เนื้อเพลง Show Yourself Strong คำอ่านไทย Fred Hammond

[Verse 1]
( [ เฝิซ 1 ])
Out of the dust
(เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ดัสท)
We’re now rising up and we say
(เวีย นาว ไรสอิง อั๊พ แอนด์ วี เซย์)
Oh Lord, we’re calling You
(โอ หลอร์ด , เวีย คอลลิง ยู)
Show Yourself strong
(โชว์ ยุรเซลฟ สทรอง)
Our unending source
(เอ๊า อะเนนดิง ซ๊อร์ซ)
You provided before
(ยู โพรไฝด บีฟอร์)
Oh Lord, we’re calling You
(โอ หลอร์ด , เวีย คอลลิง ยู)
Show Yourself strong
(โชว์ ยุรเซลฟ สทรอง)
Oh Lord, we’re calling You
(โอ หลอร์ด , เวีย คอลลิง ยู)
Show Yourself strong
(โชว์ ยุรเซลฟ สทรอง)

[Chorus A]
([ ค๊อรัส ซา ])
Mighty Lord, You’re mighty Lord
(ไมทอิ หลอร์ด , ยัวร์ ไมทอิ หลอร์ด)
Rise up and hear the voice of Your people
(ไร๊ส อั๊พ แอนด์ เฮียร เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ ยุร พี๊เพิ่ล)
Show Yourself strong
(โชว์ ยุรเซลฟ สทรอง)
Singing Hallelujah
(ซิงกิง เฮลเลวลูยา)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Lord of the harvest
(หลอร์ด อ็อฝ เดอะ ฮ๊าร์เฝ่สท)
Show us Your goodness, say
(โชว์ อัซ ยุร กูดเน็ซ , เซย์)
Oh Lord, we’re calling You
(โอ หลอร์ด , เวีย คอลลิง ยู)
Show Yourself strong
(โชว์ ยุรเซลฟ สทรอง)
Restore the years
(เรสโทร์ เดอะ เยียร์)
That we’ve sown in tears
(แดท หวีบ โซน อิน เทียร์)
Oh Lord we’re calling You
(โอ หลอร์ด เวีย คอลลิง ยู)
Show Yourself strong
(โชว์ ยุรเซลฟ สทรอง)
Oh Lord, we’re calling You
(โอ หลอร์ด , เวีย คอลลิง ยู)
Show Yourself strong
(โชว์ ยุรเซลฟ สทรอง)

[Repeat Chorus A]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ซา ])

[Chorus B]
([ ค๊อรัส บี ])
Able Lord, You’re able Lord
(เอ๊เบิ้ล หลอร์ด , ยัวร์ เอ๊เบิ้ล หลอร์ด)
Rise up and hear the voice of Your people
(ไร๊ส อั๊พ แอนด์ เฮียร เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ ยุร พี๊เพิ่ล)
Show Yourself strong
(โชว์ ยุรเซลฟ สทรอง)
Singing Hallelujah
(ซิงกิง เฮลเลวลูยา)

[Chorus C]
([ ค๊อรัส ซี ])
Faithful Lord, You’re faithful Lord
(เฟธฟุล หลอร์ด , ยัวร์ เฟธฟุล หลอร์ด)
Rise up and hear the voice of Your people
(ไร๊ส อั๊พ แอนด์ เฮียร เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ ยุร พี๊เพิ่ล)
Show Yourself strong
(โชว์ ยุรเซลฟ สทรอง)
Singing Hallelujah
(ซิงกิง เฮลเลวลูยา)

[Repeat Chorus A]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ซา ])

[Vamp A]
([ แฝ็มพ อะ ])
Mighty, mighty, mighty, mighty, mighty, mighty,
(ไมทอิ , ไมทอิ , ไมทอิ , ไมทอิ , ไมทอิ , ไมทอิ ,)
Mighty, mighty
(ไมทอิ , ไมทอิ)
Rise up and hear the voice of Your people
(ไร๊ส อั๊พ แอนด์ เฮียร เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ ยุร พี๊เพิ่ล)
Mighty, mighty, mighty, mighty, mighty, mighty,
(ไมทอิ , ไมทอิ , ไมทอิ , ไมทอิ , ไมทอิ , ไมทอิ ,)
Mighty, mighty
(ไมทอิ , ไมทอิ)
Hallelujah
(เฮลเลวลูยา)

[Vamp B]
([ แฝ็มพ บี ])
More than able, more than able, more than able
(โม แฑ็น เอ๊เบิ้ล , โม แฑ็น เอ๊เบิ้ล , โม แฑ็น เอ๊เบิ้ล)
More than able
(โม แฑ็น เอ๊เบิ้ล)
Rise up and hear the voice of Your people
(ไร๊ส อั๊พ แอนด์ เฮียร เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ ยุร พี๊เพิ่ล)
More than able, more than able, more than able,
(โม แฑ็น เอ๊เบิ้ล , โม แฑ็น เอ๊เบิ้ล , โม แฑ็น เอ๊เบิ้ล ,)
Hallelujah
(เฮลเลวลูยา)

[Vamp C]
([ แฝ็มพ ซี ])
Faithful, faithful, faithful
(เฟธฟุล , เฟธฟุล , เฟธฟุล)
Faithful
(เฟธฟุล)
Rise up and hear the voice of Your people
(ไร๊ส อั๊พ แอนด์ เฮียร เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ ยุร พี๊เพิ่ล)
Faithful, faithful, faithful
(เฟธฟุล , เฟธฟุล , เฟธฟุล)
Faithful
(เฟธฟุล)
Hallelujah
(เฮลเลวลูยา)

[Repeat Vamp A & B]
([ รีพี๊ท แฝ็มพ อะ & บี ])

[Repeat Chorus A]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ซา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Show Yourself Strong คำอ่านไทย Fred Hammond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น