทริง unpure , อันเชซท)
I want to f*ck you like a dog
(ไอ ว้อนท ทู เอฟ *ck ยู ไล๊ค เก ด้อกก)
I’ll take you home and make you like it
(อิลล เท้ค ยู โฮม แอนด์ เม้ค ยู ไล๊ค อิท)
Everything you ever wanted
(เอ๊วี่ติง ยู เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท)
Everything you ever thought of
(เอ๊วี่ติง ยู เอ๊เฝ่อร์ ธอท อ็อฝ)
Is everything I’ll do to you
(อีส เอ๊วี่ติง อิลล ดู ทู ยู)
I’ll f*ck you till your d*ck is blue
(อิลล เอฟ *ck ยู ทิลล์ ยุร d*ck อีส บลู)

Everytime
(เอ๊รี่ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flower คำอ่านไทย Liz Phair

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น