เนื้อเพลง What I Feel / Issues คำอ่านไทย R. Kelly

I’m sick and tired of the games you played
( แอม ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ เดอะ เกม ยู เพลย์)
Every move I make your ass got something to say
(เอ๊เฝอร์รี่ มู๊ฝ ไอ เม้ค ยุร อาซ ก็อท ซัมติง ทู เซย์)
Scandalize my name when you see it in the paper
(ซแคนแดะไลส มาย เนม เว็น ยู ซี อิท อิน เดอะ เพ๊เพ่อร์)
Trying to turn it all around when it wasn’t that way
(ทไรอิง ทู เทิร์น หนิด ออล อะราวนฺดฺ เว็น หนิด วอสซึ้น แดท เวย์)
Everybody is trying to figure me out
(เอวี่บอดี้ อีส ทไรอิง ทู ฟิ๊กเก้อร มี เอ๊าท)
What the hell is wrong with y’all just let me live my life
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล อีส รอง วิธ ยอล จั๊สท เล็ท มี ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
I can’t go one day without y’all in my face
(ไอ แค็นท โก วัน เดย์ วิธเอ๊าท ยอล อิน มาย เฟซ)
Y’all done lost y’all minds if you don’t hear what I say
(ยอล ดัน ล็อซท ยอล ไมนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เฮียร ว๊อท ไอ เซย์)
Cops chase me when I’m standing still
(ค็อพ เชส มี เว็น แอม ซแทนดิง สทิลล)
You know I ain’t done sh*t wrong so why you want me in your cell
(ยู โนว์ ไอ เอน ดัน ฌะ *ที รอง โซ วาย ยู ว้อนท มี อิน ยุร เซล)
You don’t like my songs well it pays the bills
(ยู ด้อนท์ ไล๊ค มาย ซ็อง เวลล อิท เพย์ เดอะ บิลล์)
And you cut me down cuz I keep it real
(แอนด์ ยู คัท มี เดาน คัซ ไอ คี๊พ อิท เรียล)
Sometimes I wanna fly far away from here
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา ฟลาย ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม เฮียร)
To another place it ain’t worth these tears
(ทู อะน๊าเทร่อร์ เพลส อิท เอน เวิร์ธ ฑิส เทียร์)
Sometimes at night when I close my eyes
(ซัมไทม์ แอ็ท ไน๊ท เว็น นาย โคลส มาย อาย)
I know the haters are busy making up hater lies
(ไอ โนว์ เดอะ เฮเดอ แซร์ บี๊ซี่ เมคอิง อั๊พ เฮเดอ ไล)
Sometimes I laugh trying to keep from crying
(ซัมไทม์ ซาย ล๊าฟ ทไรอิง ทู คี๊พ ฟรอม คไรอิง)
If I was plain out of love then tell me who could I trust
(อิ๊ฟ ฟาย วอส เพลน เอ๊าท อ็อฝ ลัฝ เด็น เทลล มี ฮู เคิด ดาย ทรัสท)
See I work so hard just to get ahead
(ซี ไอ เวิ๊ร์ค โซ ฮาร์ด จั๊สท ทู เก็ท อะเฮด)
If it wasn’t for God I’d probably be dead
(อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ ก๊อด อาย พรอบอับลิ บี เด้ด)
Sometimes I think y’all trying to pull me down
(ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค ยอล ทไรอิง ทู พูลล มี เดาน)
But y’all wasting your time I got you haters figured out
(บั๊ท ยอล เวซทิง ยุร ไทม์ ไอ ก็อท ยู เฮเดอ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
If yo had your way it’d be lock and key
(อิ๊ฟ โย แฮ็ด ยุร เวย์ อิทด บี ล๊อค แอนด์ คีย์)
Everywhere I go trouble follows me
(เอวี่แวร์ ไอ โก ทรั๊บเบิ้ล ฟ๊อลโล่ว มี)
Where the hell is my father sh*t it hurts sometimes
(แวร์ เดอะ เฮ็ลล อีส มาย ฟ๊าเท่อร ฌะ *ที ดิธ เฮิร์ท ซัมไทม์)
There’s a hole in me and it rocks my mind
(แดร์ ซา โฮล อิน มี แอนด์ ดิท ร๊อค มาย ไมนด์)

Forgive me father for I have sinned
(ฟอร์กี๊ฝ มี ฟ๊าเท่อร ฟอร์ ไอ แฮ็ฝ แซนชฺ)
When was your last confession
(เว็น วอส ยุร ล๊าสท ค็อนเฟฌอัน)

His true fears he left without a care
(ฮิส ทรู เฟียร์ ฮี เล๊ฟท วิธเอ๊าท ดา แคร์)
And that was more than I could bare
(แอนด์ แดท วอส โม แฑ็น นาย เคิด แบร์)
When you need my help I never tell you no
(เว็น ยู นี๊ด มาย เฮ้ลพ ไอ เน๊เฝ่อร์ เทลล ยู โน)
When I need your love you got somewhere to go
(เว็น นาย นี๊ด ยุร ลัฝ ยู ก็อท ซัมแวร์ ทู โก)
I’m getting sick of this sh*t but I’m not gonna quit
(แอม เกดดดิ้ง ซิ๊ค อ็อฝ ดิส ฌะ *ที บั๊ท แอม น็อท กอนนะ ควิท)
I’ve come too far gotta keep my pockets thick
(แอฝ คัม ทู ฟาร์ กอททะ คี๊พ มาย พ๊อคเค่ท ทริ๊ค)
I get mad as hell but that’s ok
(ไอ เก็ท แม้ด แอส เฮ็ลล บั๊ท แด้ท โอเค)
Kick off these shoes cuz I’m here to stay
(คิ๊ค ออฟฟ ฑิส ชู คัซ แอม เฮียร ทู สเทย์)
I gotta let you know got no time to play
(ไอ กอททะ เล็ท ยู โนว์ ก็อท โน ไทม์ ทู เพลย์)
So feel me and all that you hear me say
(โซ ฟีล มี แอนด์ ออล แดท ยู เฮียร มี เซย์)
What I’m building up you can’t tear it down
(ว๊อท แอม บีลดิง อั๊พ ยู แค็นท เทียร์ อิท เดาน)
Cuz it’s built on solid Rockland ground
(คัซ อิทซ บิลท ออน โซ๊หลิด Rockland กราวนด์)
We don’t die, we multiply, hit after hit, living platinum style
(วี ด้อนท์ ดาย , วี มั๊ลทิพลาย , ฮิท แอ๊ฟเท่อร ฮิท , ลีฝอิง พแลทนัม สไทล์)
Keep my head up high, looking toward the sky
(คี๊พ มาย เฮด อั๊พ ไฮฮ , ลุคอิง ทูวอด เดอะ สกาย)
Nothing inmy view, hey I can fly
(นัธอิง inmy ฝิว , เฮ ไอ แคน ฟลาย)
Y’all just hate, I can’t take no more
(ยอล จั๊สท เฮท , ไอ แค็นท เท้ค โน โม)
And if you feel me raise your hand and show
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ฟีล มี เร้ส ยุร แฮนด์ แอนด์ โชว์)

This is what I feel, ooh, this is what I feel
(ดิส ซิส ว๊อท ไอ ฟีล , อู้ , ดิส ซิส ว๊อท ไอ ฟีล)
Feel me, feel me, feel me, hey, hey feel, woo
(ฟีล มี , ฟีล มี , ฟีล มี , เฮ , เฮ ฟีล , วู)
Westside tell me can you feel me, hey, oh
(เวตซาด เทลล มี แคน ยู ฟีล มี , เฮ , โอ)
Eastside tell me can you feel me, whoa, oh south
(อีสซาย เทลล มี แคน ยู ฟีล มี , โว้ว , โอ เซ๊าธ)
Southside tell me can you feel me
(Southside เทลล มี แคน ยู ฟีล มี)
Feel me, feel me
(ฟีล มี , ฟีล มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What I Feel / Issues คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น