เนื้อเพลง Poison Girl คำอ่านไทย HIM

I did it all just for her
( ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
And love’s heart is death
(แอนด์ ลัฝ ฮาร์ท อีส เด้ท)
For me and my poison girl
(ฟอร์ มี แอนด์ มาย พ๊อยซั่น เกิร์ล)

A prey she was for the cruelty of love
(อะ เพรย์ ชี วอส ฟอร์ เดอะ ครูเอ็ลทิ อ็อฝ ลัฝ)
While its serpent inside crawled straight towards her heart
(ไวล์ อิทซ เซอเพนท อิ๊นไซด์ ครอล สเทร๊ท ทูวอด เฮอ ฮาร์ท)
The coldest kiss love ceased to exist
(เดอะ โคลเดส คิซ ลัฝ ซี๊ส ทู เอ็กซิ๊สท)
While we grew apart like never before
(ไวล์ วี กรู อะพาร์ท ไล๊ค เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์)

I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
And love wants us dead
(แอนด์ ลัฝ ว้อนท อัซ เด้ด)
Just me and my poison girl
(จั๊สท มี แอนด์ มาย พ๊อยซั่น เกิร์ล)

I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
And love’s heart is death
(แอนด์ ลัฝ ฮาร์ท อีส เด้ท)
For me and my poison girl
(ฟอร์ มี แอนด์ มาย พ๊อยซั่น เกิร์ล)

the fire in her eyes
(เดอะ ไฟเออะร อิน เฮอ อาย)
grew dim and then died
(กรู ดิม แอนด์ เด็น ดาย)
as the poison inside
(แอส เดอะ พ๊อยซั่น อิ๊นไซด์)
reached her heart
(รี๊ช เฮอ ฮาร์ท)

And the coldest kiss
(แอนด์ เดอะ โคลเดส คิซ)
faith ceased to exist
(เฟท ซี๊ส ทู เอ็กซิ๊สท)
as we grew apart
(แอส วี กรู อะพาร์ท)
like never before
(ไล๊ค เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์)

I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
And love wants us dead
(แอนด์ ลัฝ ว้อนท อัซ เด้ด)
Just me and my poison girl
(จั๊สท มี แอนด์ มาย พ๊อยซั่น เกิร์ล)

I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
And love’s heart is death
(แอนด์ ลัฝ ฮาร์ท อีส เด้ท)
For me and my poison girl
(ฟอร์ มี แอนด์ มาย พ๊อยซั่น เกิร์ล)

And the taste of the poison on her lips is of a tomb
(แอนด์ เดอะ เท๊ซท อ็อฝ เดอะ พ๊อยซั่น ออน เฮอ ลิพ ซิส อ็อฝ อะ ทูม)

I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
And love wants us dead
(แอนด์ ลัฝ ว้อนท อัซ เด้ด)
Just me and my poison girl
(จั๊สท มี แอนด์ มาย พ๊อยซั่น เกิร์ล)

I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
I did it all just for her
(ไอ ดิด ดิท ออล จั๊สท ฟอร์ เฮอ)
And love’s heart is death
(แอนด์ ลัฝ ฮาร์ท อีส เด้ท)
For me and my poison girl
(ฟอร์ มี แอนด์ มาย พ๊อยซั่น เกิร์ล)

Poison girl {4X}
(พ๊อยซั่น เกิร์ล {4X})

And love’s heart is death
(แอนด์ ลัฝ ฮาร์ท อีส เด้ท)
For me and my poison girl
(ฟอร์ มี แอนด์ มาย พ๊อยซั่น เกิร์ล)
In this poison world
(อิน ดิส พ๊อยซั่น เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Poison Girl คำอ่านไทย HIM

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น