เนื้อเพลง Without Love คำอ่านไทย Stacie Orrico

Ooh…yeah…ooh… yeah… la da da da da…Ooh.
( อู้ เย่ อู้ เย่ ลา ดา ดา ดา ดา อู้)

If I speak in the tongues of angels, but have not love
(อิ๊ฟ ฟาย สพี๊ค อิน เดอะ ทั๊ง อ็อฝ แอ๊งเจล , บั๊ท แฮ็ฝ น็อท ลัฝ)
I’m only a resounding noise
(แอม โอ๊นลี่ อะ resoundings น๊อยส)
If I have the gift of knowledge
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ เดอะ กิฟท อ็อฝ นอลเอ็จ)
And if my faith moves mountains high
(แอนด์ อิ๊ฟ มาย เฟท มู๊ฝ เม๊าเท่น ไฮฮ)
But have not love I am nothing
(บั๊ท แฮ็ฝ น็อท ลัฝ ไอ แอ็ม นัธอิง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Though I know the One
(โธ ไอ โนว์ ดิ วัน)
Who holds the stars in the heavens
(ฮู โฮลด์ เดอะ สทาร์ ซิน เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น)
In the palm of His hand
(อิน เดอะ พาล์ม อ็อฝ ฮิส แฮนด์)
If I give all I possess
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ ออล ไอ โพเซสส)
To the poor and the helpless
(ทู เดอะ พัวร์ แอนด์ เดอะ เฮลพเล็ซ)
I’ll still gain nothing
(อิลล สทิลล เกน นัธอิง)
Without love
(วิธเอ๊าท ลัฝ)

[Without Love]
([ วิธเอ๊าท ลัฝ ])

Love’s patient
(ลัฝ เพ๊เที้ยนท์)
True love is always kind
(ทรู ลัฝ อีส ออลเว ไคนด์)
Love does not envy
(ลัฝ โด น็อท เอนฝิ)
Never brags, it’s never proud
(เน๊เฝ่อร์ บแร็ก , อิทซ เน๊เฝ่อร์ พเราด)
Slow to wrath, it keeps no records of wrongs against friends
(สโลว์ ทู แร็ธ , อิท คี๊พ โน เร๊คขอร์ด อ็อฝ รอง อะเก๊นสท เฟรน)
Love forgives
(ลัฝ ฟอร์กี๊ฝ)
We all could use forgiveness
(วี ออล เคิด ยู๊ส ฟอร์กีพเหนด)

Though I know the One who holds [I know the One]
(โธ ไอ โนว์ ดิ วัน ฮู โฮลด์ [ ไอ โนว์ ดิ วัน ])
The stars in the heavens
(เดอะ สทาร์ ซิน เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น)
In the palm of His hands
(อิน เดอะ พาล์ม อ็อฝ ฮิส แฮนด์)
If I give all I possess [All I possess]
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ ออล ไอ โพเซสส [ ออล ไอ โพเซสส ])
To the poor and the helpless
(ทู เดอะ พัวร์ แอนด์ เดอะ เฮลพเล็ซ)
I’ll still gain nothing [without love]
(อิลล สทิลล เกน นัธอิง [ วิธเอ๊าท ลัฝ ])

oh… OOh… without love… oh
(โอ อู้ วิธเอ๊าท ลัฝ โอ)

Love never fails
(ลัฝ เน๊เฝ่อร์ เฟล)
Love is true
(ลัฝ อีส ทรู)
Love’s the one thing that can always change you
(ลัฝ ดิ วัน ทริง แดท แคน ออลเว เช้งจํ ยู)
Love is patient
(ลัฝ อีส เพ๊เที้ยนท์)
Love is kind
(ลัฝ อีส ไคนด์)
Love’s the one reason the world survives
(ลัฝ ดิ วัน รี๊ซั่น เดอะ เวิลด เซอร์ไฝ๊ฝ)
Love never fails
(ลัฝ เน๊เฝ่อร์ เฟล)
Love is true
(ลัฝ อีส ทรู)
Love’s the one thing that can always change you
(ลัฝ ดิ วัน ทริง แดท แคน ออลเว เช้งจํ ยู)
Love is patient
(ลัฝ อีส เพ๊เที้ยนท์)
Love is kind
(ลัฝ อีส ไคนด์)
Love’s the one reason the world survives
(ลัฝ ดิ วัน รี๊ซั่น เดอะ เวิลด เซอร์ไฝ๊ฝ)

Though I know the One who holds [I know the One]
(โธ ไอ โนว์ ดิ วัน ฮู โฮลด์ [ ไอ โนว์ ดิ วัน ])
The stars in the heavens
(เดอะ สทาร์ ซิน เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น)
In the palm of His hands [Oh..]
(อิน เดอะ พาล์ม อ็อฝ ฮิส แฮนด์ [ โอ ])
If I give all I posses [All I possess]
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ ออล ไอ พอซซิ [ ออล ไอ โพเซสส ])
To the poor and the helpless
(ทู เดอะ พัวร์ แอนด์ เดอะ เฮลพเล็ซ)
I’ll still gain nothing
(อิลล สทิลล เกน นัธอิง)
Without Love
(วิธเอ๊าท ลัฝ)

Without Love
(วิธเอ๊าท ลัฝ)
ooh…hey…yeah…
(อู้ เฮ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Without Love คำอ่านไทย Stacie Orrico

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น