เนื้อเพลง Sh*t Happens Everyday คำอ่านไทย G-Dep

[G-Dep]
( [ จี Dep ])
Listen…I’ma tell you straight like this
(ลิ๊สซึ่น แอมอา เทลล ยู สเทร๊ท ไล๊ค ดิส)
Word up! Listen…
(เวิร์ด อั๊พ ! ลิ๊สซึ่น)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Hey yo! I walk down the block
(เฮ โย ! ไอ ว๊อล์ค เดาน เดอะ บล๊อค)
Wit’ my stomach in knots
(วิท มาย สโท๊มัช อิน น็อท)
Spend time hustlin’ runnin’ from cops.
(สเพ็นด ไทม์ ฮัสลิน รูนนิน ฟรอม ค็อพ)
Broke as a joke, no wins at all
(บโรค แอส ซา โจ้ก , โน วิน แอ็ท ดอร์)
Can’t play ball and my Timb’s are small.
(แค็นท เพลย์ บอล แอนด์ มาย ทิมสฺ แซร์ สมอลล์)
Can’t buy trees wit’ government cheese
(แค็นท บาย ทรี วิท กัฝเอินเม็นท ชี๊ส)
I rather be where it’s breeze, n*ggas bubblin keys.
(ไอ ร๊าเธ่อร์ บี แวร์ อิทซ บร๊ซ , เอ็น *ggas บั๊บบลิน คีย์)
My moms got two jobs, one on her knees
(มาย มัม ก็อท ทู จ๊อบ , วัน ออน เฮอ นี)
And writin’ letters to the governor-
(แอนด์ ไรดิน เล็ทเท่อร์ ทู เดอะ กัฝเออะเนอะ)
Please call off the deeds!
(พลีซ คอลลํ ออฟฟ เดอะ ดีด !)
My baby mother wit’ another brother wit’ cash
(มาย เบ๊บี้ ม๊าเธ่อร์ วิท อะน๊าเทร่อร์ บร๊าเท่อรํ วิท แค๊ช)
They drive by, roll down the window and laugh.
(เด ไดร๊ฝ บาย , โรลล เดาน เดอะ วิ๊นโด้ว แอนด์ ล๊าฟ)
I solve all my problems wit’ indo and hash
(ไอ โซ๊ลฝ ออล มาย โพร๊เบล่ม วิท อีนโดะ แอนด์ แฮ็ช)
Bought my daughter a Nintendo
(บอท มาย ด๊อเท่อร์ รา นินเทนโด)
Now she callin’ it dad.
(นาว ชี คอลลิน หนิด แด๊ด)
My landlord’s a jerk, the water don’t work
(มาย แลนหลอก ซา เจิค , เดอะ ว๊อเท่อร ด้อนท์ เวิ๊ร์ค)
My little sister twelve
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล ซิ๊สเท่อร์ ทเว้ลฝ)
And she bought her own skirt.
(แอนด์ ชี บอท เฮอ โอว์น สเคิ๊ร์ท)
Rather do Kurt than do her homework
(ร๊าเธ่อร์ ดู เคิท แฑ็น ดู เฮอ โฮมเวิค)
Talk blunts and boys and she’ll jump fa’ joy.
(ท๊อล์ค บลันท แซน บอย แซน เชลล์ จั๊มพ ฟา จอย)
Sh*t’s twisted! Opportunity knocked
(ฌะ *ts ทวิสท ! อ๊อพพอทูนิที่ น๊อค)
But I missed it, out in the park gettin’ lifted.
(บั๊ท ไอ มิส ดิท , เอ๊าท อิน เดอะ พาร์ค เกดดิน ลิฟท)
So now I’m sittin’ here sh*t outta luck
(โซ นาว แอม ซิทดิน เฮียร ฌะ *ที เอ๊าตา ลัค)
Without a buck and it don’t make a difference!
(วิธเอ๊าท ดา บั๊ค แอนด์ ดิท ด้อนท์ เม้ค เก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ !)

So yo! If you hear me
(โซ โย ! อิ๊ฟ ยู เฮียร มี)
Cause if you don’t I come up close
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไอ คัม อั๊พ โคลส)
And say it clearly. I got ta’ know-I got ta’ go!
(แอนด์ เซย์ อิท คเลียลิ ไอ ก็อท ทา โนว์ ไอ ก็อท ทา โก !)
I strive fa’ my pay each and every way
(ไอ ซทไรฝ ฟา มาย เพย์ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
But this type of sh*t, it happens everyday!
(บั๊ท ดิส ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที , อิท แฮ๊พเพ่น เอวี่เดย์ !)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
It’s like I’m trapped in a maze
(อิทซ ไล๊ค แอม แทร๊พ อิน อะ เมส)
Walk around in a daze.
(ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ อิน อะ เดส)
I won’t rest til’ I’m paid
(ไอ ว็อนท เรสท ทิล แอม เพลด)
Almost down in my grave.
(อ๊อลโมสท เดาน อิน มาย เกรฝ)
I wanna’ look tough but my sneakers is scuffed
(ไอ วอนนา ลุ๊ค ทั๊ฟ บั๊ท มาย สนิกเกิด ซิส ซคัฟ)
Everyday passing the week is enough.
(เอวี่เดย์ พาซซิง เดอะ วี๊ค อีส อีน๊าฟ)
I had a little money but it came and it went
(ไอ แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล มั๊นนี่ บั๊ท ดิธ เคม แอนด์ ดิท เว็นท)
Now it’s either pay the rent or stay in a tent.
(นาว อิทซ ไอ๊เทร่อ เพย์ เดอะ เร๊นท ออ สเทย์ อิน อะ เท๊นท)
And it don’t make sense how the sh*t is intense
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ เม้ค เซ้นส ฮาว เดอะ ฌะ *ที อีส อินเทนซ)
And all ya’ got up in ya’ pocket is lint.
(แอนด์ ออล ยา ก็อท อั๊พ อิน ยา พ๊อคเค่ท อีส ลินท)
You get the hint!
(ยู เก็ท เดอะ ฮินท์ !)
I had a cigarette fa’ breakfast, just a beginner
(ไอ แฮ็ด อะ ซิกะเรท ฟา บเรคฟัซท , จั๊สท ดา บิกีนเนอะ)
Fries fa’ my lunch and sleep fa’ dinner.
(ฟายสฺ ฟา มาย ลั้นช แอนด์ สลี๊พ ฟา ดินเน่อร์)
Try ta’ go ta’ church priest call me a sinner
(ธราย ทา โก ทา เชิร์ช พรีซท คอลลํ มี อะ ซีนเนอะ)
They call me everything except for a winner.
(เด คอลลํ มี เอ๊วี่ติง เอ็กเซ๊พท ฟอร์ รา วีนเนอะ)
I’m walkin’ in the rain wishin’ things would change
(แอม วอคกิน อิน เดอะ เรน วิซชิน ทริง เวิด เช้งจํ)
It ain’t a game and I pawned all the rings and chains.
(อิท เอน ดา เกม แอนด์ ดาย พอน ออล เดอะ ริง แซน เชน)
Emotionally scarred from losin’ my job
(อีโมชันนอลลี่ สเกลี่ ฟรอม ลูซิน มาย จ๊อบ)
Pastor nod-n*gga times is hard.
(พาซเทอะ น็อด เอ็น *gga ไทม์ ซิส ฮาร์ด)

Now do ya’ hear me?
(นาว ดู ยา เฮียร มี)
Cause if ya’ don’t I come up and say it clearly.
(ค๊อส อิ๊ฟ ยา ด้อนท์ ไอ คัม อั๊พ แอนด์ เซย์ อิท คเลียลิ)
I got ta’ know-I got ta’ go!
(ไอ ก็อท ทา โนว์ ไอ ก็อท ทา โก !)
I strive fa’ my pay each and every way
(ไอ ซทไรฝ ฟา มาย เพย์ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
But this type of sh*t, it happens everyday!
(บั๊ท ดิส ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที , อิท แฮ๊พเพ่น เอวี่เดย์ !)
Now would ya’ check me?
(นาว เวิด ยา เช็ค มี)
If I was you and you was me
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ยู แอนด์ ยู วอส มี)
Would you respect me?
(เวิด ยู เรสเพ๊คท มี)
I got ta’ know-I got ta’ go!
(ไอ ก็อท ทา โนว์ ไอ ก็อท ทา โก !)
I strive fa’ my pay each and every way
(ไอ ซทไรฝ ฟา มาย เพย์ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เวย์)
But this type of sh*t, it happens everyday!
(บั๊ท ดิส ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที , อิท แฮ๊พเพ่น เอวี่เดย์ !)

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Yo, yo! I ain’t gonna’ front!
(โย , โย ! ไอ เอน กอนนะ ฟร๊อนท !)
All I want is a blunt
(ออล ไอ ว้อนท อีส ซา บลันท)
A pair of blue and yellow dunks
(อะ แพ อ็อฝ บลู แอนด์ เย๊ลโล่ว ดังซฺ)
And my hundreds in chunks.
(แอนด์ มาย ฮั๊นเดร็ด ซิน ชังค)
But people see me, put they purse to the front
(บั๊ท พี๊เพิ่ล ซี มี , พุท เด เพิซ ทู เดอะ ฟร๊อนท)
I’m wakin’ up early in the first of the month.
(แอม เวคกิน อั๊พ เอ๊อรํลี่ อิน เดอะ เฟิร์สท อ็อฝ เดอะ มั้นธ)
Honeys don’t respect when you callin’ collect
(ฮั๊นนี่ ด้อนท์ เรสเพ๊คท เว็น ยู คอลลิน คอลเล๊คท)
And it’s twenty-five cent, you can call em’ direct.
(แอนด์ อิทซ ทเว้นที่ ไฟฝ เซ็นท , ยู แคน คอลลํ เอ็ม ไดเร็ค)
I put my life on the line, I ain’t makin’ a dime
(ไอ พุท มาย ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์ , ไอ เอน เมกิน อะ ไดม)
N*ggas call me never mind.
(เอ็น *ggas คอลลํ มี เน๊เฝ่อร์ ไมนด์)
Man, you’re wastin’ ya’ time!
(แมน , ยัวร์ เวสดิน ยา ไทม์ !)
Hey yo! I’m livin’ in the ghetto
(เฮ โย ! แอม ลีฝอิน อิน เดอะ เกทโท)
And I’m tryin’ ta’ survive.
(แอนด์ แอม ทายอิน ทา เซอร์ไฝ๊ฝ)
At the same time a n*gga rollin’ by in a five
(แอ็ท เดอะ เซม ไทม์ อะ เอ็น *gga โรลลิน บาย อิน อะ ไฟฝ)
Can’t find a job for a 9 ta’ 5
(แค็นท ไฟนด์ อะ จ๊อบ ฟอร์ รา 9 ทา 5)
It’s like the only gettin’ by
(อิทซ ไล๊ค ดิ โอ๊นลี่ เกดดิน บาย)
When ya’ feelin’ the high.
(เว็น ยา ฟีลิน เดอะ ไฮฮ)
And I ain’t got no smoke, the elevator broke
(แอนด์ ดาย เอน ก็อท โน สโม๊ค , ดิ เอลอิเฝเทอะ บโรค)
I’m at the end of my rope
(แอม แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย โร๊พ)
Tryin’ ta’ find a way ta’ court.
(ทายอิน ทา ไฟนด์ อะ เวย์ ทา คอร์ท)
I’m sippin’ on gin thinkin’ how I could win
(แอม ซิบปิ่น ออน จิน ติ้งกิน ฮาว ไอ เคิด วิน)
I don’t know where it begin
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ อิท บีกิน)
But this is where it could end.
(บั๊ท ดิส ซิส แวร์ อิท เคิด เอ็นด)

Now yo! [Hook]
(นาว โย ! [ ฮุ๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sh*t Happens Everyday คำอ่านไทย G-Dep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น