เนื้อเพลง Bionic คำอ่านไทย Christina Aguilera

T-this-this-this-this is the moment that I take over your mind brain
( ที ดิส ดิส ดิส ดิส ซิส เดอะ โม๊เม้นท แดท ไอ เท้ค โอ๊เฝ่อร ยุร ไมนด์ เบรน)
Step into the picture that I paint you to my brain game
(สเท็พ อิ๊นทู เดอะ พิ๊คเจ้อร์ แดท ไอ เพ้นท ยู ทู มาย เบรน เกม)
I let her date you so I give you a migraine
(ไอ เล็ท เฮอ เดท ยู โซ ไอ กี๊ฝ ยู อะ ไมกเรน)
Over and over, put it on me, later you’re insane
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร , พุท ดิธ ออน มี , เลทเออะ ยัวร์ อินเซน)
This is a rollercoaster that’s about to be long gone
(ดิส ซิส ซา โรเรอโคสเตอ แด้ท อะเบ๊าท ทู บี ลอง กอน)
Once you jump in, we’re gonna get up on the lump and hold on
(วั๊นซ ยู จั๊มพ อิน , เวีย กอนนะ เก็ท อั๊พ ออน เดอะ ลัมพ แอนด์ โฮลด์ ออน)
Just let it go, get it up, allow yourself to transform
(จั๊สท เล็ท ดิธ โก , เก็ท ดิธ อั๊พ , อะลาว ยุรเซลฟ ทู ทรานซฟอร์ม)
Follow me, follow me to a place I know of no return
(ฟ๊อลโล่ว มี , ฟ๊อลโล่ว มี ทู อะ เพลส ไอ โนว์ อ็อฝ โน รีเทิร์น)

Are you ready, ready, ready to go-g-g-go?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ , เร๊ดี้ , เร๊ดี้ ทู โก จี จี โก)
Are you ready, ready, ready to go-g-g-go?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ , เร๊ดี้ , เร๊ดี้ ทู โก จี จี โก)

[Chorus x2:]
([ ค๊อรัส x2 : ])
Bionic, take it supersonic, eh
(ไบโอนิค , เท้ค อิท ซยูเพอะซอนอิค , เอ)
I’m bionic; hit you like a rocket, eh-ay-yeh
(แอม ไบโอนิค ; ฮิท ยู ไล๊ค เก ร๊อคเค๊ต , เอ ไอ เย้)
Bionic, so damn bionic, eh
(ไบโอนิค , โซ แดมนํ ไบโอนิค , เอ)
Gonna get you with my electronic, supersonic rocket, eh
(กอนนะ เก็ท ยู วิธ มาย อิเล็คทรอนอิค , ซยูเพอะซอนอิค ร๊อคเค๊ต , เอ)

I-I-I-I-I am the future, put it on you like a hurricane
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ แอ็ม เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ , พุท ดิธ ออน ยู ไล๊ค เก เฮอริเคน)
Call me the supernova that’s taking over all time and space
(คอลลํ มี เดอะ ซูเปอร์โนว่า แด้ท เทคอิง โอ๊เฝ่อร ออล ไทม์ แอนด์ สเพ๊ซ)
I’m testing your dimension, can’t keep up with what I create
(แอม เทสติง ยุร ไดเม๊นชั่น , แค็นท คี๊พ อั๊พ วิธ ว๊อท ไอ คริเอท)
I’ll break your concentration, imagination with what I make
(อิลล เบร๊ค ยุร คอนเซ็นทเรฌัน , อิแมจิเนฌัน วิธ ว๊อท ไอ เม้ค)
Many times imitated, not duplicated; can’t be replaced
(เมนอิ ไทม์ อิ๊มิเทท , น็อท ดุ๊พพลิเขท ; แค็นท บี รีเพลส)
Na-na-now, lemme spell it out, everybody can shout my name;
(นา นา นาว , เลมมี สเพลล อิท เอ๊าท , เอวี่บอดี้ แคน เช๊าท มาย เนม 😉
X-X-X-T-T-T-I-I-I-N-N-N-A
(เอ๊กซฺ เอ๊กซฺ เอ๊กซฺ ที ที ที ไอ ไอ ไอ เอ็น เอ็น เอ็น อะ)
[Say] X-X-X-T-T-T-I-I-I-N-N-N-A-[say]-A-A-[say]
([ เซย์ ] เอ๊กซฺ เอ๊กซฺ เอ๊กซฺ ที ที ที ไอ ไอ ไอ เอ็น เอ็น เอ็น อะ [ เซย์ ] อะ อะ.-[ เซย์ ])

Are you ready, ready, ready to go-g-g-go?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ , เร๊ดี้ , เร๊ดี้ ทู โก จี จี โก)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Bi-on-ic]
([ ไบ ออน อิค ])

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

Eh-ay-yeh, oh oh oh, eh-ay-yeh [x7]
(เอ ไอ เย้ , โอ โอ โอ , เอ ไอ เย้ [ x7 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bionic คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น