เนื้อเพลง I Need Love คำอ่านไทย The Music

So to the world
( โซ ทู เดอะ เวิลด)
I’ll raise a glass and
(อิลล เร้ส อะ กล๊าสส แซน)
Turn my back on life
(เทิร์น มาย แบ็ค ออน ไล๊ฟ)
I wish that you were here with me
(ไอ วิ๊ช แดท ยู เวอ เฮียร วิธ มี)
Instead of by his side
(อินสเท๊ด อ็อฝ บาย ฮิส ไซด์)
I can’t believe it’s been this way forever
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิทซ บีน ดิส เวย์ ฟอเร๊เฝ่อร)
But when you need it
(บั๊ท เว็น ยู นี๊ด ดิท)
It makes it harder
(อิท เม้ค ซิท อาณ์เดอ)

I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Help me now
(เฮ้ลพ มี นาว)

I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Help me now
(เฮ้ลพ มี นาว)

I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Help me now
(เฮ้ลพ มี นาว)

I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
So come on help me girl
(โซ คัมมอน เฮ้ลพ มี เกิร์ล)

I just wanted to leave
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ลี๊ฝ)
I can’t help myself
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ ไมเซลฟ)
I want love to help me find a home
(ไอ ว้อนท ลัฝ ทู เฮ้ลพ มี ไฟนด์ อะ โฮม)
My lonely life is simply nothing without you
(มาย โลนลิ ไล๊ฟ อีส ซีมพลิ นัธอิง วิธเอ๊าท ยู)
I can’t believe it’s been this way forever
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ อิทซ บีน ดิส เวย์ ฟอเร๊เฝ่อร)
But when you need it
(บั๊ท เว็น ยู นี๊ด ดิท)
It makes it harder
(อิท เม้ค ซิท อาณ์เดอ)

Girl, move
(เกิร์ล , มู๊ฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Help me now
(เฮ้ลพ มี นาว)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Help me now
(เฮ้ลพ มี นาว)

I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Help me now
(เฮ้ลพ มี นาว)

I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
So come on help me girl
(โซ คัมมอน เฮ้ลพ มี เกิร์ล)

Honey its time to go
(ฮั๊นนี่ อิทซ ไทม์ ทู โก)
Honey its time to go
(ฮั๊นนี่ อิทซ ไทม์ ทู โก)
Honey its time to go
(ฮั๊นนี่ อิทซ ไทม์ ทู โก)

Ooooh
(อู้)
I never listen
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น)
To what you said
(ทู ว๊อท ยู เซ็ด)
I was so foolish
(ไอ วอส โซ ฟูลอิฌ)
In this time
(อิน ดิส ไทม์)
Please remember
(พลีซ รีเม๊มเบ่อร์)
Honey its time to go
(ฮั๊นนี่ อิทซ ไทม์ ทู โก)
Honey its time to go
(ฮั๊นนี่ อิทซ ไทม์ ทู โก)
Honey its time to go
(ฮั๊นนี่ อิทซ ไทม์ ทู โก)
Honey its time go get get get
(ฮั๊นนี่ อิทซ ไทม์ โก เก็ท เก็ท เก็ท)
Honey its time to go
(ฮั๊นนี่ อิทซ ไทม์ ทู โก)
Honey its time to go
(ฮั๊นนี่ อิทซ ไทม์ ทู โก)

Now
(นาว)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Help me now
(เฮ้ลพ มี นาว)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Help me now
(เฮ้ลพ มี นาว)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Help me now
(เฮ้ลพ มี นาว)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)

So come and help me now
(โซ คัม แอนด์ เฮ้ลพ มี นาว)
So come and help me now
(โซ คัม แอนด์ เฮ้ลพ มี นาว)
Move
(มู๊ฝ)
Come on help me now
(คัมมอน เฮ้ลพ มี นาว)
So come and help me now
(โซ คัม แอนด์ เฮ้ลพ มี นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need Love คำอ่านไทย The Music

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น