เนื้อเพลง Immodium คำอ่านไทย Nirvana

I don’t care, I don’t care, I care,
( ไอ ด้อนท์ แคร์ , ไอ ด้อนท์ แคร์ , ไอ แคร์ ,)
I care, I care, I care if I’m old
(ไอ แคร์ , ไอ แคร์ , ไอ แคร์ อิ๊ฟ แอม โอลด์)
I don’t mind, I don’t mind, I don’t mind,
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ , ไอ ด้อนท์ ไมนด์ , ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ,)
I mind, I mind, a mind of my own
(ไอ ไมนด์ , ไอ ไมนด์ , อะ ไมนด์ อ็อฝ มาย โอว์น)
Get away, get away, away, away, away, away from your home
(เก็ท อะเวย์ , เก็ท อะเวย์ , อะเวย์ , อะเวย์ , อะเวย์ , อะเวย์ ฟรอม ยุร โฮม)
I don’t mind, I don’t mind, I mind,
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ , ไอ ด้อนท์ ไมนด์ , ไอ ไมนด์ ,)
I mind, I mind, yeah…
(ไอ ไมนด์ , ไอ ไมนด์ , เย่)

If you have, even if you need
(อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ , อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู นี๊ด)
I don’t even care, we could have a tree
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น แคร์ , วี เคิด แฮ็ฝ อะ ทรี)
We could plant a house, we could build a tree
(วี เคิด แพล๊นท ดา เฮ้าส , วี เคิด บิ้ลดํ อะ ทรี)
I don’t even care, we could have a tree
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น แคร์ , วี เคิด แฮ็ฝ อะ ทรี)
She said, she said, she said, she said
(ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด)
she said, she said, she said, she said
(ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด)

I’m away, I’m away, away, away, away, away from your home
(แอม อะเวย์ , แอม อะเวย์ , อะเวย์ , อะเวย์ , อะเวย์ , อะเวย์ ฟรอม ยุร โฮม)
I don’t mind, I don’t mind, I mind, I mind, I mind, a mind of my own
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ , ไอ ด้อนท์ ไมนด์ , ไอ ไมนด์ , ไอ ไมนด์ , ไอ ไมนด์ , อะ ไมนด์ อ็อฝ มาย โอว์น)
Get away, get away, away, away, away, away from your home
(เก็ท อะเวย์ , เก็ท อะเวย์ , อะเวย์ , อะเวย์ , อะเวย์ , อะเวย์ ฟรอม ยุร โฮม)
I don’t mind, I don’t mind, I mind, I mind, I mind, yeah…
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ , ไอ ด้อนท์ ไมนด์ , ไอ ไมนด์ , ไอ ไมนด์ , ไอ ไมนด์ , เย่)

Even if you have, even if you need
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ , อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู นี๊ด)
I don’t even care, we could have a tree
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น แคร์ , วี เคิด แฮ็ฝ อะ ทรี)
We could plant a house, we could build a tree
(วี เคิด แพล๊นท ดา เฮ้าส , วี เคิด บิ้ลดํ อะ ทรี)
I don’t even care, we could build a tree
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น แคร์ , วี เคิด บิ้ลดํ อะ ทรี)
She said, she said, she said, she said
(ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด)
she said, she said, she said, she said
(ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด)

Even if you have, even if you need
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ , อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู นี๊ด)
I don’t even care, we could have a tree
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น แคร์ , วี เคิด แฮ็ฝ อะ ทรี)
We could plant a house, we could build a tree
(วี เคิด แพล๊นท ดา เฮ้าส , วี เคิด บิ้ลดํ อะ ทรี)
I don’t even care, we could build a tree
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น แคร์ , วี เคิด บิ้ลดํ อะ ทรี)
She said, she said, she said, she said
(ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด)
She said, she said, she said, she said
(ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด)
She said, she said, she said, she said
(ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด , ชี เซ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Immodium คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น