เนื้อเพลง Hell Yes คำอ่านไทย Beck

Looking for my place on assembly lines
( ลุคอิง ฟอร์ มาย เพลส ออน แอ็ซเซมบลิ ไลน์)
Fake prizes rising out of the bomb holes
(เฟ้ค ไพร๊ซ์ ไรสอิง เอ๊าท อ็อฝ เดอะ บอมบฺ โฮล)
Skeleton boys hyped up in purple
(สเค๊เลทั่น บอย เอ๊บ อั๊พ อิน เพ๊อร์เพิ่ล)
Smoke rings blow from across the disco
(สโม๊ค ริง โบลว์ ฟรอม อะคร๊อส เดอะ ดิสโค)
Make notes, burn like broken equipment
(เม้ค โน๊ท , เบิร์น ไล๊ค บโรเค็น อีควิ๊พเม้นท)
Looking for shelter via juxtaposition
(ลุคอิง ฟอร์ เช๊ลเท่อร์ ไฝอะ จัคซทะโพะสีฌอัน)
Thought control, those written confessions
(ธอท คอนโทรล , โฑส วึ้น ค็อนเฟฌอัน)
Two dimensions, dumb your head down
(ทู ไดเม๊นชั่น , ดัมบ ยุร เฮด เดาน)
Duck, don’t look now, company missiles
(ดั๊ค , ด้อนท์ ลุ๊ค นาว , คัมพะนิ มีซซิล)
Power is raunchy when the cops are watching
(พ๊าวเว่อร์ อีส raunchy เว็น เดอะ ค็อพ แซร์ วัทชิง)
Make your dreams out of paper mache
(เม้ค ยุร ดรีม เอ๊าท อ็อฝ เพ๊เพ่อร์ mache)
Cliched wasted hate taste-tested
(คริก ว็อซท เฮท เท๊ซท เทสท์)
Hell yes now I’m moving this way, I’m doing this thing
(เฮ็ลล เย็ซ นาว แอม มูฝอิง ดิส เวย์ , แอม ดูอิง ดิส ทริง)
Hell yes now I’m turning it on, I’m working my legs
(เฮ็ลล เย็ซ นาว แอม เทินนิง อิท ออน , แอม เวิคกิง มาย เล้ก)
Hell yes now I’m calling you out, I’m switching my plates
(เฮ็ลล เย็ซ นาว แอม คอลลิง ยู เอ๊าท , แอม สวิทชิง มาย เพล๊ท)
Hell yes now I’m cleaning the floor, my beat is correct
(เฮ็ลล เย็ซ นาว แอม คลีนอิง เดอะ ฟลอร์ , มาย บีท อีส คอรเร็คทํ)

Hi. Yeah, that’s it.
(ไฮ เย่ , แด้ท ซิท)
Yeah, that’s it.
(เย่ , แด้ท ซิท)
Yeah, that’s it.
(เย่ , แด้ท ซิท)
Hi.
(ไฮ)

Stretched to the limit, attention spared
(สเทร๊ทช ทู เดอะ ลิ๊หมิท , แอ็ทเทนฌัน ซพา)
Snap back the track, collapsin’ the laugh tracks
(ซแน็พ แบ็ค เดอะ แทร็ค , collapsin เดอะ ล๊าฟ แทร็ค)
Noise response, applause and handclaps
(น๊อยส ริซพอนซ , แอ็พลอส แอนด์ handclaps)
Floodgates open to the sound of the rainbow
(Floodgates โอ๊เพ่น ทู เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ เดอะ เรนโบว์)
Makin’ points on the verge of pointless
(เมกิน พ๊อยท์ ออน เดอะ เฝ๊อร์จ อ็อฝ พอยนทเล็ซ)
Fools anointed to the follower’s fanfare
(ฟูล อะนอยนท ทู เดอะ ฟอลโละเออะ แฟนแฟ)
Look for the common, not superficial
(ลุ๊ค ฟอร์ เดอะ ค๊อมมอน , น็อท ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
Code Red cola ?? crisis
(โค้ด เร้ด โคละ ไคร๊สิส)
Perfunctory idols rewriting their bibles
(เพอะฟังโทะริ ไอ๊ด้อล rewritings แดร์ ไบบล)
With magic markers running out of their ink
(วิธ แม๊จิค มาเคอะ รันนิง เอ๊าท อ็อฝ แดร์ อิ๊งค)
Lives and White Out, turn the lights out
(ไล้ฝ แซน ไว๊ท เอ๊าท , เทิร์น เดอะ ไล๊ท เอ๊าท)
Fax machine anthems, get your damned hands up
(แฟ็ก แมชชีน แอ๊นเทร่ม , เก็ท ยุร แดมนํ แฮนด์ อั๊พ)
Hell yes now I’m moving this way, I’m doing this thing
(เฮ็ลล เย็ซ นาว แอม มูฝอิง ดิส เวย์ , แอม ดูอิง ดิส ทริง)
Hell yes now I’m turning it on, I’m working my legs
(เฮ็ลล เย็ซ นาว แอม เทินนิง อิท ออน , แอม เวิคกิง มาย เล้ก)
Hell yes now I’m calling you out, I’m switching my plates
(เฮ็ลล เย็ซ นาว แอม คอลลิง ยู เอ๊าท , แอม สวิทชิง มาย เพล๊ท)
Hell yes now I’m cleaning the floor, my beat is correct
(เฮ็ลล เย็ซ นาว แอม คลีนอิง เดอะ ฟลอร์ , มาย บีท อีส คอรเร็คทํ)

Yes.
(เย็ซ)
Hi.
(ไฮ)
I like your bass.
(ไอ ไล๊ค ยุร แบ็ซ)
Your beat is nice.
(ยุร บีท อีส ไน๊ซ์)
Yeah, that’s it.
(เย่ , แด้ท ซิท)
Yes. Yes.
(เย็ซ เย็ซ)

Hell yes now I’m moving this way, I’m doing this thing
(เฮ็ลล เย็ซ นาว แอม มูฝอิง ดิส เวย์ , แอม ดูอิง ดิส ทริง)
Hell yes now I’m turning it on, I’m working my legs
(เฮ็ลล เย็ซ นาว แอม เทินนิง อิท ออน , แอม เวิคกิง มาย เล้ก)
Hell yes now I’m calling you out, I’m switching my plates
(เฮ็ลล เย็ซ นาว แอม คอลลิง ยู เอ๊าท , แอม สวิทชิง มาย เพล๊ท)
Hell yes now I’m cleaning the floor, my beat is correct
(เฮ็ลล เย็ซ นาว แอม คลีนอิง เดอะ ฟลอร์ , มาย บีท อีส คอรเร็คทํ)

Hell yes.
(เฮ็ลล เย็ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hell Yes คำอ่านไทย Beck

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น