เนื้อเพลง Tuna In The Brine คำอ่านไทย Silverchair

I fondle keys to my heart when everyone’s heart
( ไอ fondle คีย์ ทู มาย ฮาร์ท เว็น เอ๊วี่วัน ฮาร์ท)
Seems so calm
(ซีม โซ คาลํม)
And you found the lock
(แอนด์ ยู เฟานด เดอะ ล๊อค)
To my dorm and opened the door to my trust
(ทู มาย ดรอม แอนด์ โอ๊เพ่น เดอะ ดอร์ ทู มาย ทรัสท)
Fund my vestry
(ฟันด มาย เฝซทริ)
The light in my darkest hour is fear
(เดอะ ไล๊ท อิน มาย ดาร์คเนท เอาเอ้อร์ อีส เฟียร์)
Denies me of anything good so
(Denies มี อ็อฝ เอนอิธิง กู๊ด โซ)
Don’t lose your heart you’ll need it
(ด้อนท์ ลู้ส ยุร ฮาร์ท โยว นี๊ด ดิท)
You’ll have to take another pill and tell another lie
(โยว แฮ็ฝ ทู เท้ค อะน๊าเทร่อร์ พิลล์ แอนด์ เทลล อะน๊าเทร่อร์ ไล)
And lie amongst your lies like tuna in the brine
(แอนด์ ไล อะมังซท ยุร ไล ไล๊ค ทูน่า อิน เดอะ บไรน)

Take everything that you’re not and don’t be so
(เท้ค เอ๊วี่ติง แดท ยัวร์ น็อท แอนด์ ด้อนท์ บี โซ)
Scared to tamper [temper] with [temper] ” tampered with ” evidence [tamper]
(ซคา ทู แทมเพอะ [ เท๊มเพ่อร์ ] วิธ [ เท๊มเพ่อร์ ] ” แทมเพอะ วิธ ” เอ๊ฝิเด้นซ [ แทมเพอะ ])
Coz you’ll come along for the sun if you come at all
(คอซ โยว คัม อะลอง ฟอร์ เดอะ ซัน อิ๊ฟ ยู คัม แอ็ท ดอร์)
To lose your heart you’ll have to take, take and take
(ทู ลู้ส ยุร ฮาร์ท โยว แฮ็ฝ ทู เท้ค , เท้ค แอนด์ เท้ค)

Painting a lie seeing the colours but you seem
(เพนทิง อะ ไล ซีอิง เดอะ คัลเออะ บั๊ท ยู ซีม)
Closer to everything
(โคลเซอร์ ทู เอ๊วี่ติง)

Closer now than we ever have been
(โคลเซอร์ นาว แฑ็น วี เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ บีน)
We’re closer now that we ever should [we] be
(เวีย โคลเซอร์ นาว แดท วี เอ๊เฝ่อร์ เชิด [ วี ] บี)
Closer now than we’ve ever been before
(โคลเซอร์ นาว แฑ็น หวีบ เอ๊เฝ่อร์ บีน บีฟอร์)
Closer to everything
(โคลเซอร์ ทู เอ๊วี่ติง)

Busking for change and changing everything
(Buskings ฟอร์ เช้งจํ แอนด์ เช้งจิ้นส เอ๊วี่ติง)
Feeble fables aren’t changing many things
(ฟีเบิล เฟบล อเร้น เช้งจิ้นส เมนอิ ทริง)
It’s my time to shine like a tuna in the brine
(อิทซ มาย ไทม์ ทู ไชน์ ไล๊ค เก ทูน่า อิน เดอะ บไรน)
For my pregnant paws aren’t changing anything
(ฟอร์ มาย เพร๊กแน๊นท พอ อเร้น เช้งจิ้นส เอนอิธิง)
To all of the animals who keep sipping the sweat
(ทู ออล อ็อฝ ดิ แอ๊นิมอล ฮู คี๊พ ซิพปิง เดอะ สเว็ท)
From my back,
(ฟรอม มาย แบ็ค ,)
You’re making me ill
(ยัวร์ เมคอิง มี อิลล)
And
(แอนด์)
I can’t get enough
(ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
So take another pill and tell another lie
(โซ เท้ค อะน๊าเทร่อร์ พิลล์ แอนด์ เทลล อะน๊าเทร่อร์ ไล)
And lie amongst your lies like tuna in the brine
(แอนด์ ไล อะมังซท ยุร ไล ไล๊ค ทูน่า อิน เดอะ บไรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tuna In The Brine คำอ่านไทย Silverchair

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น