เนื้อเพลง Great Heart คำอ่านไทย Jimmy Buffett

Great Heart
( เกรท ฮาร์ท)

by Johnny Clegg
(บาย จอนนิ คเล็ก)

This world is filled with strange behavior
(ดิส เวิลด อีส ฟิลล วิธ สเทร๊งจ บิเฮฟเยอะ)
Every man has to be his own savior
(เอ๊เฝอร์รี่ แมน แฮ็ส ทู บี ฮิส โอว์น เซฝเยอะ)
I know I can make it on my own if I try
(ไอ โนว์ ไอ แคน เม้ค อิท ออน มาย โอว์น อิ๊ฟ ฟาย ธราย)
But I’m looking for the great heart to stand me by
(บั๊ท แอม ลุคอิง ฟอร์ เดอะ เกรท ฮาร์ท ทู สแทนด์ มี บาย)
Underneath the African sky
(อันเดอะนีธ ดิ แอฟริแค็น สกาย)
A great heart to stand me by
(อะ เกรท ฮาร์ท ทู สแทนด์ มี บาย)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I’m searching for the spirit of the great heart
(แอม เซิชอิง ฟอร์ เดอะ สพีหริท อ็อฝ เดอะ เกรท ฮาร์ท)
To hold and keep me by
(ทู โฮลด์ แอนด์ คี๊พ มี บาย)
I’m searching for the spirit of the great heart
(แอม เซิชอิง ฟอร์ เดอะ สพีหริท อ็อฝ เดอะ เกรท ฮาร์ท)
Under African sky
(อั๊นเด้อร แอฟริแค็น สกาย)
Sometimes I feel that you barely know me
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล แดท ยู แบลิ โนว์ มี)
Sometimes there’s so much you can show me
(ซัมไทม์ แดร์ โซ มัช ยู แคน โชว์ มี)

There’s a highway of stars across the heavens
(แดร์ ซา ไฮฮเวย์ อ็อฝ สทาร์ อะคร๊อส เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น)
There’s a whispering sound of the wind in the grass
(แดร์ ซา วิซเปอร์ริง ซาวน์ด อ็อฝ เดอะ วินด อิน เดอะ กราซ)
There’s a rolling thunder across the savannah
(แดร์ ซา โรลลิง ธั๊นเด้อร์ อะคร๊อส เดอะ ซะแฝนนะ)
A hope and a dream at the edge of the sky
(อะ โฮพ แอนด์ อะ ดรีม แอ็ท ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ สกาย)
And your heart beats a story like the wind
(แอนด์ ยุร ฮาร์ท บีท ซา สท๊อรี่ ไล๊ค เดอะ วินด)
Your heart beats a story like the wind
(ยุร ฮาร์ท บีท ซา สท๊อรี่ ไล๊ค เดอะ วินด)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I’m searching for the spirit of the great heart
(แอม เซิชอิง ฟอร์ เดอะ สพีหริท อ็อฝ เดอะ เกรท ฮาร์ท)
To hold and keep me by
(ทู โฮลด์ แอนด์ คี๊พ มี บาย)
I’m searching for the spirit of the great heart
(แอม เซิชอิง ฟอร์ เดอะ สพีหริท อ็อฝ เดอะ เกรท ฮาร์ท)
Under African sky
(อั๊นเด้อร แอฟริแค็น สกาย)
I’m searching for the spirit of the great heart
(แอม เซิชอิง ฟอร์ เดอะ สพีหริท อ็อฝ เดอะ เกรท ฮาร์ท)
I see the fire in your eyes
(ไอ ซี เดอะ ไฟเออะร อิน ยุร อาย)
I’m searching for the spirit of the great heart
(แอม เซิชอิง ฟอร์ เดอะ สพีหริท อ็อฝ เดอะ เกรท ฮาร์ท)
That beats my name inside
(แดท บีท มาย เนม อิ๊นไซด์)
Sometimes I feel that you barely know me
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล แดท ยู แบลิ โนว์ มี)
Sometimes there’s so much you can show me
(ซัมไทม์ แดร์ โซ มัช ยู แคน โชว์ มี)

[chant]
([ ชานท ])

Chorus:
(ค๊อรัส :)
I’m searching for the spirit of the great heart
(แอม เซิชอิง ฟอร์ เดอะ สพีหริท อ็อฝ เดอะ เกรท ฮาร์ท)
To hold and keep me by
(ทู โฮลด์ แอนด์ คี๊พ มี บาย)
I’m searching for the spirit of the great heart
(แอม เซิชอิง ฟอร์ เดอะ สพีหริท อ็อฝ เดอะ เกรท ฮาร์ท)
Under African sky
(อั๊นเด้อร แอฟริแค็น สกาย)
I’m searching for the spirit of the great heart
(แอม เซิชอิง ฟอร์ เดอะ สพีหริท อ็อฝ เดอะ เกรท ฮาร์ท)
I see the fire in your eyes
(ไอ ซี เดอะ ไฟเออะร อิน ยุร อาย)
I’m searching for the spirit of the great heart
(แอม เซิชอิง ฟอร์ เดอะ สพีหริท อ็อฝ เดอะ เกรท ฮาร์ท)
That beats my name inside
(แดท บีท มาย เนม อิ๊นไซด์)
Sometimes I feel that you barely know me
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล แดท ยู แบลิ โนว์ มี)
Sometimes there’s so much you can show me
(ซัมไทม์ แดร์ โซ มัช ยู แคน โชว์ มี)

Guk a ‘mzimbo [body grow old]
(Guk กา mzimbo [ บ๊อดี้ โกรว์ โอลด์ ])
Sala ‘nhilziyo [but heart remain behind]
(Sala nhilziyo [ บั๊ท ฮาร์ท รีเมน บีฮายน์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Great Heart คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น