เนื้อเพลง Glass Shatters คำอ่านไทย Disturbed

[*Glass Breaks*]
( [ *กล๊าสส เบร๊ค * ])

Step up! Cause you’re the next one in line for the kill. You don’t believe me but I’m betting that you will.
(สเท็พ อั๊พ ! ค๊อส ยัวร์ เดอะ เน๊กซท วัน อิน ไลน์ ฟอร์ เดอะ คิลล์ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี บั๊ท แอม เบททิง แดท ยู วิล)
Step up! I’ll let you live a little bit with the pain that I bring. You know it’s only the beginning.
(สเท็พ อั๊พ ! อิลล เล็ท ยู ไล้ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท วิธ เดอะ เพน แดท ไอ บริง ยู โนว์ อิทซ โอ๊นลี่ เดอะ บีกีนนิง)
Step up! Cause you’re the next one in line for the kill. You don’t believe me but I’m betting that you will.
(สเท็พ อั๊พ ! ค๊อส ยัวร์ เดอะ เน๊กซท วัน อิน ไลน์ ฟอร์ เดอะ คิลล์ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี บั๊ท แอม เบททิง แดท ยู วิล)
Step up! I’ll let you live a little bit with the pain that I bring. You know it’s only the beginning.
(สเท็พ อั๊พ ! อิลล เล็ท ยู ไล้ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท วิธ เดอะ เพน แดท ไอ บริง ยู โนว์ อิทซ โอ๊นลี่ เดอะ บีกีนนิง)
I’m breaking the living inside you, something and someone to hide you.
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ซัมติง แอนด์ ซัมวัน ทู ไฮด์ ยู)
I’m breaking the living inside you, something and someone to hide you.
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ซัมติง แอนด์ ซัมวัน ทู ไฮด์ ยู)
I’m breaking the living inside you, something and someone to hide you.
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ซัมติง แอนด์ ซัมวัน ทู ไฮด์ ยู)
I’m breaking the living inside you, don’t run away, bring it on straight to me!
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ด้อนท์ รัน อะเวย์ , บริง อิท ออน สเทร๊ท ทู มี !)
Step up! Cause you’re the next one in line for the kill. You don’t believe me but I’m betting that you will.
(สเท็พ อั๊พ ! ค๊อส ยัวร์ เดอะ เน๊กซท วัน อิน ไลน์ ฟอร์ เดอะ คิลล์ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี บั๊ท แอม เบททิง แดท ยู วิล)
Step up! I’ll let you live a little bit with the pain that I bring. You know it’s only the beginning.
(สเท็พ อั๊พ ! อิลล เล็ท ยู ไล้ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท วิธ เดอะ เพน แดท ไอ บริง ยู โนว์ อิทซ โอ๊นลี่ เดอะ บีกีนนิง)
Step up! Cause you’re the next one in line for the kill. You don’t believe me but I’m betting that you will.
(สเท็พ อั๊พ ! ค๊อส ยัวร์ เดอะ เน๊กซท วัน อิน ไลน์ ฟอร์ เดอะ คิลล์ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี บั๊ท แอม เบททิง แดท ยู วิล)
I’m breaking the living inside you, something and someone to hide you.
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ซัมติง แอนด์ ซัมวัน ทู ไฮด์ ยู)
I’m breaking the living inside you, something and someone to hide you.
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ซัมติง แอนด์ ซัมวัน ทู ไฮด์ ยู)
I’m breaking the living inside you, something and someone to hide you.
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ซัมติง แอนด์ ซัมวัน ทู ไฮด์ ยู)
I’m breaking the living inside you, don’t run away, bring it on straight to me!
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ด้อนท์ รัน อะเวย์ , บริง อิท ออน สเทร๊ท ทู มี !)
Step up! Cause you’re the next one in line for the kill. You don’t believe me but I’m betting that you will.
(สเท็พ อั๊พ ! ค๊อส ยัวร์ เดอะ เน๊กซท วัน อิน ไลน์ ฟอร์ เดอะ คิลล์ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี บั๊ท แอม เบททิง แดท ยู วิล)
Step up! I’ll let you live a little bit with the pain that I bring. You know it’s only the beginning.
(สเท็พ อั๊พ ! อิลล เล็ท ยู ไล้ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท วิธ เดอะ เพน แดท ไอ บริง ยู โนว์ อิทซ โอ๊นลี่ เดอะ บีกีนนิง)
I’m breaking the living inside you, something and someone to hide you.
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ซัมติง แอนด์ ซัมวัน ทู ไฮด์ ยู)
I’m breaking the living inside you, don’t run away, bring it on straight to me!
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ด้อนท์ รัน อะเวย์ , บริง อิท ออน สเทร๊ท ทู มี !)
Step up! Cause you’re the next one in line for the kill. You don’t believe me but I’m betting that you will.
(สเท็พ อั๊พ ! ค๊อส ยัวร์ เดอะ เน๊กซท วัน อิน ไลน์ ฟอร์ เดอะ คิลล์ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี บั๊ท แอม เบททิง แดท ยู วิล)
Step up! I’ll let you live a little bit with the pain that I bring. You know it’s only the beginning.
(สเท็พ อั๊พ ! อิลล เล็ท ยู ไล้ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท วิธ เดอะ เพน แดท ไอ บริง ยู โนว์ อิทซ โอ๊นลี่ เดอะ บีกีนนิง)
Step up! Cause you’re the next one in line for the kill. You don’t believe me but I’m betting that you will.
(สเท็พ อั๊พ ! ค๊อส ยัวร์ เดอะ เน๊กซท วัน อิน ไลน์ ฟอร์ เดอะ คิลล์ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี บั๊ท แอม เบททิง แดท ยู วิล)
Step up! I’ll let you live a little bit with the pain that I bring. You know it’s only the beginning.
(สเท็พ อั๊พ ! อิลล เล็ท ยู ไล้ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท วิธ เดอะ เพน แดท ไอ บริง ยู โนว์ อิทซ โอ๊นลี่ เดอะ บีกีนนิง)
I’m breaking the living inside you, something and someone to hide you.
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ซัมติง แอนด์ ซัมวัน ทู ไฮด์ ยู)
I’m breaking the living inside you, something and someone to hide you.
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ซัมติง แอนด์ ซัมวัน ทู ไฮด์ ยู)
I’m breaking the living inside you, something and someone to hide you.
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ซัมติง แอนด์ ซัมวัน ทู ไฮด์ ยู)
I’m breaking the living inside you, don’t run away, bring it on straight to me!
(แอม บเรคคิง เดอะ ลีฝอิง อิ๊นไซด์ ยู , ด้อนท์ รัน อะเวย์ , บริง อิท ออน สเทร๊ท ทู มี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Glass Shatters คำอ่านไทย Disturbed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น