เนื้อเพลง Headz Up (Refried) คำอ่านไทย Nappy Roots

Use your head silly…
( ยู๊ส ยุร เฮด ซิ๊ลลี่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Where yo’ head at?
(แวร์ โย เฮด แอ็ท)
Shawty, where yo’ head at?
(ชาวดี้ , แวร์ โย เฮด แอ็ท)
Show me where yo’ head at
(โชว์ มี แวร์ โย เฮด แอ็ท)
Shawty, where yo’ head at? [that’s all I know]
(ชาวดี้ , แวร์ โย เฮด แอ็ท [ แด้ท ซอร์ ไอ โนว์ ])

[B. Stille]
([ บี Stille ])
Y’all ain’t never heard of B. Stille, the look that seals
(ยอล เอน เน๊เฝ่อร์ เฮิด อ็อฝ บี Stille , เดอะ ลุ๊ค แดท ซีล)
Screwed up coupe DeVille, peep the vertical grill
(สครูว์ อั๊พ คูเพ ดีฝเวล , พีพ เดอะ เฝ๊อร์ทิค่อล กริลล์)
Well Killa Cowboy pull the dirty cowbell
(เวลล คิวลา แควบอย พูลล เดอะ เดอทิ cowbell)
Hell anyway ya do the certified playa
(เฮ็ลล เอนอิเว ยา ดู เดอะ เซอทิไฟ พอลเย)
The thickest, the thicker, the better, the pick of the litter
(เดอะ thickest , เดอะ ทิคเกอร์ , เดอะ เบ๊ทเท่อร์ , เดอะ พิค อ็อฝ เดอะ ลีทเทอะ)
The sicker the chicken, the bigger the d*ck I deliver
(เดอะ ซิคเกอร์ เดอะ ชีคเค็น , เดอะ บี๊กเกอร์ เดอะ d*ck ไอ ดีลิ๊เฝ่อร์)
The kidney, the liver, the shiver, the give in her BACK
(เดอะ คิ๊ดนี่ , เดอะ ลิ๊เฝ่อร์ , เดอะ ชีฝเฝ่อร์ , เดอะ กี๊ฝ อิน เฮอ แบ็ค)
Make the bigger the nigger deliver the miggity-MACK!
(เม้ค เดอะ บี๊กเกอร์ เดอะ นีกเกอะ ดีลิ๊เฝ่อร์ เดอะ miggity แมกคฺ !)

[R. Prophit]
([ อาร์ Prophit ])
Y’all so ridiculous, hoes all up in my businesses
(ยอล โซ ริดิ๊คคิวลัส , โฮ ซอร์ อั๊พ อิน มาย บิ๊ดเนตซีซ)
Got ’em stuffin up my tennant biz
(ก็อท เอ็ม stuffin อั๊พ มาย tennant บิซ)
My friend is here, so come around actin shady
(มาย เฟรน อีส เฮียร , โซ คัม อะราวนฺดฺ แอสติน เฌดอิ)
I warned ya like [D*ck Tracy] like Warren Beatty
(ไอ วอร์น ยา ไล๊ค [ D*ck เทซซี่ ] ไล๊ค วอเร็น Beatty)
Prophit hit it, 2-3-4-5
(Prophit ฮิท ดิธ , 2 3 4 5)
Kicked it off, 6-7-8-9, from behind
(คิ๊ค ดิท ออฟฟ , 6 7 8 9 , ฟรอม บีฮายน์)
10-11-12, I’m… a glad man slingin geni-til y’all
(10 11 12 , แอม มา แกล๊ด แมน slingin geni ทิล ยอล)

[Hook: Big V + [Prophit] – 2X]
([ ฮุ๊ค : บิ๊ก วี + [ Prophit ] 2X ])
Want that, get that – [here we come now]
(ว้อนท แดท , เก็ท แดท [ เฮียร วี คัม นาว ])
Jump back, get back – [keep it goin now]
(จั๊มพ แบ็ค , เก็ท แบ็ค [ คี๊พ อิท โกอิน นาว ])
Which one? this one – [think about it now]
(วิช วัน ดิส วัน [ ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ นาว ])
” She gon’ lemme cut that’s all I know ” <-- [B. Stille] (” ชี ก็อน เลมมี คัท แด้ท ซอร์ ไอ โนว์ ” < [ บี Stille ])

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[Ron Clutch]
([ รอน คลัทซ์ ])
I’m bout to leave ya juice joint
(แอม เบาท ทู ลี๊ฝ ยา จู้ยซ จอยนท)
Drunk as a mug, drunk out his mind
(ดรั๊งค แอส ซา มัก , ดรั๊งค เอ๊าท ฮิส ไมนด์)
Too damn drunk to drive, jump out the ride
(ทู แดมนํ ดรั๊งค ทู ไดร๊ฝ , จั๊มพ เอ๊าท เดอะ ไรด์)
Lookin for a chicken to pluck, with plumped up thighs
(ลุคกิน ฟอร์ รา ชีคเค็น ทู พลัค , วิธ พลัมพ อั๊พ ไธ)
Gotta be thicker than Granny’s gravy on the side
(กอททะ บี ทิคเกอร์ แฑ็น กแรนนิ กเรฝิ ออน เดอะ ไซด์)
So when I get it, I can cut her, big ol’ chunky slice
(โซ เว็น นาย เก็ท ดิธ , ไอ แคน คัท เฮอ , บิ๊ก ol chunky สไล๊ซ)
And if I love it, I’ma lick it like it’s pumpkin pie
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ลัฝ อิท , แอมอา ลิค อิท ไล๊ค อิทซ พั๊มคิ้น ไพ)
Now you guys don’t really want it ‘less it’s country fried
(นาว ยู กาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว้อนท ดิธ เลซ อิทซ คั๊นทรี่ ฟไร)
Now tell me whatcha really know about the country side
(นาว เทลล มี วอทชา ริแอ็ลลิ โนว์ อะเบ๊าท เดอะ คั๊นทรี่ ไซด์)

[Skinny DeVille]
([ ซคีนอิ ดีฝเวล ])
I been in the wild slums po’
(ไอ บีน อิน เดอะ ไวลด์ สลัม โพ)
Now won’chu tell me whattcha’ll know about them country folk
(นาว wonchu เทลล มี whattchall โนว์ อะเบ๊าท เด็ม คั๊นทรี่ โฟล้ค)
With all the chicken wing and fish and the dirty spokes
(วิธ ออล เดอะ ชีคเค็น วิง แอนด์ ฟิช แอนด์ เดอะ เดอทิ ซโพค)
My yeaga smoke, betta sell and twank, and blowin smoke
(มาย yeaga สโม๊ค , แบทดา เซลล์ แอนด์ twank , แอนด์ โบลวิน สโม๊ค)
[That fool cool ain’t a thang] Look how that Caddy roll
([ แดท ฟูล คูล เอน ดา เตง ] ลุ๊ค ฮาว แดท แคดดิ โรลล)
On them twenty-two like Muddy move the f*ck and blow
(ออน เด็ม ทเว้นที่ ทู ไล๊ค มัดดิ มู๊ฝ เดอะ เอฟ *ck แอนด์ โบลว์)
We forever reppin ‘Tucky and e’rythang below
(วี ฟอเร๊เฝ่อร เพพพิน Tucky แอนด์ erythang บีโลว์)
Skinny D, slum, Nappy’s how the stories roll,
(ซคีนอิ ดี , สลัม , แนพพิ ฮาว เดอะ สตอยสฺ โรลล ,)
we got that bump fo’ sho’ [yea]
(วี ก็อท แดท บั๊มพํ โฟ โช [ เย ])

[Hook – 2X]
([ ฮุ๊ค 2X ])

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[Big V]
([ บิ๊ก วี ])
Got the keys and we leavin, didn’t even see the laws
(ก็อท เดอะ คีย์ แซน วี เลวิน , ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น ซี เดอะ ลอว์)
So do we believe ’em?
(โซ ดู วี บีลี๊ฝ เอ็ม)

[Scales]
([ สเคล ])
Man these girls is bout freakin
(แมน ฑิส เกิร์ล ซิส เบาท ฟริกคิน)
S*ckin and f*ckin and tusslin, for the evenin, please believe ’em
(เอส *ckin แอนด์ เอฟ *ckin แอนด์ tusslin , ฟอร์ ดิ อีฝนิน , พลีซ บีลี๊ฝ เอ็ม)

[Big V]
([ บิ๊ก วี ])
Who’s that girl? Oh that girl
(ฮู แดท เกิร์ล โอ แดท เกิร์ล)
Somethin outta magazine, curvy queen
(ซัมติน เอ๊าตา แม๊กกาซีน , curvy ควีน)
Cross between, Britney, Whitley, Whitney [crispy] Mya, Pink
(ครอสสํ บีทะวีน , บริทนี่ , Whitley , วิชนี่ [ ครีซพิ ] Mya , พิ๊งค)
Kim and Lil’…
(คิม แอนด์ ลิล)

[Scales]
([ สเคล ])
Oh where yo’ head at, askin me where my bread at
(โอ แวร์ โย เฮด แอ็ท , แอสกิน มี แวร์ มาย เบร้ด แอ็ท)
Tell ya man, man I said that
(เทลล ยา แมน , แมน นาย เซ็ด แดท)
Stop the askin me, and naggin me, and harrassin me
(สท๊อพ ดิ แอสกิน มี , แอนด์ naggin มี , แอนด์ harrassin มี)
for it be a tragedy
(ฟอร์ อิท บี อะ ทร๊าจิดี้)

[Big V]
([ บิ๊ก วี ])
Don’t you know the damn thang
(ด้อนท์ ยู โนว์ เดอะ แดมนํ เตง)
They come to do the damn thang
(เด คัม ทู ดู เดอะ แดมนํ เตง)
For they leave best believe they do the damn thang
(ฟอร์ เด ลี๊ฝ เบ๊สท์ บีลี๊ฝ เด ดู เดอะ แดมนํ เตง)

[Scales]
([ สเคล ])
Scales throws scragglers
(สเคล โธรว์ scragglers)
Hooks ’em like hagglers
(ฮุ๊ค เอ็ม ไล๊ค hagglers)
Don’t talk much the game is spectacular
(ด้อนท์ ท๊อล์ค มัช เดอะ เกม อีส ซเพ็คแทคอิวเลอะ)

[Hook – 2X]
([ ฮุ๊ค 2X ])

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[Told you to use your head silly [distorted laughing]]
([ โทลด ยู ทู ยู๊ส ยุร เฮด ซิ๊ลลี่ [ ดิสถอร์ท ลาฟอิง ] ])
Where yo’ head at? I ain’t stutter
(แวร์ โย เฮด แอ็ท ไอ เอน ซทัทเทอะ)
Getcha mind outta the gutter and pass the b*tter
(แกทชา ไมนด์ เอ๊าตา เดอะ กัทเทอะ แอนด์ เพซ เดอะ บี *tter)
That’s all I know, come on
(แด้ท ซอร์ ไอ โนว์ , คัมมอน)
” She gon’ let me cut, that’s all I know… ”
(” ชี ก็อน เล็ท มี คัท , แด้ท ซอร์ ไอ โนว์ “)
” She gon’ let me cut, that’s all I know… ”
(” ชี ก็อน เล็ท มี คัท , แด้ท ซอร์ ไอ โนว์ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Headz Up (Refried) คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น