เนื้อเพลง Red Flag คำอ่านไทย Billy Talent

Cast off the crutch that kills the pain
( แค๊สทํ ออฟฟ เดอะ ครัช แดท คิลล์ เดอะ เพน)
The Red Flag waving never meant the same
(เดอะ เร้ด แฟล๊ก เวฝวิ่ง เน๊เฝ่อร์ เม็นท เดอะ เซม)
The kids of tomorrow don’t need today
(เดอะ คิด อ็อฝ ทูม๊อโร่ว ด้อนท์ นี๊ด ทูเดย์)
When they live in the sins of yesterday
(เว็น เด ไล้ฝ อิน เดอะ ซิน อ็อฝ เยซเทอะดิ)

Cast off the crutch that kills the pain
(แค๊สทํ ออฟฟ เดอะ ครัช แดท คิลล์ เดอะ เพน)
The Red Flag waving never meant the same
(เดอะ เร้ด แฟล๊ก เวฝวิ่ง เน๊เฝ่อร์ เม็นท เดอะ เซม)
The kids of tomorrow don’t need today
(เดอะ คิด อ็อฝ ทูม๊อโร่ว ด้อนท์ นี๊ด ทูเดย์)
When they live in the sins of yesterday
(เว็น เด ไล้ฝ อิน เดอะ ซิน อ็อฝ เยซเทอะดิ)

Well I’ve never seen us act like this
(เวลล แอฝ เน๊เฝ่อร์ ซีน อัซ แอ๊คท ไล๊ค ดิส)
Our only hope is the minds of kids
(เอ๊า โอ๊นลี่ โฮพ อีส เดอะ ไมนด์ อ็อฝ คิด)
And they’ll show us a thing or two
(แอนด์ เด๊ว โชว์ อัซ ซา ทริง ออ ทู)

Our only weapons are the guns of youth
(เอ๊า โอ๊นลี่ เว๊พ่อน แซร์ เดอะ กัน อ็อฝ ยู๊ธ)
It’s only time before they tighten the noose
(อิทซ โอ๊นลี่ ไทม์ บีฟอร์ เด ทายอึน เดอะ นูซ)
And then the hunt will be on for you
(แอนด์ เด็น เดอะ ฮั้นท วิล บี ออน ฟอร์ ยู)

We don’t need them
(วี ด้อนท์ นี๊ด เด็ม)

Cast off the crutch that kills the pain
(แค๊สทํ ออฟฟ เดอะ ครัช แดท คิลล์ เดอะ เพน)
The Red Flag waving never meant the same
(เดอะ เร้ด แฟล๊ก เวฝวิ่ง เน๊เฝ่อร์ เม็นท เดอะ เซม)
The kids of tomorrow don’t need today
(เดอะ คิด อ็อฝ ทูม๊อโร่ว ด้อนท์ นี๊ด ทูเดย์)
When they live in the sins of yesterday
(เว็น เด ไล้ฝ อิน เดอะ ซิน อ็อฝ เยซเทอะดิ)

Cast off the crutch that kills the pain
(แค๊สทํ ออฟฟ เดอะ ครัช แดท คิลล์ เดอะ เพน)
The Red Flag waving never meant the same
(เดอะ เร้ด แฟล๊ก เวฝวิ่ง เน๊เฝ่อร์ เม็นท เดอะ เซม)
The kids of tomorrow don’t need today
(เดอะ คิด อ็อฝ ทูม๊อโร่ว ด้อนท์ นี๊ด ทูเดย์)
When they live in the sins of yesterday
(เว็น เด ไล้ฝ อิน เดอะ ซิน อ็อฝ เยซเทอะดิ)

Like the smallest bee packs a sting
(ไล๊ค เดอะ สมองเลท บี แพ็ค ซา สทิง)
Like a pawn checkmates a King
(ไล๊ค เก พอน เชคเมท ซา คิง)
We’ll attack at the crack of dawn
(เวลล แอทแท๊ค แกท เดอะ แคร๊ค อ็อฝ ดอว์น)

Build a ladder if there’s a wall
(บิ้ลดํ อะ แล๊ดเด้อร์ อิ๊ฟ แดร์ ซา วอลล์)
Don’t be afraid to slip and fall
(ด้อนท์ บี อะเฟรด ทู สลิ๊พ แอนด์ ฟอลล์)
Speak for yourself or they’ll speak for you
(สพี๊ค ฟอร์ ยุรเซลฟ ออ เด๊ว สพี๊ค ฟอร์ ยู)

We don’t need them
(วี ด้อนท์ นี๊ด เด็ม)

Cast off the crutch that kills the pain
(แค๊สทํ ออฟฟ เดอะ ครัช แดท คิลล์ เดอะ เพน)
The Red Flag waving never meant the same
(เดอะ เร้ด แฟล๊ก เวฝวิ่ง เน๊เฝ่อร์ เม็นท เดอะ เซม)
The kids of tomorrow don’t need today
(เดอะ คิด อ็อฝ ทูม๊อโร่ว ด้อนท์ นี๊ด ทูเดย์)
When they live in the sins of yesterday
(เว็น เด ไล้ฝ อิน เดอะ ซิน อ็อฝ เยซเทอะดิ)

Cast off the crutch that kills the pain
(แค๊สทํ ออฟฟ เดอะ ครัช แดท คิลล์ เดอะ เพน)
The Red Flag waving never meant the same
(เดอะ เร้ด แฟล๊ก เวฝวิ่ง เน๊เฝ่อร์ เม็นท เดอะ เซม)
The kids of tomorrow don’t need today
(เดอะ คิด อ็อฝ ทูม๊อโร่ว ด้อนท์ นี๊ด ทูเดย์)
When they live in the sins of yesterday
(เว็น เด ไล้ฝ อิน เดอะ ซิน อ็อฝ เยซเทอะดิ)

Light a fire
(ไล๊ท ดา ไฟเออะร)
There’ll be water
(เดอะเรล บี ว๊อเท่อร)
Like a jury
(ไล๊ค เก จูรี่)
Needs a liar
(นี๊ด ซา ไลอ้าร)
Like a riot
(ไล๊ค เก ไรอ๊อท)
Turning over
(เทินนิง โอ๊เฝ่อร)
Like a madman
(ไล๊ค เก แม๊ดแมน)
Needs a martyr
(นี๊ด ซา มาเทอะ)

We don’t need them [x8]
(วี ด้อนท์ นี๊ด เด็ม [ x8 ])

Cast off the crutch that kills the pain
(แค๊สทํ ออฟฟ เดอะ ครัช แดท คิลล์ เดอะ เพน)
The Red Flag waving never meant the same
(เดอะ เร้ด แฟล๊ก เวฝวิ่ง เน๊เฝ่อร์ เม็นท เดอะ เซม)
The kids of tomorrow don’t need today
(เดอะ คิด อ็อฝ ทูม๊อโร่ว ด้อนท์ นี๊ด ทูเดย์)
When they live in the sins of yesterday
(เว็น เด ไล้ฝ อิน เดอะ ซิน อ็อฝ เยซเทอะดิ)

Cast off the crutch that kills the pain
(แค๊สทํ ออฟฟ เดอะ ครัช แดท คิลล์ เดอะ เพน)
The Red Flag waving never meant the same
(เดอะ เร้ด แฟล๊ก เวฝวิ่ง เน๊เฝ่อร์ เม็นท เดอะ เซม)
The kids of tomorrow don’t need today
(เดอะ คิด อ็อฝ ทูม๊อโร่ว ด้อนท์ นี๊ด ทูเดย์)
When they live in the sins of yesterday
(เว็น เด ไล้ฝ อิน เดอะ ซิน อ็อฝ เยซเทอะดิ)

Cast off the crutch that kills the pain
(แค๊สทํ ออฟฟ เดอะ ครัช แดท คิลล์ เดอะ เพน)
The Red Flag waving never meant the same
(เดอะ เร้ด แฟล๊ก เวฝวิ่ง เน๊เฝ่อร์ เม็นท เดอะ เซม)
The kids of tomorrow don’t need today
(เดอะ คิด อ็อฝ ทูม๊อโร่ว ด้อนท์ นี๊ด ทูเดย์)
When they live in the sins of yesterday
(เว็น เด ไล้ฝ อิน เดอะ ซิน อ็อฝ เยซเทอะดิ)

[we don’t need them] Cast off the crutch that kills the pain
([ วี ด้อนท์ นี๊ด เด็ม ] แค๊สทํ ออฟฟ เดอะ ครัช แดท คิลล์ เดอะ เพน)
[we don’t need them] The Red Flag waving never meant the same
([ วี ด้อนท์ นี๊ด เด็ม ] เดอะ เร้ด แฟล๊ก เวฝวิ่ง เน๊เฝ่อร์ เม็นท เดอะ เซม)
[we don’t need them] The kids of tomorrow don’t need today
([ วี ด้อนท์ นี๊ด เด็ม ] เดอะ คิด อ็อฝ ทูม๊อโร่ว ด้อนท์ นี๊ด ทูเดย์)
[we don’t need them] When they live in the sins of yesterday
([ วี ด้อนท์ นี๊ด เด็ม ] เว็น เด ไล้ฝ อิน เดอะ ซิน อ็อฝ เยซเทอะดิ)

[we don’t need them] Cast off the crutch that kills the pain
([ วี ด้อนท์ นี๊ด เด็ม ] แค๊สทํ ออฟฟ เดอะ ครัช แดท คิลล์ เดอะ เพน)
[we don’t need them] The Red Flag waving never meant the same
([ วี ด้อนท์ นี๊ด เด็ม ] เดอะ เร้ด แฟล๊ก เวฝวิ่ง เน๊เฝ่อร์ เม็นท เดอะ เซม)
[we don’t need them] The kids of tomorrow don’t need today
([ วี ด้อนท์ นี๊ด เด็ม ] เดอะ คิด อ็อฝ ทูม๊อโร่ว ด้อนท์ นี๊ด ทูเดย์)
[we don’t need them] When they live in the sins of yesterday
([ วี ด้อนท์ นี๊ด เด็ม ] เว็น เด ไล้ฝ อิน เดอะ ซิน อ็อฝ เยซเทอะดิ)

we don’t need them!!
(วี ด้อนท์ นี๊ด เด็ม ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Red Flag คำอ่านไทย Billy Talent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น