เนื้อเพลง License to Kill คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Man thinks ’cause he rules the earth he can do with it as he please
(แมน ทริ๊งค ค๊อส ฮี รูล ดิ เอิร์ทร ฮี แคน ดู วิธ อิท แอส ฮี พลีซ)
And if things don’t change soon, he will.
(แอนด์ อิ๊ฟ ทริง ด้อนท์ เช้งจํ ซูน , ฮี วิล)
Oh, man has invented his doom,
(โอ , แมน แฮ็ส อินเฝ๊นท ฮิส ดูม ,)
First step was touching the moon.
(เฟิร์สท สเท็พ วอส ทัชชิง เดอะ มูน)

Now, there’s a woman on my block,
(นาว , แดร์ ซา วู๊แม่น ออน มาย บล๊อค ,)
She just sit there as the night grows still.
(ชี จั๊สท ซิท แดร์ แอส เดอะ ไน๊ท โกรว์ สทิลล)
She say who gonna take away his license to kill?
(ชี เซย์ ฮู กอนนะ เท้ค อะเวย์ ฮิส ไลเซ็นซ ทู คิลล์)

Now, they take him and they teach him and they groom him for life
(นาว , เด เท้ค ฮิม แอนด์ เด ที๊ช ฮิม แอนด์ เด กรูม ฮิม ฟอร์ ไล๊ฟ)
And they set him on a path where he’s bound to get ill,
(แอนด์ เด เซ็ท ฮิม ออน อะ พาธ แวร์ อีส บาวนฺดฺ ทู เก็ท อิลล ,)
Then they bury him with stars,
(เด็น เด เบ๊อรี่ ฮิม วิธ สทาร์ ,)
Sell his body like they do used cars.
(เซลล์ ฮิส บ๊อดี้ ไล๊ค เด ดู ยู๊ส คารํ)

Now, there’s a woman on my block,
(นาว , แดร์ ซา วู๊แม่น ออน มาย บล๊อค ,)
She just sit there facin’ the hill.
(ชี จั๊สท ซิท แดร์ facin เดอะ ฮิลล์)
She say who gonna take away his license to kill?
(ชี เซย์ ฮู กอนนะ เท้ค อะเวย์ ฮิส ไลเซ็นซ ทู คิลล์)

Now, he’s hell-bent for destruction, he’s afraid and confused,
(นาว , อีส เฮ็ลล เบ็นท ฟอร์ ดิซทรัคฌัน , อีส อะเฟรด แอนด์ คอนฟิ้วส ,)
And his brain has been mismanaged with great skill.
(แอนด์ ฮิส เบรน แฮ็ส บีน มิซแมนอิจ วิธ เกรท สกิลล)
All he believes are his eyes
(ออล ฮี บีลี๊ฝ แซร์ ฮิส อาย)
And his eyes, they just tell him lies.
(แอนด์ ฮิส อาย , เด จั๊สท เทลล ฮิม ไล)

But there’s a woman on my block,
(บั๊ท แดร์ ซา วู๊แม่น ออน มาย บล๊อค ,)
Sitting there in a cold chill.
(ซีททิง แดร์ อิน อะ โคลด์ ชิล)
She say who gonna take away his license to kill?
(ชี เซย์ ฮู กอนนะ เท้ค อะเวย์ ฮิส ไลเซ็นซ ทู คิลล์)

Ya may be a noisemaker, spirit maker,
(ยา เมย์ บี อะ noisemaker , สพีหริท เมคเออะ ,)
Heartbreaker, backbreaker,
(ฮาทเบรคเกอร์ , backbreaker ,)
Leave no stone unturned.
(ลี๊ฝ โน สโทน อันเทินด)
May be an actor in a plot,
(เมย์ บี แอน แอคเทอะ อิน อะ พล๊อท ,)
That might be all that you got
(แดท ไมท บี ออล แดท ยู ก็อท)
‘Til your error you clearly learn.
(ทิล ยุร เอเรอะ ยู คเลียลิ เลิร์น)

Now he worships at an altar of a stagnant pool
(นาว ฮี เวอฌิพ แอ็ท แอน ออลเทอะ อ็อฝ อะ ซแทกแน็นท พูล)
And when he sees his reflection, he’s fulfilled.
(แอนด์ เว็น ฮี ซี ฮิส ริฟเคลฌัน , อีส ฟุลฟีล)
Oh, man is opposed to fair play,
(โอ , แมน อีส ออปโพส ทู แฟร์ เพลย์ ,)
He wants it all and he wants it his way.
(ฮี ว้อนท ซิท ออล แอนด์ ฮี ว้อนท ซิท ฮิส เวย์)

Now, there’s a woman on my block,
(นาว , แดร์ ซา วู๊แม่น ออน มาย บล๊อค ,)
She just sit there as the night grows still.
(ชี จั๊สท ซิท แดร์ แอส เดอะ ไน๊ท โกรว์ สทิลล)
She say who gonna take away his license to kill?
(ชี เซย์ ฮู กอนนะ เท้ค อะเวย์ ฮิส ไลเซ็นซ ทู คิลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง License to Kill คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น