เนื้อเพลง The Coffee Song คำอ่านไทย Cream

by Tony Colton and Ray Smith
( บาย โทนี่ Colton แอนด์ เรย์ ซมิธ)

There’s a full time reservation
(แดร์ ซา ฟูล ไทม์ เรเสอะเฝฌัน)
Made in a bar at the railway station.
(เมด อิน อะ บาร์ แรท เดอะ เรโอเวย์ สเทชั่น)
And there’s a story, a kind of fable,
(แอนด์ แดร์ ซา สท๊อรี่ , อะ ไคนด์ อ็อฝ เฟบล ,)
On a card at the corner table.
(ออน อะ ค้าร์ด แอ็ท เดอะ ค๊อร์เน่อร์ เท๊เบิ้ล)
On it is a message, been there some time.
(ออน หนิด อีส ซา เม๊สเสจ , บีน แดร์ ซัม ไทม์)
It starts off, ” The coffee tasted so fine ”
(อิท สท๊าร์ท ออฟฟ , ” เดอะ คีอฟฟี่ เท๊ซท โซ ไฟน “)
It says, ” One day, this may find you,
(อิท เซย์ , ” วัน เดย์ , ดิส เมย์ ไฟนด์ ยู ,)
These few words may just remind you.
(ฑิส ฟิว เวิร์ด เมย์ จั๊สท รีไมนด์ ยู)
We sat here together just to pass time,
(วี แซ็ท เฮียร ทูเก๊ทเธ่อร์ จั๊สท ทู เพซ ไทม์ ,)
You said how the coffee tasted so fine. ”
(ยู เซ็ด ฮาว เดอะ คีอฟฟี่ เท๊ซท โซ ไฟน “)
It goes on to say, ” I love you.
(อิท โกซ ออน ทู เซย์ , ” ไอ ลัฝ ยู)
If you should find this I must hear from you. ”
(อิ๊ฟ ยู เชิด ไฟนด์ ดิส ซาย มัสท์ เฮียร ฟรอม ยู “)
It gives a number but the name has faded away.
(อิท กี๊ฝ ซา นั๊มเบ้อร์ บั๊ท เดอะ เนม แฮ็ส แฟ็ด อะเวย์)
All that is left are just the words, ” Maybe someday ”
(ออล แดท อีส เล๊ฟท อาร์ จั๊สท เดอะ เวิร์ด , ” เมบี ซัมเดย์ “)
That’s the story and the fable,
(แด้ท เดอะ สท๊อรี่ แอนด์ เดอะ เฟบล ,)
Never leave alone from a corner table.
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ อะโลน ฟรอม มา ค๊อร์เน่อร์ เท๊เบิ้ล)
Doo doo doo doo, doo doo doo doo,
(ดู ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู ,)
Doo doo doo doo, doo doo doo doo, doo doo.
(ดู ดู ดู ดู , ดู ดู ดู ดู , ดู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Coffee Song คำอ่านไทย Cream

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น