เนื้อเพลง Take The Power Back คำอ่านไทย Rage Against The Machine

Bring that sh*t in! Uggh!
( บริง แดท ฌะ *ที อิน ! Uggh !)

Yeah, the movement’s in motion with mass militant poetry
(เย่ , เดอะ มูฝเม็นท ซิน โมฌัน วิธ มาซ มีลอิแท็นท โพเอ๊ทรี่)
Now check this out…uggh!
(นาว เช็ค ดิส เอ๊าท uggh !)

In the right light, study becomes insight
(อิน เดอะ ไร๊ท ไล๊ท , สทีดดี้ บีคัม อิ๊นไซ้ท)
But the system that dissed us
(บั๊ท เดอะ ซิ๊สเท่ม แดท ดิซพฺ อัซ)
Teaches us to read and right
(ทีสเชด อัซ ทู รี๊ด แอนด์ ไร๊ท)

So called facts are fraud
(โซ คอลลํ แฟคท แซร์ ฟร๊อด)
They want us to allege and pledge
(เด ว้อนท อัซ ทู อัลลี๊จ แอนด์ พเล็จ)
And bow down to their God
(แอนด์ บาว เดาน ทู แดร์ ก๊อด)
Lost the culture, the culture lost
(ล็อซท เดอะ คั๊ลเจอร์ , เดอะ คั๊ลเจอร์ ล็อซท)
Spun our minds and through time
(ซพัน เอ๊า ไมนด์ แซน ทรู ไทม์)
Ignorance has taken over
(อีกโนะแร็นซ แฮ็ส เทคเอ็น โอ๊เฝ่อร)
Yo, we gotta take the power back!
(โย , วี กอททะ เท้ค เดอะ พ๊าวเว่อร์ แบ็ค !)
Bam! Here’s the plan
(แบม ! เฮียร เดอะ แพลน)
Motherf*ck Uncle Sam
(Motherf*ck อั๊งเคิ่ล แซม)
Step back, I know who I am
(สเท็พ แบ็ค , ไอ โนว์ ฮู ไอ แอ็ม)
Raise up your ear, I’ll drop the style and clear
(เร้ส อั๊พ ยุร เอียร , อิลล ดรอพ เดอะ สไทล์ แอนด์ เคลียร์)
It’s the beats and the lyrics they fear
(อิทซ เดอะ บีท แซน เดอะ ลีริค เด เฟียร์)
The rage is relentless
(เดอะ เร้จ อีส ริเลนทเล็ซ)
We need a movement with a quickness
(วี นี๊ด อะ มูฝเม็นท วิธ อะ ควีคเน็ซ)
You are the witness of change
(ยู อาร์ เดอะ วิทเหนส อ็อฝ เช้งจํ)
And to counteract
(แอนด์ ทู เคานเทอะแรคท)
We gotta take the power back
(วี กอททะ เท้ค เดอะ พ๊าวเว่อร์ แบ็ค)

Yeah, we gotta take the power back
(เย่ , วี กอททะ เท้ค เดอะ พ๊าวเว่อร์ แบ็ค)
Come on, come on!
(คัมมอน , คัมมอน !)
We gotta take the power back
(วี กอททะ เท้ค เดอะ พ๊าวเว่อร์ แบ็ค)

The present curriculum
(เดอะ เพร๊สเซ่นท เซอริ๊คูลั่ม)
I put my fist in ’em
(ไอ พุท มาย ฟิซท อิน เอ็ม)
Eurocentric every last one of ’em
(Eurocentric เอ๊เฝอร์รี่ ล๊าสท วัน อ็อฝ เอ็ม)
See right through the red, white and blue disguise
(ซี ไร๊ท ทรู เดอะ เร้ด , ไว๊ท แอนด์ บลู ดิสไก๊ส)
With lecture I puncture the structure of lies
(วิธ เล๊คเช่อร์ ไอ พังเชอะ เดอะ สทรั๊คเจ่อร อ็อฝ ไล)
Installed in our minds and attempting
(อินซทอล อิน เอ๊า ไมนด์ แซน attemptings)
To hold us back
(ทู โฮลด์ อัซ แบ็ค)
We’ve got to take it back
(หวีบ ก็อท ทู เท้ค อิท แบ็ค)
Holes in our spirit causin’ tears and fears
(โฮล ซิน เอ๊า สพีหริท คอซิน เทียร์ แซน เฟียร์)
One-sided stories for years and years and years
(วัน ซิดทฺ สตอยสฺ ฟอร์ เยียร์ แซน เยียร์ แซน เยียร์)
I’m inferior? Who’s inferior?
(แอม อินฟี๊เรีย ฮู อินฟี๊เรีย)
Yeah, we need to check the interior
(เย่ , วี นี๊ด ทู เช็ค ดิ อินที๊เรีย)
Of the system that cares about only one culture
(อ็อฝ เดอะ ซิ๊สเท่ม แดท แคร์ อะเบ๊าท โอ๊นลี่ วัน คั๊ลเจอร์)
And that is why
(แอนด์ แดท อีส วาย)
We gotta take the power back
(วี กอททะ เท้ค เดอะ พ๊าวเว่อร์ แบ็ค)

Yeah, we gotta take the power back
(เย่ , วี กอททะ เท้ค เดอะ พ๊าวเว่อร์ แบ็ค)
Come on, come on!
(คัมมอน , คัมมอน !)
We gotta take the power back
(วี กอททะ เท้ค เดอะ พ๊าวเว่อร์ แบ็ค)

Hey yo check, we’re gonna have to break it, break it,
(เฮ โย เช็ค , เวีย กอนนะ แฮ็ฝ ทู เบร๊ค อิท , เบร๊ค อิท ,)
break it down
(เบร๊ค อิท เดาน)
Awww sh*t!
(Awww ฌะ *ที !)

Uggh!
(Uggh !)

And like this…uggh!
(แอนด์ ไล๊ค ดิส uggh !)

Come on, yeah! Bring it back the other way!
(คัมมอน , เย่ ! บริง อิท แบ็ค ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์ !)

The teacher stands in front of the class
(เดอะ ที๊ชเช่อร สแทนด์ ซิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ คลาสสํ)
But the lesson plan he can’t recall
(บั๊ท เดอะ เล๊ซซั่น แพลน ฮี แค็นท รีคอลล)
The student’s eyes don’t perceive the lies
(เดอะ ซทยูเด็นท อาย ด้อนท์ เพอะซีฝ เดอะ ไล)
Bouning off every f*cking wall
(Bounings ออฟฟ เอ๊เฝอร์รี่ เอฟ *คิง วอลล์)
His composure is well kept
(ฮิส ค็อมโพเฉอะ อีส เวลล เค็พท)
I guess he fears playing the fool
(ไอ เกสส ฮี เฟียร์ พเลนิ่ง เดอะ ฟูล)
The complacent students sit and listen to some of that
(เดอะ ค็อมพเลเซ็นท ซทยูเด็นท ซิท แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู ซัม อ็อฝ แดท)
Bullsh*t that he learned in school
(Bullsh*ที แดท ฮี เลิร์น อิน สคูล)

Europe ain’t my rope to swing on
(ยูรัพ เอน มาย โร๊พ ทู สวิง ออน)
Can’t learn a thing from it
(แค็นท เลิร์น อะ ทริง ฟรอม อิท)
Yet we hang from it
(เย๊ท วี แฮง ฟรอม อิท)
Gotta get it, gotta get it together then
(กอททะ เก็ท ดิธ , กอททะ เก็ท ดิธ ทูเก๊ทเธ่อร์ เด็น)
Like the motherf*ckin’ weathermen
(ไล๊ค เดอะ motherf*ckin weathermen)
To expose and close the doors on those who try
(ทู เอ็กซโพส แอนด์ โคลส เดอะ ดอร์ ออน โฑส ฮู ธราย)
To strangle and mangle the truth
(ทู สแตงเกิล แอนด์ mangle เดอะ ทรู๊ธ)
‘Cause the circle of hatred continues unless we react
(ค๊อส เดอะ เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ เฮทเร็ด คอนทิ๊นิว อันเล๊ซ วี รีแอ๊ค)
We gotta take the power back
(วี กอททะ เท้ค เดอะ พ๊าวเว่อร์ แบ็ค)

Yeah, we gotta take the power back
(เย่ , วี กอททะ เท้ค เดอะ พ๊าวเว่อร์ แบ็ค)
Come on, come on!
(คัมมอน , คัมมอน !)
We gotta take the power back
(วี กอททะ เท้ค เดอะ พ๊าวเว่อร์ แบ็ค)

No more lies
(โน โม ไล)
No more lies
(โน โม ไล)
No more lies
(โน โม ไล)
No more lies
(โน โม ไล)
No more lies
(โน โม ไล)
No more lies
(โน โม ไล)
No more lies
(โน โม ไล)
No more lies
(โน โม ไล)

Uggh!
(Uggh !)

Yeah!
(เย่ !)

Take it back y’all
(เท้ค อิท แบ็ค ยอล)
Take it back, a-take it back
(เท้ค อิท แบ็ค , อะ เท้ค อิท แบ็ค)
A-take it back y’all, come on!
(อะ เท้ค อิท แบ็ค ยอล , คัมมอน !)
Take it back y’all
(เท้ค อิท แบ็ค ยอล)
Take it back, a-take it back
(เท้ค อิท แบ็ค , อะ เท้ค อิท แบ็ค)
A-take it back y’all, come on!
(อะ เท้ค อิท แบ็ค ยอล , คัมมอน !)

Uggh!
(Uggh !)

Yeah!
(เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take The Power Back คำอ่านไทย Rage Against The Machine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น