เนื้อเพลง Love Song คำอ่านไทย Alice In Chains

Love song take one
( ลัฝ ซ็อง เท้ค วัน)

I love you, I’m not coming back b*tch
(ไอ ลัฝ ยู , แอม น็อท คัมอิง แบ็ค บี *tch)

I think I should say something
(ไอ ทริ๊งค ไอ เชิด เซย์ ซัมติง)

I can’t see, I can’t feel anything, I can’t I can’t
(ไอ แค็นท ซี , ไอ แค็นท ฟีล เอนอิธิง , ไอ แค็นท ไอ แค็นท)

Wash my face, cut out my teeth and tell me to grin
(ว๊อช มาย เฟซ , คัท เอ๊าท มาย ทีท แอนด์ เทลล มี ทู กริน)
MY GUMS ARE BLEEDING! MY GUMS ARE BLEEDING!
(มาย กัม แซร์ บรีดดิ้ง ! มาย กัม แซร์ บรีดดิ้ง !)

I hate you, I hate you
(ไอ เฮท ยู , ไอ เฮท ยู)

Get a f*cking haircut!
(เก็ท ดา เอฟ *คิง แฮคัด !)
Go f*ck yourself
(โก เอฟ *ck ยุรเซลฟ)
Rae Dong Chung [5x]
(เร ดัง Chung [ 5x ])

Get something, get, get them, get them
(เก็ท ซัมติง , เก็ท , เก็ท เด็ม , เก็ท เด็ม)
Get them, get the f*ckin’ midget
(เก็ท เด็ม , เก็ท เดอะ เอฟ *ckin มีจเอ็ท)
Get the midget [2x]
(เก็ท เดอะ มีจเอ็ท [ 2x ])
Get the f*ckin midget
(เก็ท เดอะ เอฟ *ckin มีจเอ็ท)
Kiss the f*ckin’ midget
(คิซ เดอะ เอฟ *ckin มีจเอ็ท)
” Where the deer and antelope play… ”
(” แวร์ เดอะ เดียร์ แอนด์ แอนทิโลพ เพลย์ “)
Kiss the midget [4x]
(คิซ เดอะ มีจเอ็ท [ 4x ])

” That was perfect, you guys, that was great! ”
(” แดท วอส เพ๊อร์เฟ็คท , ยู กาย , แดท วอส เกรท ! “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Song คำอ่านไทย Alice In Chains

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น