เนื้อเพลง Shopping คำอ่านไทย Pet Shop Boys

We’re buying and selling your history
( เวีย บายอิ้ง แอนด์ เซลลิง ยุร ฮิสทรี่)
How we go about it is no mystery
(ฮาว วี โก อะเบ๊าท ดิธ อีส โน มิ๊สเทอรี่)
You check it with the city, then change the law
(ยู เช็ค อิท วิธ เดอะ ซิ๊ที่ , เด็น เช้งจํ เดอะ ลอว์)
Are you looking forward?
(อาร์ ยู ลุคอิง ฟ๊อร์เวิร์ด)
Now you want some more
(นาว ยู ว้อนท ซัม โม)

We’re S-H-O-PP-I-N-G, we’re shopping
(เวีย เอส เฮส โอ PP ไอ เอ็น จี , เวีย ชอปปิ้ง)

It’s easy when you got all the information
(อิทซ อีสอิ เว็น ยู ก็อท ดอร์ ดิ อินเฟาะเมฌัน)
Inside help, no investigation
(อิ๊นไซด์ เฮ้ลพ , โน อินเฝซทิเกฌัน)
[No investigation, investigation]
([ โน อินเฝซทิเกฌัน , อินเฝซทิเกฌัน ])
No questions in the house, no give and take
(โน เคว๊สชั่น ซิน เดอะ เฮ้าส , โน กี๊ฝ แอนด์ เท้ค)
There’s a big bang in the city
(แดร์ ซา บิ๊ก แบง อิน เดอะ ซิ๊ที่)
We’re all on the make
(เวีย ออล ออน เดอะ เม้ค)

We’re S-H-O-PP-I-N-G, we’re shopping
(เวีย เอส เฮส โอ PP ไอ เอ็น จี , เวีย ชอปปิ้ง)
We’re S-H-O-PP-I-N-G, we’re shopping
(เวีย เอส เฮส โอ PP ไอ เอ็น จี , เวีย ชอปปิ้ง)

Our gain is your loss, that’s the price you pay
(เอ๊า เกน อีส ยุร โรซ , แด้ท เดอะ ไพร๊ซ์ ยู เพย์)
I heard it in the House of Commons: everything’s for sale
(ไอ เฮิด ดิท อิน เดอะ เฮ้าส อ็อฝ ค๊อมมอน : เอ๊วี่ติง ฟอร์ เซล)

We’re shopping
(เวีย ชอปปิ้ง)
We’re shopping
(เวีย ชอปปิ้ง)

We’re S-H-O-PP-I-N-G, we’re shopping
(เวีย เอส เฮส โอ PP ไอ เอ็น จี , เวีย ชอปปิ้ง)
We’re S-H-O-PP-I-N-G, we’re shopping
(เวีย เอส เฮส โอ PP ไอ เอ็น จี , เวีย ชอปปิ้ง)

Ah ah ah, ah ah ah, ah ah ah, ah ah
(อา อา อา , อา อา อา , อา อา อา , อา อา)
Ah ah ah, ah ah ah, ah ah ah, ah ah
(อา อา อา , อา อา อา , อา อา อา , อา อา)

We’re S-H-O-PP-I-N-G, we’re shopping
(เวีย เอส เฮส โอ PP ไอ เอ็น จี , เวีย ชอปปิ้ง)
We’re S-H-O-PP-I-N-G, we’re shopping
(เวีย เอส เฮส โอ PP ไอ เอ็น จี , เวีย ชอปปิ้ง)

[We’re shopping
([ เวอ ชอปปิ้ง)
We’re shopping
(เวีย ชอปปิ้ง)
We’re shopping
(เวีย ชอปปิ้ง)
We’re shopping
(เวีย ชอปปิ้ง)
We’re shopping]
(เวีย ชอปปิ้ง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shopping คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น