เนื้อเพลง Break It up คำอ่านไทย Patti Smith

Car stopped in a clearing,
( คารํ สต๊อปพฺ อิน อะ คเลียริง ,)
Ribbon of life, it was nearing.
(รีบบัน อ็อฝ ไล๊ฟ , อิท วอส เนียริง)
I saw the boy break out of his skin.
(ไอ ซอว์ เดอะ บอย เบร๊ค เอ๊าท อ็อฝ ฮิส สกิน)
My heart turned over and I crawled in.
(มาย ฮาร์ท เทิร์น โอ๊เฝ่อร แอนด์ ดาย ครอล อิน)
He cried, “Break it up, oh I don’t understand,
(ฮี คราย , “Break อิท อั๊พ , โอ ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ,)
Break it up, I can’t comprehend.
(เบร๊ค อิท อั๊พ , ไอ แค็นท คอมพรีเฮ็นดํ)
Break it up, oh, I want to feel you.
(เบร๊ค อิท อั๊พ , โอ , ไอ ว้อนท ทู ฟีล ยู)
Break it up, don’t talk to me that way,
(เบร๊ค อิท อั๊พ , ด้อนท์ ท๊อล์ค ทู มี แดท เวย์ ,)
I’m not listening.”
(แอม น็อท ลิเซินนิง ”)

Snow started falling,
(สโนว์ สท๊าร์ท ฟ๊อลิง ,)
I could hear the angel calling.
(ไอ เคิด เฮียร ดิ แอ๊งเจล คอลลิง)
We rolled on the ground, he stretched out his wings.
(วี โรลล ออน เดอะ กราวนด์ , ฮี สเทร๊ทช เอ๊าท ฮิส วิง)
The boy flew away and he started to sing.
(เดอะ บอย ฟลู อะเวย์ แอนด์ ฮี สท๊าร์ท ทู ซิง)
He sang, “Break it up, oh, I don’t understand.
(ฮี แซ็ง , “Break อิท อั๊พ , โอ , ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Break it up, I can’t comprehend.
(เบร๊ค อิท อั๊พ , ไอ แค็นท คอมพรีเฮ็นดํ)
Break it up, oh, I want to feel you.
(เบร๊ค อิท อั๊พ , โอ , ไอ ว้อนท ทู ฟีล ยู)
Break it up, don’t look at me.”
(เบร๊ค อิท อั๊พ , ด้อนท์ ลุ๊ค แกท มี ”)

The sky was raging, the boy disappeared,
(เดอะ สกาย วอส เรจิง , เดอะ บอย ดิสแอ๊พเพียร์ ,)
I fell on my knee
(ไอ เฟ็ล ออน มาย นี)
Atmosphere broke up, the boy reappeared.
(แอ๊ทโมสเฟียรฺ บโรค อั๊พ , เดอะ บอย ริแอ็พเพีย)
I cried, “Take me please!”
(ไอ คราย , “Take มี พลีซ ! ”)

Ice, it was shining.
(ไอ๊ซ์ , อิท วอส ชายนิง)
I could feel my heart, it was melting.
(ไอ เคิด ฟีล มาย ฮาร์ท , อิท วอส เมลทิง)
I tore off my clothes, I danced on my shoes.
(ไอ โท ออฟฟ มาย คโลฑ , ไอ แด๊นซ์ ออน มาย ชู)
I ripped my skin open and then I broke through.
(ไอ ริพ มาย สกิน โอ๊เพ่น แอนด์ เด็น นาย บโรค ทรู)
I cried, “Break it up, oh, now I understand.
(ไอ คราย , “Break อิท อั๊พ , โอ , นาว ไอ อั๊นเด้อรสแทนด)
Break it up, and I want to go.
(เบร๊ค อิท อั๊พ , แอนด์ ดาย ว้อนท ทู โก)
Break it up, oh please take me with you.
(เบร๊ค อิท อั๊พ , โอ พลีซ เท้ค มี วิธ ยู)
Break it up, I can feel it breaking,
(เบร๊ค อิท อั๊พ , ไอ แคน ฟีล อิท บเรคคิง ,)
I can feel it breaking, I can feel it breaking,
(ไอ แคน ฟีล อิท บเรคคิง , ไอ แคน ฟีล อิท บเรคคิง ,)
I can feel, I can feel, I can feel, I can feel.”
(ไอ แคน ฟีล , ไอ แคน ฟีล , ไอ แคน ฟีล , ไอ แคน ฟีล ”)

So break it up, oh now I’m coming with you.
(โซ เบร๊ค อิท อั๊พ , โอ นาว แอม คัมอิง วิธ ยู)
Break it up, now I’m gonna go.
(เบร๊ค อิท อั๊พ , นาว แอม กอนนะ โก)
Break it up, oh, feel me, I’m coming.
(เบร๊ค อิท อั๊พ , โอ , ฟีล มี , แอม คัมอิง)
Break it up, break it up, break it up,
(เบร๊ค อิท อั๊พ , เบร๊ค อิท อั๊พ , เบร๊ค อิท อั๊พ ,)
Break it up, break it up, break it up,
(เบร๊ค อิท อั๊พ , เบร๊ค อิท อั๊พ , เบร๊ค อิท อั๊พ ,)
Oh, break it up, break it up, break it up
(โอ , เบร๊ค อิท อั๊พ , เบร๊ค อิท อั๊พ , เบร๊ค อิท อั๊พ)
Break it up, break it up, break it on up
(เบร๊ค อิท อั๊พ , เบร๊ค อิท อั๊พ , เบร๊ค อิท ออน อั๊พ)
Break it up, break it on up, up, up
(เบร๊ค อิท อั๊พ , เบร๊ค อิท ออน อั๊พ , อั๊พ , อั๊พ)
Break it, break it, break it, break it
(เบร๊ค อิท , เบร๊ค อิท , เบร๊ค อิท , เบร๊ค อิท)
Break it on up, break it up,
(เบร๊ค อิท ออน อั๊พ , เบร๊ค อิท อั๊พ ,)
Break it up, break it up, break it up …
(เบร๊ค อิท อั๊พ , เบร๊ค อิท อั๊พ , เบร๊ค อิท อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break It up คำอ่านไทย Patti Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น