เนื้อเพลง The Waiting Song คำอ่านไทย Ani Difranco

your basic average super star
( ยุร เบซอิค แอ๊ฝเฝอร์เหรจ ซู๊เพ้อร์ สทาร์)
is singing about justice
(อีส ซิงกิง อะเบ๊าท จัสติกส)
and peace
(แอนด์ พี๊ซ)
and love
(แอนด์ ลัฝ)
and I am glaring at the radio,
(แอนด์ ดาย แอ็ม กแลริง แอ็ท เดอะ เร๊ดิโอ ,)
swearing
(สเวียลิง)
saying that’s just what I was afraid of
(เซอิง แด้ท จั๊สท ว๊อท ไอ วอส อะเฟรด อ็อฝ)
the system gives you just enough
(เดอะ ซิ๊สเท่ม กี๊ฝ ยู จั๊สท อีน๊าฟ)
to make you think that you see change
(ทู เม้ค ยู ทริ๊งค แดท ยู ซี เช้งจํ)
they will sing you right to sleep
(เด วิล ซิง ยู ไร๊ท ทู สลี๊พ)
and then they’ll screw you just the same
(แอนด์ เด็น เด๊ว สครูว์ ยู จั๊สท เดอะ เซม)

but I will wait
(บั๊ท ไอ วิล เว้ท)
yes, I will wait for the truth
(เย็ซ , ไอ วิล เว้ท ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ)

they think I make a big deal about nothing
(เด ทริ๊งค ไอ เม้ค เก บิ๊ก ดีล อะเบ๊าท นัธอิง)
but they still think I’m
(บั๊ท เด สทิลล ทริ๊งค แอม)
kinda cute
(กินดา คยูท)
they joke about the staus quo
(เด โจ้ก อะเบ๊าท เดอะ staus โคว)
to break the ice
(ทู เบร๊ค ดิ ไอ๊ซ์)
once the ice is broken
(วั๊นซ ดิ ไอ๊ซ์ อีส บโรเค็น)
I hope they all fall through
(ไอ โฮพ เด ออล ฟอลล์ ทรู)
’cause this is no joke to me
(ค๊อส ดิส ซิส โน โจ้ก ทู มี)
they don’t fool me
(เด ด้อนท์ ฟูล มี)
with their acts of sensitivity
(วิธ แดร์ แอ๊คท อ็อฝ เซนซิทีฝอิทิ)
they too shall pass
(เด ทู แชลล์ เพซ)
just like everyone
(จั๊สท ไล๊ค เอ๊วี่วัน)
who’s only here for my ass
(ฮู โอ๊นลี่ เฮียร ฟอร์ มาย อาซ)

and I can’t wait
(แอนด์ ดาย แค็นท เว้ท)
oh I can’t wait til they get their due
(โอ ไอ แค็นท เว้ท ทิล เด เก็ท แดร์ ดิว)

baby I’ve only got a minute
(เบ๊บี้ แอฝ โอ๊นลี่ ก็อท ดา มิ๊หนิท)
baby I have to go
(เบ๊บี้ ไอ แฮ็ฝ ทู โก)
a minute is all my life
(อะ มิ๊หนิท อีส ซอร์ มาย ไล๊ฟ)
will ever allow
(วิล เอ๊เฝ่อร์ อะลาว)
let’s grow old
(เล็ท โกรว์ โอลด์)
and die together
(แอนด์ ดาย ทูเก๊ทเธ่อร์)
let’s do it now
(เล็ท ดู อิท นาว)
because you’ll do all the jobs
(บิคอส โยว ดู ออล เดอะ จ๊อบ)
no one else will do
(โน วัน เอ๊ลส วิล ดู)
and you’ll step aside
(แอนด์ โยว สเท็พ อะไซ๊ดฺ)
and you will let me come through
(แอนด์ ยู วิล เล็ท มี คัม ทรู)
you have all my respect
(ยู แฮ็ฝ ออล มาย เรสเพ๊คท)
I’ll leave it here when I go
(อิลล ลี๊ฝ อิท เฮียร เว็น นาย โก)
maybe I never told you, baby
(เมบี ไอ เน๊เฝ่อร์ โทลด ยู , เบ๊บี้)
maybe you don’t know
(เมบี ยู ด้อนท์ โนว์)

but maybe if we wait
(บั๊ท เมบี อิ๊ฟ วี เว้ท)
if we wait things will improve
(อิ๊ฟ วี เว้ท ทริง วิล อิมพรู๊ฝ)
maybe we just wait
(เมบี วี จั๊สท เว้ท)
and things will improve
(แอนด์ ทริง วิล อิมพรู๊ฝ)
you know, they’ve got to improve
(ยู โนว์ , เดวฟ ก็อท ทู อิมพรู๊ฝ)

your basic average superstar
(ยุร เบซอิค แอ๊ฝเฝอร์เหรจ ซูเปอร์สตาร์)
is singing about justice
(อีส ซิงกิง อะเบ๊าท จัสติกส)
and peace
(แอนด์ พี๊ซ)
and love
(แอนด์ ลัฝ)
and I am glaring at the radio
(แอนด์ ดาย แอ็ม กแลริง แอ็ท เดอะ เร๊ดิโอ)
swearing
(สเวียลิง)
saying that’s just what I was afraid of
(เซอิง แด้ท จั๊สท ว๊อท ไอ วอส อะเฟรด อ็อฝ)
the system gives you just enough
(เดอะ ซิ๊สเท่ม กี๊ฝ ยู จั๊สท อีน๊าฟ)
to make you think that you see change
(ทู เม้ค ยู ทริ๊งค แดท ยู ซี เช้งจํ)
they’ll sing you right to sleep
(เด๊ว ซิง ยู ไร๊ท ทู สลี๊พ)
and then they’ll screw you just the same
(แอนด์ เด็น เด๊ว สครูว์ ยู จั๊สท เดอะ เซม)

he says I know you have to go
(ฮี เซย์ ซาย โนว์ ยู แฮ็ฝ ทู โก)
you have gone before
(ยู แฮ็ฝ กอน บีฟอร์)
we are fighting on two different fronts
(วี อาร์ ไฟท์ดิง ออน ทู ดีฟเฟอะเร็นท ฟร๊อนท)
of the same war
(อ็อฝ เดอะ เซม วอร์)
but no matter what else
(บั๊ท โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เอ๊ลส)
I will do
(ไอ วิล ดู)
I will wait for you
(ไอ วิล เว้ท ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Waiting Song คำอ่านไทย Ani Difranco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น