เนื้อเพลง One-Armed Man (Play On) คำอ่านไทย Project 86

Submerged in endless [trailing off]
( ซับเมิร์จ อิน เอ็นเล็ซ [ trailings ออฟฟ ])
I watch them fade by [sigh]
(ไอ ว๊อทช เด็ม เฟด บาย [ ไซ ])
Lifeless and blank-faced [paining on]
(ไลฟเล็ซ แซน แบล๊งค เฟซ [ painings ออน ])
I see…
(ไอ ซี)
The face I use to be
(เดอะ เฟซ ไอ ยู๊ส ทู บี)
They want to feel this [straining on]
(เด ว้อนท ทู ฟีล ดิส [ สเตนนิง ออน ])
They want to sense this [now]
(เด ว้อนท ทู เซ้นส ดิส [ นาว ])
Drunk with existence [waking me]
(ดรั๊งค วิธ เอ็กสีซเท็นซ [ เวคกิ้ง มี ])
I’ll show you something [someone] you can feel
(อิลล โชว์ ยู ซัมติง [ ซัมวัน ] ยู แคน ฟีล)

They search and strain and drink and stagger
(เด เซิร์ช แอนด์ สเทรน แอนด์ ดริ๊งค แอนด์ ซแทกเกอะ)
They play on…but I’ll never, ever look back
(เด เพลย์ ออน บั๊ท อิลล เน๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค)

Zombies staring, looking my way
(สอมบิ ซแทริง , ลุคอิง มาย เวย์)
Crying out for something…
(คไรอิง เอ๊าท ฟอร์ ซัมติง)
They can’t fill their stomachs with enough to satisfy
(เด แค็นท ฟิลล แดร์ สโท๊มัช วิธ อีน๊าฟ ทู แซ๊ททิซไฟ)
The hunger growing
(เดอะ ฮังเกอะ กโรอิง)

Needing something real
(นี๊ดดิง ซัมติง เรียล)

Zombies staring, looking my way
(สอมบิ ซแทริง , ลุคอิง มาย เวย์)
crying out for something they can’t feel
(คไรอิง เอ๊าท ฟอร์ ซัมติง เด แค็นท ฟีล)
Play, on stray on, in these wicked days on
(เพลย์ , ออน ซทเร ออน , อิน ฑิส วิค เดย์ ออน)
Play on and understand that in your drunken stupor you
(เพลย์ ออน แอนด์ อั๊นเด้อรสแทนด แดท อิน ยุร ดรังคเอ็น ซทยูเพอะ ยู)
are dying
(อาร์ ไดอิง)

Zombies staring, looking my way
(สอมบิ ซแทริง , ลุคอิง มาย เวย์)
Reaching out for something, anything
(รีชชิง เอ๊าท ฟอร์ ซัมติง , เอนอิธิง)
Anything to keep them numbing
(เอนอิธิง ทู คี๊พ เด็ม นัมบิง)
Keep them plunging far from knowing…
(คี๊พ เด็ม plungings ฟาร์ ฟรอม โนอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One-Armed Man (Play On) คำอ่านไทย Project 86

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น