เนื้อเพลง Birds คำอ่านไทย Kate Nash

She was waitin` at the station
( ชี วอส waitin` แอ็ท เดอะ สเทชั่น)
he was gettin` off the train
(ฮี วอส gettin` ออฟฟ เดอะ เทรน)
he didn’t have a ticket so he had to bum through the barriors, again.
(ฮี ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ ทิ๊คเค๊ท โซ ฮี แฮ็ด ทู บัม ทรู เดอะ barriors , อะเกน)

well the ticket inspector saw him rushin` through he said, girl you don’t know how much i missed you
(เวลล เดอะ ทิ๊คเค๊ท อินซเพคเทอะ ซอว์ ฮิม rushin` ทรู ฮี เซ็ด , เกิร์ล ยู ด้อนท์ โนว์ ฮาว มัช ไอ มิส ยู)
but
(บั๊ท)
we better run
(วี เบ๊ทเท่อร์ รัน)
cause i havent got the funds to pay
(ค๊อส ไอ แฮฟเวน ก็อท เดอะ ฟันด ทู เพย์)
this
(ดิส)
fine
(ไฟน)
she said
(ชี เซ็ด)
fine
(ไฟน)

so they ran out of the station
(โซ เด แร็น เอ๊าท อ็อฝ เดอะ สเทชั่น)
and jumped onto a bus with
(แอนด์ จั๊มพ ออนทู อะ บัส วิธ)
two of yesterdays travel cards
(ทู อ็อฝ เยซเทอะดิ แทร๊เฝ่ล ค้าร์ด)
and two bottles of bud
(แอนด์ ทู บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ บัด)
and he said you look well nice.
(แอนด์ ฮี เซ็ด ยู ลุ๊ค เวลล ไน๊ซ์)

well she was wearin a skirt
(เวลล ชี วอส เวียริน อะ สเคิ๊ร์ท)
and he thought she looked nice and
(แอนด์ ฮี ธอท ชี ลุ๊ค ไน๊ซ์ แอนด์)
yeah she didn’t really care about
(เย่ ชี ดิ๊นอิน ริแอ็ลลิ แคร์ อะเบ๊าท)
anything else because she only
(เอนอิธิง เอ๊ลส บิคอส ชี โอ๊นลี่)
wanted him to think that she looked nice
(ว้อนท ฮิม ทู ทริ๊งค แดท ชี ลุ๊ค ไน๊ซ์)
and he did
(แอนด์ ฮี ดิด)

but he was lookin’ at her yeah
(บั๊ท ฮี วอส ลุคกิน แอ็ท เฮอ เย่)
all funny in the eye
(ออล ฟันนิ อิน ดิ อาย)
she said c`mon boy
(ชี เซ็ด c`mon บอย)
tell me what you’re thinkin` now
(เทลล มี ว๊อท ยัวร์ thinkin` นาว)
dont be shy
(ด้อนท์ บี ชาย)

he said alright i’ll try
(ฮี เซ็ด ออลไร๊ท อิลล ธราย)

well the stars up in the sky
(เวลล เดอะ สทาร์ อั๊พ อิน เดอะ สกาย)
and the leaves in the tree
(แอนด์ เดอะ ลี๊ฝ ซิน เดอะ ทรี)
all the broken bits that make you trip up and the grassy bits inbetween
(ออล เดอะ บโรเค็น บิท แดท เม้ค ยู ทริ๊พ อั๊พ แอนด์ เดอะ กราซซิ บิท อินบีทวีน)
all the matter in the world
(ออล เดอะ แม๊ทเท่อร์ อิน เดอะ เวิลด)
is how much that i like you
(อีส ฮาว มัช แดท ไอ ไล๊ค ยู)

she said what?
(ชี เซ็ด ว๊อท)
he said let me try and explain again
(ฮี เซ็ด เล็ท มี ธราย แอนด์ เอ็กซเพลน อะเกน)

right birds can fly so high
(ไร๊ท เบิร์ด แคน ฟลาย โซ ไฮฮ)
and they can sh*t on your head
(แอนด์ เด แคน ฌะ *ที ออน ยุร เฮด)
yeah they can almost fly into your eye
(เย่ เด แคน อ๊อลโมสท ฟลาย อิ๊นทู ยุร อาย)
and make you feel so scared
(แอนด์ เม้ค ยู ฟีล โซ ซคา)
but when you look at them
(บั๊ท เว็น ยู ลุ๊ค แกท เด็ม)
and you see that they are beautiful
(แอนด์ ยู ซี แดท เด อาร์ บยูทิฟุล)

thats how i feel about you
(แด้ท ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)

right birds can fly so high
(ไร๊ท เบิร์ด แคน ฟลาย โซ ไฮฮ)
and they can sh*t on your head
(แอนด์ เด แคน ฌะ *ที ออน ยุร เฮด)
yeah they can almost fly into your eye
(เย่ เด แคน อ๊อลโมสท ฟลาย อิ๊นทู ยุร อาย)
and make you feel well scared
(แอนด์ เม้ค ยู ฟีล เวลล ซคา)
but when you look at them
(บั๊ท เว็น ยู ลุ๊ค แกท เด็ม)
and you see that they are beautiful
(แอนด์ ยู ซี แดท เด อาร์ บยูทิฟุล)

thats how i feel about you
(แด้ท ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)
yeah thats how i feel about you
(เย่ แด้ท ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)

she said what?
(ชี เซ็ด ว๊อท)
he said you
(ฮี เซ็ด ยู)
she said what are you talking about?
(ชี เซ็ด ว๊อท อาร์ ยู ทอคอิง อะเบ๊าท)
he said you
(ฮี เซ็ด ยู)

right birds can fly so high
(ไร๊ท เบิร์ด แคน ฟลาย โซ ไฮฮ)
and they can sh*t on your head
(แอนด์ เด แคน ฌะ *ที ออน ยุร เฮด)
yeah they can almost fly into your eye
(เย่ เด แคน อ๊อลโมสท ฟลาย อิ๊นทู ยุร อาย)
and make you feel so scared
(แอนด์ เม้ค ยู ฟีล โซ ซคา)
but when you look at them
(บั๊ท เว็น ยู ลุ๊ค แกท เด็ม)
and you see that they are beautiful
(แอนด์ ยู ซี แดท เด อาร์ บยูทิฟุล)
thats how i feel about you
(แด้ท ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)

right birds can fly so high
(ไร๊ท เบิร์ด แคน ฟลาย โซ ไฮฮ)
and they can sh*t on your head
(แอนด์ เด แคน ฌะ *ที ออน ยุร เฮด)
yeah they can almost fly into your eye
(เย่ เด แคน อ๊อลโมสท ฟลาย อิ๊นทู ยุร อาย)
and make you feel well scared
(แอนด์ เม้ค ยู ฟีล เวลล ซคา)
but when you look at them
(บั๊ท เว็น ยู ลุ๊ค แกท เด็ม)
and you see that they are beautiful
(แอนด์ ยู ซี แดท เด อาร์ บยูทิฟุล)
thats how i feel about you
(แด้ท ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)

and thats how i feel about you
(แอนด์ แด้ท ฮาว ไอ ฟีล อะเบ๊าท ยู)

she said thanks i like you too
(ชี เซ็ด แธ๊งค์ ซาย ไล๊ค ยู ทู)
he said cool
(ฮี เซ็ด คูล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Birds คำอ่านไทย Kate Nash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น