เนื้อเพลง Jimmy Crack Corn คำอ่านไทย Eminem feat 50 Cent

[Verse 1 – Eminem]
( [ เฝิซ 1 เอมมีนเอม ])

Jimmy can crack corn, but I don’t care
(จิมมี่ แคน แคร๊ค คอร์น , บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์)
My enemies crack corn, but I don’t care
(มาย อียีมีสฺ แคร๊ค คอร์น , บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์)
You can be black, white or a albino yeah
(ยู แคน บี แบล๊ค , ไว๊ท ออ รา แอ็ลไบโน เย่)
You can have corn rows inside your hair
(ยู แคน แฮ็ฝ คอร์น โรว์ อิ๊นไซด์ ยุร แฮร์)
I give a f*ck if I don’t like your stare
(ไอ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ ไล๊ค ยุร สแทร์)
This bottle of wine goes upside your head
(ดิส บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ไวน์ โกซ อัพไซต์ ยุร เฮด)
A little bit psycho, but I know that
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไซโคะ , บั๊ท ไอ โนว์ แดท)
Think you just don’t say it, then I won’t say it
(ทริ๊งค ยู จั๊สท ด้อนท์ เซย์ อิท , เด็น นาย ว็อนท เซย์ อิท)
See if you don’t brag, then I don’t brag
(ซี อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บแร็ก , เด็น นาย ด้อนท์ บแร็ก)
I know I’m bad, as long as I know I’m bad
(ไอ โนว์ แอม แบ้ด , แอส ลอง แอส ซาย โนว์ แอม แบ้ด)
I don’t need y’all to co-sign no sh*t
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยอล ทู โค ซายน โน ฌะ *ที)
You can just keep makin them tired old threats
(ยู แคน จั๊สท คี๊พ เมกิน เด็ม ไทร์ โอลด์ เทร๊ท)
A little bit like the boy you cried wolf yeah
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไล๊ค เดอะ บอย ยู คราย วู๊ล์ฟ เย่)
See me, but don’t dare to try no sh*t
(ซี มี , บั๊ท ด้อนท์ แดร์ ทู ธราย โน ฌะ *ที)
Cause you know that somewhere inside those layers
(ค๊อส ยู โนว์ แดท ซัมแวร์ อิ๊นไซด์ โฑส เลเออะ)
A rattlesnake’s right there to bite your ass
(อะ แรดเดวสเนค ไร๊ท แดร์ ทู ไบ้ท์ ยุร อาซ)
And I can be so quiet and strike so fast
(แอนด์ ดาย แคน บี โซ ไคว๊เอ้ท แอนด์ สไทร๊ค โซ ฟาสท)
Like lightning bolts right out the sky go *blah
(ไล๊ค ไล๊ทนิ่ง โบ๊ลทฺ ไร๊ท เอ๊าท เดอะ สกาย โก *บลา)
From outta nowhere, you might find your career
(ฟรอม เอ๊าตา โนแวร์ , ยู ไมท ไฟนด์ ยุร แคร์เรีย)
Come to an *err and I’m just like [Oh Yeah]
(คัม ทู แอน *เออ แอนด์ แอม จั๊สท ไล๊ค [ โอ เย่ ])

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส เอมมีนเอม ])

See us on them award shows, we’re like [Oh yeah]
(ซี อัซ ออน เด็ม อะหวอร์ด โชว์ , เวีย ไล๊ค [ โอ เย่ ])
Can we get more of those, they’re like [Oh yeah]
(แคน วี เก็ท โม อ็อฝ โฑส , เดรว ไล๊ค [ โอ เย่ ])
See us keep blowin up, we’re like [Oh yeah]
(ซี อัซ คี๊พ โบลวิน อั๊พ , เวีย ไล๊ค [ โอ เย่ ])
See Jimmy can crack corn but I don’t care
(ซี จิมมี่ แคน แคร๊ค คอร์น บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์)
See me in the videos, I’m like [Oh yeah]
(ซี มี อิน เดอะ ฝีดอิโอ , แอม ไล๊ค [ โอ เย่ ])
See me right up close, you’re like [Oh Em]
(ซี มี ไร๊ท อั๊พ โคลส , ยัวร์ ไล๊ค [ โอ เอ็ม ])
And where is D12 at, they like [We over here]
(แอนด์ แวร์ อีส D12 แอ็ท , เด ไล๊ค [ วี โอ๊เฝ่อร เฮียร ])
And where the f*ck we goin, well like [No where]
(แอนด์ แวร์ เดอะ เอฟ *ck วี โกอิน , เวลล ไล๊ค [ โน แวร์ ])

[Verse 2 – Eminem]
([ เฝิซ 2 เอมมีนเอม ])

Jealous little f*cks beg for my attention but
(เจลอัซ ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *cks เบ๊ก ฟอร์ มาย แอ็ทเทนฌัน บั๊ท)
I done told you once, I’m not the kind of attention you want
(ไอ ดัน โทลด ยู วั๊นซ , แอม น็อท เดอะ ไคนด์ อ็อฝ แอ็ทเทนฌัน ยู ว้อนท)
If I tell you twice, then I won’t be so nice
(อิ๊ฟ ฟาย เทลล ยู ทไวซ , เด็น นาย ว็อนท บี โซ ไน๊ซ์)
If you keep comin back, that only means you know you lost the fight
(อิ๊ฟ ยู คี๊พ คัมอิน แบ็ค , แดท โอ๊นลี่ มีน ยู โนว์ ยู ล็อซท เดอะ ไฟ้ท)
They wanna talk sh*t, let em talk sh*t, cause they talk sh*t
(เด วอนนา ท๊อล์ค ฌะ *ที , เล็ท เอ็ม ท๊อล์ค ฌะ *ที , ค๊อส เด ท๊อล์ค ฌะ *ที)
Knowin deep down, they really just wanna squash it
(โนว์อิน ดี๊พ เดาน , เด ริแอ็ลลิ จั๊สท วอนนา ซคว็อฌ อิท)
Cause no one wants to walk around, steppin in dog sh*t
(ค๊อส โน วัน ว้อนท ทู ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ , สเตปปิน อิน ด้อกก ฌะ *ที)
And get doo-doo on the shoe again, soon as they washed it
(แอนด์ เก็ท ดู ดู ออน เดอะ ชู อะเกน , ซูน แอส เด ว๊อช ดิท)
But the pride won’t let em, inside’s like ‘go get em’
(บั๊ท เดอะ ไพรด์ ว็อนท เล็ท เอ็ม , อิ๊นไซด์ ไล๊ค โก เก็ท เอ็ม)
And I’m just like ‘Why your tryna fight momentum’
(แอนด์ แอม จั๊สท ไล๊ค วาย ยุร ทายนา ไฟ้ท โมเม๊นตั้ม)
We just keep winnin, by landslides oh and umm
(วี จั๊สท คี๊พ วินนิน , บาย แลนสไลด์ โอ แอนด์ อืม)
Shady Limited’s in any size yo, Denim
(เฌดอิ ลีมอิทิด ซิน เอ๊นี่ ไซ๊ซ โย , เดนิม)
To velour, even our clothing line’s on fire
(ทู velour , อี๊เฝ่น เอ๊า คโลฑอิง ไลน์ ออน ไฟเออะร)
As 50 would say ‘Our clothing line’s on Fiya’
(แอส 50 เวิด เซย์ เอ๊า คโลฑอิง ไลน์ ออน Fiya)
Meanwhile your minds on us, like mine’s on Mariah
(มีนวาย ยุร ไมนด์ ออน อัซ , ไล๊ค ไมน์ ออน มารายห์)
And y’all is just like her, you’re all f*cking liars
(แอนด์ ยอล อีส จั๊สท ไล๊ค เฮอ , ยัวร์ ออล เอฟ *คิง ไลอ้าร)
But I just keep f*cking you, like I f*cked her
(บั๊ท ไอ จั๊สท คี๊พ เอฟ *คิง ยู , ไล๊ค ไก เอฟ *cked เฮอ)
Right in the ass with KY, yes sir!
(ไร๊ท อิน ดิ อาซ วิธ KY , เย็ซ เซ่อร์ !)
So full of joy, boy am I absurd
(โซ ฟูล อ็อฝ จอย , บอย แอ็ม ไอ แอ๊บเซิร์ท)
Even Chingy would tell you
(อี๊เฝ่น Chingy เวิด เทลล ยู)
‘Yea boi don’t curr’
(เย บอย ด้อนท์ curr)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส เอมมีนเอม ])

See us on them award shows, we’re like [Oh yeah]
(ซี อัซ ออน เด็ม อะหวอร์ด โชว์ , เวีย ไล๊ค [ โอ เย่ ])
Can we get more of those, they’re like [Oh yeah]
(แคน วี เก็ท โม อ็อฝ โฑส , เดรว ไล๊ค [ โอ เย่ ])
See us keep blowin up, we’re like [Oh yeah]
(ซี อัซ คี๊พ โบลวิน อั๊พ , เวีย ไล๊ค [ โอ เย่ ])
See Jimmy can crack corn but I don’t care
(ซี จิมมี่ แคน แคร๊ค คอร์น บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์)
See me in the videos, I’m like [Oh yeah]
(ซี มี อิน เดอะ ฝีดอิโอ , แอม ไล๊ค [ โอ เย่ ])
See me right up close, you’re like [Oh Em]
(ซี มี ไร๊ท อั๊พ โคลส , ยัวร์ ไล๊ค [ โอ เอ็ม ])
And where is G-Unit at, they like [We over here]
(แอนด์ แวร์ อีส จี ยูนิท แอ็ท , เด ไล๊ค [ วี โอ๊เฝ่อร เฮียร ])
And where the f*ck we goin, well like [No where]
(แอนด์ แวร์ เดอะ เอฟ *ck วี โกอิน , เวลล ไล๊ค [ โน แวร์ ])

[Verse 3 – 50 Cent]
([ เฝิซ 3 50 เซ็นท ])

Ya homie got clapped on, man I don’t care
(ยา โฮมี ก็อท แครบชฺ ออน , แมน นาย ด้อนท์ แคร์)
The cops in my Nana crib, but I’m not there
(เดอะ ค็อพ ซิน มาย Nana คริบ , บั๊ท แอม น็อท แดร์)
It is what it is dogg, man life’s not fair
(อิท อีส ว๊อท ดิธ อีส ด๊อก , แมน ไล๊ฟ น็อท แฟร์)
Ya friend shoulda know not to front round here
(ยา เฟรน โช๊วดา โนว์ น็อท ทู ฟร๊อนท ราวนด เฮียร)
Listen kid, where I’m from, the wolves smell fear
(ลิ๊สซึ่น คิด , แวร์ แอม ฟรอม , เดอะ วูลฝส สเมลล์ เฟียร์)
They’ll strip yo ass of your jewels, right here
(เด๊ว ซทริพ โย อาซ อ็อฝ ยุร จิ๊วเอ็ล , ไร๊ท เฮียร)
Man I’ma say this one time, now get this clear
(แมน แอมอา เซย์ ดิส วัน ไทม์ , นาว เก็ท ดิส เคลียร์)
Man you can catch a hot one like outta no where
(แมน ยู แคน แค็ทช อะ ฮอท วัน ไล๊ค เอ๊าตา โน แวร์)
A beautiful day, without drama is rare
(อะ บยูทิฟุล เดย์ , วิธเอ๊าท ดร๊าม่า อีส แรร์)
Ya girl’s a freak, man sometime we share
(ยา เกิร์ล ซา ฟรี๊ค , แมน ซัมไทม์ วี แชร์)
Yeah, I wear a condom and you go bare
(เย่ , ไอ แวร์ รา คอนดอม แอนด์ ยู โก แบร์)
You prolly heard about me, I’m a shown up playa
(ยู พอวลี่ เฮิด อะเบ๊าท มี , แอม มา โฌน อั๊พ พอลเย)
In the hood politicin, like I’m runnin for mayor
(อิน เดอะ ฮุด politicin , ไล๊ค แอม รูนนิน ฟอร์ เม๊เอ่อร์)
ridin, windin, dining and shining, know what I’m sayin
(ริดอิน , วินดิน , ไดนิง แอนด์ ชายนิง , โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
I ain’t got time for f*ckin around, and horseplayin
(ไอ เอน ก็อท ไทม์ ฟอร์ เอฟ *ckin อะราวนฺดฺ , แอนด์ horseplayin)
I’m makin hits, my homies takin hits, who’s stayin
(แอม เมกิน ฮิท , มาย โฮมี ทอคกิ่น ฮิท , ฮู สเตยิน)

[Chorus – Eminem]
([ ค๊อรัส เอมมีนเอม ])

See us on them award shows, we’re like [Oh yeah]
(ซี อัซ ออน เด็ม อะหวอร์ด โชว์ , เวีย ไล๊ค [ โอ เย่ ])
Can we get more of those, they’re like [Oh yeah]
(แคน วี เก็ท โม อ็อฝ โฑส , เดรว ไล๊ค [ โอ เย่ ])
See us keep blowin up, we’re like [Oh yeah]
(ซี อัซ คี๊พ โบลวิน อั๊พ , เวีย ไล๊ค [ โอ เย่ ])
See Jimmy can crack corn but I don’t care
(ซี จิมมี่ แคน แคร๊ค คอร์น บั๊ท ไอ ด้อนท์ แคร์)
See me in the videos, I’m like [Oh yeah]
(ซี มี อิน เดอะ ฝีดอิโอ , แอม ไล๊ค [ โอ เย่ ])
See me right up close, you’re like [Oh Em]
(ซี มี ไร๊ท อั๊พ โคลส , ยัวร์ ไล๊ค [ โอ เอ็ม ])
And where is D12 at, they like [We over here]
(แอนด์ แวร์ อีส D12 แอ็ท , เด ไล๊ค [ วี โอ๊เฝ่อร เฮียร ])
And where the f*ck we goin, well like [No where]
(แอนด์ แวร์ เดอะ เอฟ *ck วี โกอิน , เวลล ไล๊ค [ โน แวร์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jimmy Crack Corn คำอ่านไทย Eminem feat 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น