เนื้อเพลง Big Brother คำอ่านไทย Kanye West

Staduim status
( Staduim สเท๊ทัซ)
Uh
(อา)

My big brother was Big’s brother
(มาย บิ๊ก บร๊าเท่อรํ วอส บิ๊ก บร๊าเท่อรํ)
Used to be Dame and Bigs brother
(ยู๊ส ทู บี เดม แอนด์ บิ๊ก บร๊าเท่อรํ)
Who was hip hop brother
(ฮู วอส ฮิพ ฮ็อพ บร๊าเท่อรํ)
Who was No I.D friend
(ฮู วอส โน ไอ ดี เฟรน)
No I.D My mentor
(โน ไอ ดี มาย เม๊นเต้อร์)
Now let the story begin
(นาว เล็ท เดอะ สท๊อรี่ บีกิน)

Its the hard knock life tour
(อิทซ เดอะ ฮาร์ด น๊อค ไล๊ฟ ทัวร์)
Sell out, picture us in the mall
(เซลล์ เอ๊าท , พิ๊คเจ้อร์ อัซ ซิน เดอะ มอลล์)
Copin iceberg and yell out Jigga
(คอพฟิน ไอซเบิก แอนด์ เยลล เอ๊าท จิ๊กกา)
Yea that’s what we would yell out
(เย แด้ท ว๊อท วี เวิด เยลล เอ๊าท)
Yell out
(เยลล เอ๊าท)
You know the name dude
(ยู โนว์ เดอะ เนม ดยูด)
I gotta spell out or tell bout
(ไอ กอททะ สเพลล เอ๊าท ออ เทลล เบาท)
J a y an Ye so shy
(เจ อะ วาย แอน ยี โซ ชาย)
Now he won’t even step to his idal to say hi
(นาว ฮี ว็อนท อี๊เฝ่น สเท็พ ทู ฮิส idal ทู เซย์ ไฮ)
Standing there like a mom
(ซแทนดิง แดร์ ไล๊ค เก มัม)
Let the chance pass by
(เล็ท เดอะ แช้นซํ เพซ บาย)
Back of my mind he could change your life
(แบ็ค อ็อฝ มาย ไมนด์ ฮี เคิด เช้งจํ ยุร ไล๊ฟ)
With all these beats I did atleast let him hear it
(วิธ ออล ฑิส บีท ซาย ดิด atleast เล็ท ฮิม เฮียร อิท)
Atleast you could brag to your friends back at the gig
(Atleast ยู เคิด บแร็ก ทู ยุร เฟรน แบ็ค แกท เดอะ กิก)
But he got me out my mama crib
(บั๊ท ฮี ก็อท มี เอ๊าท มาย มามะ คริบ)
Then he help me get my mama a crib
(เด็น ฮี เฮ้ลพ มี เก็ท มาย มามะ อะ คริบ)

Big brother was Bigs Brother
(บิ๊ก บร๊าเท่อรํ วอส บิ๊ก บร๊าเท่อรํ)
Used to be Dame and Bigs Brother
(ยู๊ส ทู บี เดม แอนด์ บิ๊ก บร๊าเท่อรํ)
Who was hip hop brother
(ฮู วอส ฮิพ ฮ็อพ บร๊าเท่อรํ)
Who was No I.D friend
(ฮู วอส โน ไอ ดี เฟรน)
No I.D my mentor
(โน ไอ ดี มาย เม๊นเต้อร์)
Now let the story begin
(นาว เล็ท เดอะ สท๊อรี่ บีกิน)
Let the story begin
(เล็ท เดอะ สท๊อรี่ บีกิน)
If you feel the way I feel why don’t you wave your hands
(อิ๊ฟ ยู ฟีล เดอะ เวย์ ไอ ฟีล วาย ด้อนท์ ยู เว๊ฝ ยุร แฮนด์)

Fresh off the plane I’m off to Baseline
(เฟรช ออฟฟ เดอะ เพลน แอม ออฟฟ ทู Baseline)
Nothing handed out
(นัธอิง แฮนด์ เอ๊าท)
I’m about to take mine
(แอม อะเบ๊าท ทู เท้ค ไมน์)
Around the same time of that BluePrint 1
(อะราวนฺดฺ เดอะ เซม ไทม์ อ็อฝ แดท บลูพริ้น 1)
Any beats in my pocket was that Blueprint form
(เอ๊นี่ บีท ซิน มาย พ๊อคเค่ท วอส แดท บลูพริ้น ฟอร์ม)
I’d play my little song in that ol back room
(อาย เพลย์ มาย ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง อิน แดท ol แบ็ค รูม)
He would bob his head and say, damn, oh, that’s you
(ฮี เวิด บ็อบ ฮิส เฮด แอนด์ เซย์ , แดมนํ , โอ , แด้ท ยู)
But by the Black album I was blacking out
(บั๊ท บาย เดอะ แบล๊ค อั๊ลบั้ม ไอ วอส บแล็คคิง เอ๊าท)
Party at S.O.Bs and we had packed the crowd
(พ๊าร์ที่ แอ็ท เอส โอ Bs แซน วี แฮ็ด แพ็ค เดอะ คราวดํ)
Big brother got his show up in Madison Sqare
(บิ๊ก บร๊าเท่อรํ ก็อท ฮิส โชว์ อั๊พ อิน เมดิซัน Sqare)
And I’m like yea, yea we gonna be there
(แอนด์ แอม ไล๊ค เย , เย วี กอนนะ บี แดร์)
But not only did I not get a chance to spit it
(บั๊ท น็อท โอ๊นลี่ ดิด ดาย น็อท เก็ท ดา แช้นซํ ทู ซพิท ดิธ)
Carleen told me I could buy two tickets
(Carleen โทลด มี ไอ เคิด บาย ทู ทิ๊คเค๊ท)
I guess big brother was thinking a little different
(ไอ เกสส บิ๊ก บร๊าเท่อรํ วอส ติ้งกิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดีฟเฟอะเร็นท)
Kept little brother at bay, at a distance
(เค็พท ลิ๊ทเทิ่ล บร๊าเท่อรํ แรท เบย์ , แอ็ท ดา ดิ๊สแท่นซํ)
Put everything I felt was more focused
(พุท เอ๊วี่ติง ไอ เฟ็ลท วอส โม โฟ๊คัส)
Only made me more focused
(โอ๊นลี่ เมด มี โม โฟ๊คัส)
Only wrote more potent
(โอ๊นลี่ โรท โม โพเท็นท)
Only thing I wanna know is why I get looked over
(โอ๊นลี่ ทริง ไอ วอนนา โนว์ อีส วาย ไอ เก็ท ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร)
I guess ill understand when I get more older
(ไอ เกสส อิลล อั๊นเด้อรสแทนด เว็น นาย เก็ท โม โอลเดอะ)
Big brother saw me at the bottom of the todum
(บิ๊ก บร๊าเท่อรํ ซอว์ มี แอ็ท เดอะ บ๊อทท่อม อ็อฝ เดอะ todum)
Now I’m at the top and everybody on the scrodum
(นาว แอม แอ็ท เดอะ ท๊อพ แอนด์ เอวี่บอดี้ ออน เดอะ scrodum)

My big Brother was Bigs brother
(มาย บิ๊ก บร๊าเท่อรํ วอส บิ๊ก บร๊าเท่อรํ)
Used to be Dame and Bigs brother
(ยู๊ส ทู บี เดม แอนด์ บิ๊ก บร๊าเท่อรํ)
Who was hip hops brother
(ฮู วอส ฮิพ ฮ็อพ บร๊าเท่อรํ)
Who was No I.Ds friend
(ฮู วอส โน ไอ ดีสฺ เฟรน)
No I.D my mentor
(โน ไอ ดี มาย เม๊นเต้อร์)
Now let the story begin
(นาว เล็ท เดอะ สท๊อรี่ บีกิน)
Begin
(บีกิน)
Let the story begin
(เล็ท เดอะ สท๊อรี่ บีกิน)
If you feel the way I feel why don’t you wave your hands
(อิ๊ฟ ยู ฟีล เดอะ เวย์ ไอ ฟีล วาย ด้อนท์ ยู เว๊ฝ ยุร แฮนด์)

Have you ever walked in the shadow of a giant
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ว๊อล์ค อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ อะ ไจ๊แอ้นท)
Not only a client the presidito
(น็อท โอ๊นลี่ อะ ไคล๊เอ้นท เดอะ presidito)
Hola ovito
(โฮลา ovito)
The game getting foul so here’s a free throw
(เดอะ เกม เกดดดิ้ง เฟาล โซ เฮียร ซา ฟรี โธรว์)
I was always on the other side of the peep hole
(ไอ วอส ออลเว ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ เดอะ พีพ โฮล)
Then I dropped jesus walks now I’m on a steep hole
(เด็น นาย ดร็อพ จีสัซ ว๊อล์ค นาว แอม ออน อะ ซทีพ โฮล)
And we know
(แอนด์ วี โนว์)
New jack city gotta keep my brother
(นิว แจ็ค ซิ๊ที่ กอททะ คี๊พ มาย บร๊าเท่อรํ)
But to be number 1 I’m a beat my brother
(บั๊ท ทู บี นั๊มเบ้อร์ 1 แอม มา บีท มาย บร๊าเท่อรํ)
On that diamond remix I swore I spaz
(ออน แดท ได๊ม่อนดํ รีมิก ไอ ซโว ไอ สปาซ)
Then my big brother came thru and kicked my ass
(เด็น มาย บิ๊ก บร๊าเท่อรํ เคม ธรู แอนด์ คิ๊ค มาย อาซ)
Sibling rivery, only I could see
(ซิปบิง rivery , โอ๊นลี่ ไอ เคิด ซี)
It was the pride in me that was driving me
(อิท วอส เดอะ ไพรด์ อิน มี แดท วอส ดรายวิง มี)
At the grammys I said I inspired me
(แอ็ท เดอะ แกรมมี่ ซาย เซ็ด ดาย อินไพร์ มี)
But my big brother who I always tried to be
(บั๊ท มาย บิ๊ก บร๊าเท่อรํ ฮู ไอ ออลเว ทไร ทู บี)
When I kick a flow it was like, pick and roll
(เว็น นาย คิ๊ค กา โฟลว์ อิท วอส ไล๊ค , พิค แอนด์ โรลล)
Cuz even if he gave me the rock its give and go
(คัซ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฮี เกฝ มี เดอะ ร๊อค อิทซ กี๊ฝ แอนด์ โก)
I guess beanies style was more of a slam dunk
(ไอ เกสส บีนีตสฺ สไทล์ วอส โม อ็อฝ อะ ซแล็ม dunk)
And my sh*t was more like a finger roll
(แอนด์ มาย ฌะ *ที วอส โม ไล๊ค เก ฟิ๊งเก้อร โรลล)
but I had them singles though
(บั๊ท ไอ แฮ็ด เด็ม ซิ๊งเกิ้ล โธ)
And them hoes at the show gonna minggle yo.
(แอนด์ เด็ม โฮ แอ็ท เดอะ โชว์ กอนนะ minggle โย)
Ya know
(ยา โนว์)
I told Jay I did a song with cold play
(ไอ โทลด เจ ไอ ดิด อะ ซ็อง วิธ โคลด์ เพลย์)
Next thing I know he got a song with coldplay
(เน๊กซท ทริง ไอ โนว์ ฮี ก็อท ดา ซ็อง วิธ โคลเพลย์)
Back in my mind I’m like damn, no way
(แบ็ค อิน มาย ไมนด์ แอม ไล๊ค แดมนํ , โน เวย์)
Translate espanol
(ทรานซเหลท espanol)
No way jose
(โน เวย์ โจเซ)
Then I went and told Jay brown
(เด็น นาย เว็นท แอนด์ โทลด เจ บราวนํ)
Should of known that was gonna come back around
(เชิด อ็อฝ โนน แดท วอส กอนนะ คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ)
Should of told you like a man should of told you first
(เชิด อ็อฝ โทลด ยู ไล๊ค เก แมน เชิด อ็อฝ โทลด ยู เฟิร์สท)
But I told somebody else that’s what made sh*t worse
(บั๊ท ไอ โทลด ซัมบอดี้ เอ๊ลส แด้ท ว๊อท เมด ฌะ *ที เวิ๊ร์ส)

My big brother was Bigs brother
(มาย บิ๊ก บร๊าเท่อรํ วอส บิ๊ก บร๊าเท่อรํ)
So here’s a few words from your kid brother
(โซ เฮียร ซา ฟิว เวิร์ด ฟรอม ยุร คิด บร๊าเท่อรํ)
If you admire somebody you should go ahead and tell um
(อิ๊ฟ ยู แอ๊ดไมร ซัมบอดี้ ยู เชิด โก อะเฮด แอนด์ เทลล อึม)
People never get the flowers while they could smell um
(พี๊เพิ่ล เน๊เฝ่อร์ เก็ท เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ ไวล์ เด เคิด สเมลล์ อึม)
A idel in my eyes, God of the game
(อะ idel อิน มาย อาย , ก๊อด อ็อฝ เดอะ เกม)
Heart of the city,Rockafella chain
(ฮาร์ท อ็อฝ เดอะ ซิ๊ที่ , Rockafella เชน)
Never be the same, never be another
(เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม , เน๊เฝ่อร์ บี อะน๊าเทร่อร์)
Number 1 young Hov also my big brother
(นั๊มเบ้อร์ 1 ยัง Hov อ๊อลโซ มาย บิ๊ก บร๊าเท่อรํ)

My big Brother was Bigs brother
(มาย บิ๊ก บร๊าเท่อรํ วอส บิ๊ก บร๊าเท่อรํ)
Used to be Dame and Bigs Brother
(ยู๊ส ทู บี เดม แอนด์ บิ๊ก บร๊าเท่อรํ)
Who was hip hops brother
(ฮู วอส ฮิพ ฮ็อพ บร๊าเท่อรํ)
Who was No I.Ds friend
(ฮู วอส โน ไอ ดีสฺ เฟรน)
No I.D my mentor
(โน ไอ ดี มาย เม๊นเต้อร์)
And that’s where the story ends
(แอนด์ แด้ท แวร์ เดอะ สท๊อรี่ เอ็นด)

Don’t kill this sh*t…..
(ด้อนท์ คิลล์ ดิส ฌะ *ที)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Brother คำอ่านไทย Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น