เนื้อเพลง Black Crow คำอ่านไทย Diana Krall

[Joni Mitchell]
( [ Joni เม็ดเชอว ])

There’s a crow flying
(แดร์ ซา คโร ฟไลอิง)
Dark and ragged
(ด๊าร์ค แอนด์ แรง)
Tree to tree
(ทรี ทู ทรี)
He’s black as the highway that’s leading me
(อีส แบล๊ค แอส เดอะ ไฮฮเวย์ แด้ท ลีดอิง มี)
Now he’s diving down
(นาว อีส ดายวิง เดาน)
To pick up on something shiny
(ทู พิค อั๊พ ออน ซัมติง ไฌนอิ)
I feel like that black crow
(ไอ ฟีล ไล๊ค แดท แบล๊ค คโร)
Flying
(ฟไลอิง)
In a blue sky
(อิน อะ บลู สกาย)

I took a ferry to the highway
(ไอ ทุค กา เฟ๊อรรี่ ทู เดอะ ไฮฮเวย์)
Then I drove to a pontoon plane
(เด็น นาย ดโรฝ ทู อะ พ็อนทูน เพลน)
I took a plane to a taxi
(ไอ ทุค กา เพลน ทู อะ แท๊กซี่)
And a taxi to a train
(แอนด์ อะ แท๊กซี่ ทู อะ เทรน)
I’ve been traveling so long
(แอฝ บีน แทฝเวอลิงค์ โซ ลอง)
How am I ever going to know my home
(ฮาว แอ็ม ไอ เอ๊เฝ่อร์ โกอิ้ง ทู โนว์ มาย โฮม)
When I see it again
(เว็น นาย ซี อิท อะเกน)
I’m like a black crow flying
(แอม ไล๊ค เก แบล๊ค คโร ฟไลอิง)
In a blue, blue sky
(อิน อะ บลู , บลู สกาย)

In search of love and music
(อิน เซิร์ช อ็อฝ ลัฝ แอนด์ มิ๊วสิค)
My whole life has been
(มาย โฮล ไล๊ฟ แฮ็ส บีน)
Illumination
(อิลยูมิเนฌัน)
Corruption
(เคาะรัพฌัน)
Diving, diving, diving, diving.
(ดายวิง , ดายวิง , ดายวิง , ดายวิง)
Diving down to pick up on every shiny thing
(ดายวิง เดาน ทู พิค อั๊พ ออน เอ๊เฝอร์รี่ ไฌนอิ ทริง)
Just like that black crow flying
(จั๊สท ไล๊ค แดท แบล๊ค คโร ฟไลอิง)
In a blue sky
(อิน อะ บลู สกาย)

I looked at the morning
(ไอ ลุ๊ค แอ็ท เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
After being up all night
(แอ๊ฟเท่อร บีอิง อั๊พ ออล ไน๊ท)
I looked at my haggard face in the bathroom light
(ไอ ลุ๊ค แอ็ท มาย แฮกเกิด เฟซ อิน เดอะ บาทรูม ไล๊ท)
I looked out the window
(ไอ ลุ๊ค เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว)
And I saw that ragged soul take flight
(แอนด์ ดาย ซอว์ แดท แรง โซล เท้ค ฟไลท)
I saw a back crow flying
(ไอ ซอว์ อะ แบ็ค คโร ฟไลอิง)
In a blue sky
(อิน อะ บลู สกาย)
Oh I’m like a black crow flying
(โอ แอม ไล๊ค เก แบล๊ค คโร ฟไลอิง)
In a blue sky
(อิน อะ บลู สกาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Crow คำอ่านไทย Diana Krall

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น