เนื้อเพลง All That I Want คำอ่านไทย Barbra Streisand

I want a gown of diamonds
( ไอ ว้อนท ดา เกาน อ็อฝ ได๊ม่อนดํ)
Long gloves and sweet perfumes
(ลอง กลัฝ แซน สวี้ท เพ๊อร์ฟูม)
Hats made of silks and satins
(แฮ็ท เมด อ็อฝ ซิ้ลค แซน แซทอิน)
Seaqueens and ostrich plums
(Seaqueens แซน ออซทริช พลัม)
I want to wear mascara
(ไอ ว้อนท ทู แวร์ แม็ซแคระ)
Polish my nails real bright
(โพ๊ลิช มาย เนล เรียล ไบร๊ท)
I want to be an actress
(ไอ ว้อนท ทู บี แอน แอคทเร็ซ)
Actresses play all night
(Actresses เพลย์ ออล ไน๊ท)
If I should sneeze it’s a sign
(อิ๊ฟ ฟาย เชิด ซนีส อิทซ ซา ซายน)
All that I want to will be mine
(ออล แดท ไอ ว้อนท ทู วิล บี ไมน์)
Oh please, pretty, please
(โอ พลีซ , พริ๊ทที่ , พลีซ)
Dear nose make me sneeze
(เดียร์ โน้ส เม้ค มี ซนีส)
I want to find my true love
(ไอ ว้อนท ทู ไฟนด์ มาย ทรู ลัฝ)
Like all the love songs say
(ไล๊ค ออล เดอะ ลัฝ ซ็อง เซย์)
I want to do what I want
(ไอ ว้อนท ทู ดู ว๊อท ไอ ว้อนท)
I want to get my way
(ไอ ว้อนท ทู เก็ท มาย เวย์)
Wild dreams grow wise
(ไวลด์ ดรีม โกรว์ ไว๊ส)
When sweet childhood flies
(เว็น สวี้ท ไชลดฮุด ไฟล์)
Time waved a hand
(ไทม์ เว๊ฝ อะ แฮนด์)
And the breeze blue the sand from my eyes
(แอนด์ เดอะ บร๊ซ บลู เดอะ แซนด์ ฟรอม มาย อาย)
I want a gown of kingdom
(ไอ ว้อนท ดา เกาน อ็อฝ คีงดัม)
Diamonds would weigh me down
(ได๊ม่อนดํ เวิด เว มี เดาน)
Pompoms and plums are pretty
(พอมพอม แซน พลัม แซร์ พริ๊ทที่)
If you’re a circus clown
(อิ๊ฟ ยัวร์ อะ เซ๊อร์คัส คลาวนํ)
Funny how black mascara
(ฟันนิ ฮาว แบล๊ค แม็ซแคระ)
Streaks when the tears begin
(สทรี๊ค เว็น เดอะ เทียร์ บีกิน)
Nail polish, rouge and powder
(เนล โพ๊ลิช , รูฉ แอนด์ พ๊าวเด้อร์)
Can’t paint the sparkle in
(แค็นท เพ้นท เดอะ สปาคเกิล อิน)
Once I was slaved to a sneeze
(วั๊นซ ไอ วอส ซลาฝ ทู อะ ซนีส)
Now sneezing is just a disease
(นาว สนีซิง อีส จั๊สท ดา ดีซี๊ส)
A rose is a rose
(อะ โรส อีส ซา โรส)
And a nose just a nose
(แอนด์ อะ โน้ส จั๊สท ดา โน้ส)
True love’s a phrase for love songs
(ทรู ลัฝ ซา เฟรส ฟอร์ ลัฝ ซ็อง)
Real love’s a leaving thing
(เรียล ลัฝ ซา ลีฝอิงส ทริง)
I want the love worth living
(ไอ ว้อนท เดอะ ลัฝ เวิร์ธ ลีฝอิง)
I want the things I sing
(ไอ ว้อนท เดอะ ทริง ซาย ซิง)
I want the love worth living
(ไอ ว้อนท เดอะ ลัฝ เวิร์ธ ลีฝอิง)
I want the things I sing
(ไอ ว้อนท เดอะ ทริง ซาย ซิง)

Written by N.Wolfe & F.Forest
(วึ้น บาย เอ็น Wolfe & เอฟ ฟ๊อเรสท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All That I Want คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น