เนื้อเพลง Freak Scene คำอ่านไทย Blink 182

Seen enough to eye you
( ซีน อีน๊าฟ ทู อาย ยู)
but I’ve seen to much to try you
(บั๊ท แอฝ ซีน ทู มัช ทู ธราย ยู)
it’s always weirdness while you
(อิทซ ออลเว เวียดเน็ซ ไวล์ ยู)
dig too much to fry you
(ดีกกํ ทู มัช ทู ฟไร ยู)
the weirdness flows between us
(เดอะ เวียดเน็ซ โฟลว์ บีทะวีน อัซ)
freak scene just can’t believe us
(ฟรี๊ค ซีน จั๊สท แค็นท บีลี๊ฝ อัซ)
why can’t it be cool and free us
(วาย แค็นท ดิธ บี คูล แอนด์ ฟรี อัซ)

Seen enough to eye you
(ซีน อีน๊าฟ ทู อาย ยู)
but I’ve seen to much to try you
(บั๊ท แอฝ ซีน ทู มัช ทู ธราย ยู)
it’s always weirdness while you
(อิทซ ออลเว เวียดเน็ซ ไวล์ ยู)
dig too much to fry you
(ดีกกํ ทู มัช ทู ฟไร ยู)
the weirdness flows between us
(เดอะ เวียดเน็ซ โฟลว์ บีทะวีน อัซ)
freak scene just can’t believe us
(ฟรี๊ค ซีน จั๊สท แค็นท บีลี๊ฝ อัซ)
why can’t it be cool and free us
(วาย แค็นท ดิธ บี คูล แอนด์ ฟรี อัซ)

It’s so f*cked, I can’t believe it
(อิทซ โซ เอฟ *cked , ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิท)
if there’s a way I wish I’d see it
(อิ๊ฟ แดร์ ซา เวย์ ไอ วิ๊ช อาย ซี อิท)
how could it work, just can’t conceive us
(ฮาว เคิด ดิท เวิ๊ร์ค , จั๊สท แค็นท ค็อนซีฝ อัซ)
oh what a mess it’s just to leave it
(โอ ว๊อท ดา เมซ อิทซ จั๊สท ทู ลี๊ฝ อิท)

Sometimes I don’t thrill you
(ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์ ธริล ยู)
sometimes I think I’ll kill you
(ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค อิลล คิลล์ ยู)
just don’t let me f*ck up will you
(จั๊สท ด้อนท์ เล็ท มี เอฟ *ck อั๊พ วิล ยู)
cause when I need a friend it’s still you.
(ค๊อส เว็น นาย นี๊ด อะ เฟรน อิทซ สทิลล ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freak Scene คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น