เนื้อเพลง Tits on The Radio คำอ่านไทย Scissor Sisters

Creamsicle sky while the sun sets up in the west
( Creamsicle สกาย ไวล์ เดอะ ซัน เซ็ท อั๊พ อิน เดอะ เว๊สท)
Where are the queers on the piers?
(แวร์ อาร์ เดอะ เควียร์ ออน เดอะ เพีย)
Heard they gave it their best
(เฮิด เด เกฝ อิท แดร์ เบ๊สท์)
Now they got jobs at a local fast food chain
(นาว เด ก็อท จ๊อบ แอ็ท ดา โล๊ค่อล ฟาสท ฟู้ด เชน)
Flippin’ tricks for the burger,
(ฟริพพิน ทริ๊ค ฟอร์ เดอะ เบอร์เกอ ,)
Since Lady M jacked their fame
(ซิ๊นซ เล๊ดี้ เอ็ม แจ็ค แดร์ เฟม)
Flippin’ tricks for the burger,
(ฟริพพิน ทริ๊ค ฟอร์ เดอะ เบอร์เกอ ,)
Since Lady M jacked their fame
(ซิ๊นซ เล๊ดี้ เอ็ม แจ็ค แดร์ เฟม)

‘Cause you can’t see tits on the radio
(ค๊อส ยู แค็นท ซี ทิท ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
I’ll give you five fingers for a one man show
(อิลล กี๊ฝ ยู ไฟฝ ฟิ๊งเก้อร ฟอร์ รา วัน แมน โชว์)
Fasten those pants for the lap dance
(แฟสเซน โฑส แพ็นท ฟอร์ เดอะ แหล๊พ แด๊นซ์)
Take a shot now this may be your last chance
(เท้ค เก ฌ็อท นาว ดิส เมย์ บี ยุร ล๊าสท แช้นซํ)

There ain’t no tits on the radio [Oh no]
(แดร์ เอน โน ทิท ออน เดอะ เร๊ดิโอ [ โอ โน ])
There ain’t no tits on the radio [Oh no]
(แดร์ เอน โน ทิท ออน เดอะ เร๊ดิโอ [ โอ โน ])
There ain’t no tits on the radio [Oh no]
(แดร์ เอน โน ทิท ออน เดอะ เร๊ดิโอ [ โอ โน ])
There ain’t no tits on the radio [No no]
(แดร์ เอน โน ทิท ออน เดอะ เร๊ดิโอ [ โน โน ])

Dark room Danny can’t see with the lights turned out
(ด๊าร์ค รูม แดนนี่ แค็นท ซี วิธ เดอะ ไล๊ท เทิร์น เอ๊าท)
Black haired tranny counts sheep with her bed turned down
(แบล๊ค แฮร์ tranny เค้าทํ ฌีพ วิธ เฮอ เบ๊ด เทิร์น เดาน)
But the bed’s in Jersey and the sheep’s on a farm
(บั๊ท เดอะ เบ๊ด ซิน เจอสิ แอนด์ เดอะ ฌีพ ออน อะ ฟาร์ม)
Dark room Danny hears police alarm
(ด๊าร์ค รูม แดนนี่ เฮียร โพลิ๊ซ อะลาร์ม)
Dark room Danny can’t see with the lights turned out
(ด๊าร์ค รูม แดนนี่ แค็นท ซี วิธ เดอะ ไล๊ท เทิร์น เอ๊าท)
Dark room Danny can’t see with the lights turned out
(ด๊าร์ค รูม แดนนี่ แค็นท ซี วิธ เดอะ ไล๊ท เทิร์น เอ๊าท)

‘Cause you can’t see tits on the radio
(ค๊อส ยู แค็นท ซี ทิท ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
I’ll give you five fingers for a one man show
(อิลล กี๊ฝ ยู ไฟฝ ฟิ๊งเก้อร ฟอร์ รา วัน แมน โชว์)
Fasten those pants for the lap dance
(แฟสเซน โฑส แพ็นท ฟอร์ เดอะ แหล๊พ แด๊นซ์)
Take a shot now this may be your last chance
(เท้ค เก ฌ็อท นาว ดิส เมย์ บี ยุร ล๊าสท แช้นซํ)

There ain’t no tits on the radio [Oh no]
(แดร์ เอน โน ทิท ออน เดอะ เร๊ดิโอ [ โอ โน ])
There ain’t no tits on the radio [Oh no]
(แดร์ เอน โน ทิท ออน เดอะ เร๊ดิโอ [ โอ โน ])
There ain’t no tits on the radio [Oh no]
(แดร์ เอน โน ทิท ออน เดอะ เร๊ดิโอ [ โอ โน ])
There ain’t no tits on the radio [No no]
(แดร์ เอน โน ทิท ออน เดอะ เร๊ดิโอ [ โน โน ])

But you can’t see tits on the radio
(บั๊ท ยู แค็นท ซี ทิท ออน เดอะ เร๊ดิโอ)
I’ll give you five fingers for a one man show
(อิลล กี๊ฝ ยู ไฟฝ ฟิ๊งเก้อร ฟอร์ รา วัน แมน โชว์)
Fasten those pants for the lap dance
(แฟสเซน โฑส แพ็นท ฟอร์ เดอะ แหล๊พ แด๊นซ์)
Take a shot now this may be your last chance
(เท้ค เก ฌ็อท นาว ดิส เมย์ บี ยุร ล๊าสท แช้นซํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tits on The Radio คำอ่านไทย Scissor Sisters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น