เนื้อเพลง Position of Power คำอ่านไทย 50 Cent

[Intro]
( [ อินโทร ])
Hahaha
(ฮาฮาฮา)
I told n*ggas not to shoot dice with me
(ไอ โทลด เอ็น *ggas น็อท ทู ชู๊ท ไดซ วิธ มี)
Look at this stack
(ลุ๊ค แกท ดิส ซแท็ค)
I got money
(ไอ ก็อท มั๊นนี่)
I got money
(ไอ ก็อท มั๊นนี่)
Hahaha
(ฮาฮาฮา)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
Aww n*gga don’t trip
(อาวว เอ็น *gga ด้อนท์ ทริ๊พ)
I’ll kill ya if you f*ck with my grip
(อิลล คิลล์ ยา อิ๊ฟ ยู เอฟ *ck วิธ มาย กริพ)
I won’t hesitate to let off a clip
(ไอ ว็อนท เฮ๊สิเทท ทู เล็ท ออฟฟ อะ คลิพ)
Aww n*gga don’t trip
(อาวว เอ็น *gga ด้อนท์ ทริ๊พ)
You gon’ make me get on some sh*t
(ยู ก็อน เม้ค มี เก็ท ออน ซัม ฌะ *ที)
Run up on you quick
(รัน อั๊พ ออน ยู ควิค)
What up, you’re whipped
(ว๊อท อั๊พ , ยัวร์ วิพชฺ)
Aww n*gga don’t trip
(อาวว เอ็น *gga ด้อนท์ ทริ๊พ)
You gon’ get ya monkey ass hit
(ยู ก็อน เก็ท ยา มั๊งคี่ อาซ ฮิท)
Run in ya whip tryna f*ck with my clique
(รัน อิน ยา ฮวิพ ทายนา เอฟ *ck วิธ มาย คลีค)
Aww n*gga don’t trip
(อาวว เอ็น *gga ด้อนท์ ทริ๊พ)
Case you didn’t know who this is
(เค๊ส ยู ดิ๊นอิน โนว์ ฮู ดิส ซิส)
Its 50 Cent b*tch, G-Unit
(อิทซ 50 เซ็นท บี *tch , จี ยูนิท)
Aww n*gga don’t trip
(อาวว เอ็น *gga ด้อนท์ ทริ๊พ)

[Verse 1- 50 Cent]
([ เฝิซ 1 50 เซ็นท ])
I come through your hood, stuntin’ in my yellow lam
(ไอ คัม ทรู ยุร ฮุด , สตันดิน อิน มาย เย๊ลโล่ว lam)
?? loud gold top down, n*gga damn
(เลาด โกลด์ ท๊อพ เดาน , เอ็น *gga แดมนํ)
I’m the biggest crook from New York since son of Sam
(แอม เดอะ บิ๊กเกส ครุค ฟรอม นิว ยอค ซิ๊นซ ซัน อ็อฝ แซม)
Cruisin’, bumpin’ Bugz sh*t, ruger in my hand
(ครูซิน , บั้มปิน Bugz ฌะ *ที , ruger อิน มาย แฮนด์)
Thinkin’ the east ain’t enough, its time to expand
(ติ้งกิน ดิ อี๊สท เอน อีน๊าฟ , อิทซ ไทม์ ทู เอ็กสแพนด)
I plan to head out west and plant my feet down
(ไอ แพลน ทู เฮด เอ๊าท เว๊สท แอนด์ แพล๊นท มาย ฟีท เดาน)
A n*gga big as King King in the street now
(อะ เอ็น *gga บิ๊ก แอส คิง คิง อิน เดอะ สทรีท นาว)
I do a lil house shoppin’, and buy me a crib
(ไอ ดู อะ ลิล เฮ้าส ชอพพิน , แอนด์ บาย มี อะ คริบ)
Its palm trees and pretty b*tches out in Cali kid
(อิทซ พาล์ม ทรี แซน พริ๊ทที่ บี *tches เอ๊าท อิน กาลี คิด)
I touched the Hollywood paper, go and shoot me some flicks
(ไอ ทั๊ช เดอะ ฮอลิวูด เพ๊เพ่อร์ , โก แอนด์ ชู๊ท มี ซัม ฟลิค)
Have some supermodel b*tches come and s*ck on my d*ck
(แฮ็ฝ ซัม ซูเปอร์โมเดล บี *tches คัม แอนด์ เอส *ck ออน มาย d*ck)
My mom turn in her grave if I married a white chick
(มาย มัม เทิร์น อิน เฮอ เกรฝ อิ๊ฟ ฟาย แมริด อะ ไว๊ท ชิค)
But baby’ll s*ck the chrome off the Chevy and sh*t
(บั๊ท babyll เอส *ck เดอะ คโรม ออฟฟ เดอะ เชฝวี่ แอนด์ ฌะ *ที)
n*ggas be wearin’ fake signs, I’m rockin’ a lil charm
(เอ็น *ggas บี เวียริน เฟ้ค ซายน , แอม รอคกิน อะ ลิล ชาร์ม)
Thirty karrots on the pinky, kiss the ring on the Don
(เธอทิ karrots ออน เดอะ พีงคอิ , คิซ เดอะ ริง ออน เดอะ ด็อน)
Crack open that Cali bud, stuff the weight in the bomb
(แคร๊ค โอ๊เพ่น แดท กาลี บัด , สทั๊ฟฟ เดอะ เว๊ท อิน เดอะ บอมบฺ)

[Chorus- 50 Cent]
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท ])
n*gga you hustle, but me I hustle harder
(เอ็น *gga ยู เฮสเซล , บั๊ท มี ไอ เฮสเซล อาณ์เดอ)
I got what you need, them trees, that heart, that powder
(ไอ ก็อท ว๊อท ยู นี๊ด , เด็ม ทรี , แดท ฮาร์ท , แดท พ๊าวเด้อร์)
My n*ggas we gee packs, devour on the hour
(มาย เอ็น *ggas วี จี แพ็ค , ดิเฝาร ออน เดอะ เอาเอ้อร์)
They shoot when I say shoot, so I’m in the position of power
(เด ชู๊ท เว็น นาย เซย์ ชู๊ท , โซ แอม อิน เดอะ โพซิ๊ชั่น อ็อฝ พ๊าวเว่อร์)
You f*ck around if you wanna
(ยู เอฟ *ck อะราวนฺดฺ อิ๊ฟ ยู วอนนา)

[Verse 2- 50 Cent]
([ เฝิซ 2 50 เซ็นท ])
Where I’m from, you learn to blend in, or get touched
(แวร์ แอม ฟรอม , ยู เลิร์น ทู เบลนดฺ อิน , ออ เก็ท ทั๊ช)
I don’t need n*ggas for support, I don’t walk with a crutch
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด เอ็น *ggas ฟอร์ ซั๊พผอร์ท , ไอ ด้อนท์ ว๊อล์ค วิธ อะ ครัช)
n*ggas know my stage, they don’t f*ck with me son
(เอ็น *ggas โนว์ มาย สเท๊จ , เด ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ มี ซัน)
You got an appetite for hollow-tips, I’ll feed you my gun
(ยู ก็อท แอน แอ๊พเพไท้ท ฟอร์ ฮ๊อลโล่ว ทิพ , อิลล ฟี ยู มาย กัน)
This is that ferrari F-50 sh*t, its real layed back
(ดิส ซิส แดท เฟอรารี่ เอฟ 50 ฌะ *ที , อิทซ เรียล เลย์ แบ็ค)
Type sh*t you recline to in the Maybach
(ไท๊พ ฌะ *ที ยู ริคไลน ทู อิน เดอะ เมบากคฺ)
I got two suiters now, on the run from the fuzz
(ไอ ก็อท ทู suiters นาว , ออน เดอะ รัน ฟรอม เดอะ ฟัส)
You get the same sh*t for ten bodies, you get for one cuz
(ยู เก็ท เดอะ เซม ฌะ *ที ฟอร์ เท็น บอดีสฺ , ยู เก็ท ฟอร์ วัน คัซ)
I live life in the fast lane, 100 miles an hour, chrome and some wood grain
(ไอ ไล้ฝ ไล๊ฟ อิน เดอะ ฟาสท เลน , 100 ไมล แอน เอาเอ้อร์ , คโรม แอนด์ ซัม วู๊ด กเรน)
You know a n*gga still really tryna move cane
(ยู โนว์ อะ เอ็น *gga สทิลล ริแอ็ลลิ ทายนา มู๊ฝ แคน)
Make a lil extra money on the side mayn
(เม้ค เก ลิล เอ๊กซทร่า มั๊นนี่ ออน เดอะ ไซด์ เมน)
I ain’t playin’, I’m up early with the birds word
(ไอ เอน เพลย์ยิน , แอม อั๊พ เอ๊อรํลี่ วิธ เดอะ เบิร์ด เวิร์ด)
Puttin’ that work in, parrelli’s on the Porsche chirpin’
(พันดิน แดท เวิ๊ร์ค อิน , parrellis ออน เดอะ โพช chirpin)
I got a hundred mill from music, a hundred grand from crack
(ไอ ก็อท ดา ฮั๊นเดร็ด มิลล์ ฟรอม มิ๊วสิค , อะ ฮั๊นเดร็ด แกรนด์ ฟรอม แคร๊ค)
Goin’ to see my ***eler, so I can blow a stack
(โกอิน ทู ซี มาย ***eler , โซ ไอ แคน โบลว์ อะ ซแท็ค)

[Chorus- 50 Cent]
([ ค๊อรัส 50 เซ็นท ])
n*gga you hustle, but me I hustle harder
(เอ็น *gga ยู เฮสเซล , บั๊ท มี ไอ เฮสเซล อาณ์เดอ)
I got what you need, them trees, that heart, that powder
(ไอ ก็อท ว๊อท ยู นี๊ด , เด็ม ทรี , แดท ฮาร์ท , แดท พ๊าวเด้อร์)
My n*ggas we gee packs, devour on the hour
(มาย เอ็น *ggas วี จี แพ็ค , ดิเฝาร ออน เดอะ เอาเอ้อร์)
They shoot when I say shoot, so I’m in the position of power
(เด ชู๊ท เว็น นาย เซย์ ชู๊ท , โซ แอม อิน เดอะ โพซิ๊ชั่น อ็อฝ พ๊าวเว่อร์)
You f*ck around if you wanna
(ยู เอฟ *ck อะราวนฺดฺ อิ๊ฟ ยู วอนนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Position of Power คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น