เนื้อเพลง Big คำอ่านไทย Big Tymers

{Baby}
( {เบ๊บี้ })
You know
(ยู โนว์)
Do it big n*gga
(ดู อิท บิ๊ก เอ็น *gga)
If you don’t do nothing do it big, f*ck it
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ดู นัธอิง ดู อิท บิ๊ก , เอฟ *ck อิท)
Ain’t like your stupid ass gonna live twice
(เอน ไล๊ค ยุร สทิ๊วผิด อาซ กอนนะ ไล้ฝ ทไวซ)
Ball like a dawg, n*gga f*ck it
(บอล ไล๊ค เก ดาว , เอ็น *gga เอฟ *ck อิท)
If you doin it small do it big, know what I’m sayin’
(อิ๊ฟ ยู โดย หนิด สมอลล์ ดู อิท บิ๊ก , โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
Hey Fresh, what’s happenin’ with you partna
(เฮ เฟรช , ว๊อท แฮพปีนิน วิธ ยู พาดนา)

{Manny Fresh}
({Manny เฟรช })
Big stars, Big cars
(บิ๊ก สทาร์ , บิ๊ก คารํ)
Big shows, Big hoes, Big drawers
(บิ๊ก โชว์ , บิ๊ก โฮ , บิ๊ก ดรอเออะ)
Big drama with baby mammas
(บิ๊ก ดร๊าม่า วิธ เบ๊บี้ มะมา)
Get a wheels, pay her bills, Big Tymin
(เก็ท ดา วีล , เพย์ เฮอ บิลล์ , บิ๊ก Tymin)
Big titties, Big cities
(บิ๊ก ไตเติลสฺ , บิ๊ก ซิดีสฺ)
Dike b*tches that love eatin’ kitties
(ไดค บี *tches แดท ลัฝ อีดิน kitties)

{Baby}
({เบ๊บี้ })
Big whips with Big clips
(บิ๊ก ฮวิพ วิธ บิ๊ก คลิพ)
Big everything round here, Big d*cks
(บิ๊ก เอ๊วี่ติง ราวนด เฮียร , บิ๊ก d*cks)
Real n*ggas, Big n*ggas
(เรียล เอ็น *ggas , บิ๊ก เอ็น *ggas)
F*ck with us, man, we kill n*ggas
(เอฟ *ck วิธ อัซ , แมน , วี คิลล์ เอ็น *ggas)
Big rocks, cooking pods
(บิ๊ก ร๊อค , คูคอิง พ็อด)
Crack in a hustla, don’t stop
(แคร๊ค อิน อะ hustla , ด้อนท์ สท๊อพ)

{Manny Fresh}
({Manny เฟรช })
Big screens, we fiends
(บิ๊ก สครีน , วี ฟีนด)
F*ck it, five NFL teams
(เอฟ *ck อิท , ไฟฝ NFL ทีม)
Big pieces, Big caprices
(บิ๊ก พี๊ซ , บิ๊ก คัพรีซ)
F*ck cousins and even nieces
(เอฟ *ck เค๊าซิน แซน อี๊เฝ่น นี๊ซ)
Big bank, Big rank
(บิ๊ก แบ๊งค , บิ๊ก แร๊งค)
A lot of vodka, Big drinks
(อะ ล็อท อ็อฝ ฝอดคะ , บิ๊ก ดริ๊งค)

{Baby}
({เบ๊บี้ })
Big pimpin’, with no sippin’
(บิ๊ก พิมปิน , วิธ โน ซิบปิ่น)
Hard on hoes, so b*tch keep limpin’

(ฮาร์ด ออน โฮ , โซ บี *tch คี๊พ limpin)
Big trucks, with Big guts
(บิ๊ก ทรั๊ค , วิธ บิ๊ก กัท)
Chromed pipes, we carry Big nuts
(คโรม ไพพ , วี แค๊รรี่ บิ๊ก นัท)
Big shows, car shows
(บิ๊ก โชว์ , คารํ โชว์)
I’ll be there on the winter, fo sho
(อิลล บี แดร์ ออน เดอะ วิ๊นเท่อร์ , โฟ โช)

{Manny Fresh}
({Manny เฟรช })
Big seats, Big trucks
(บิ๊ก ซีท , บิ๊ก ทรั๊ค)
Gotta have space for Big nuts
(กอททะ แฮ็ฝ สเพ๊ซ ฟอร์ บิ๊ก นัท)
Big love, on dubs
(บิ๊ก ลัฝ , ออน ดับ)
My sh*t – – – – –
(มาย ฌะ *ที)
Big gut, so what
(บิ๊ก กัท , โซ ว๊อท)
[she ain’t a dime b*tch]
([ ชี เอน ดา ไดม บี *tch ])
I don’t really give a f*ck
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)

{Baby}
({เบ๊บี้ })
This is for all my n*ggas
(ดิส ซิส ฟอร์ ออล มาย เอ็น *ggas)
We gon’ ride uptown on this one
(วี ก็อน ไรด์ อั๊พทาวน์ ออน ดิส วัน)
Big G in a capri
(บิ๊ก จี อิน อะ คับพี)
Mac in a clip and sittin’ on a C
(แมค อิน อะ คลิพ แอนด์ ซิทดิน ออน อะ ซี)
Big me, Big Seato, Big Elton, Big Tanto
(บิ๊ก มี , บิ๊ก ซีโท , บิ๊ก เอลตัน , บิ๊ก ทานโท)
We running streets
(วี รันนิง สทรีท)
Big whop, with Big glocks
(บิ๊ก ว๊าบ , วิธ บิ๊ก คล็อก)
B*tch ass fillin’ Clarol don’t stop
(บี *tch อาซ ฟิลลิน Clarol ด้อนท์ สท๊อพ)

{Manny Fresh}
({Manny เฟรช })
This week, Big freak
(ดิส วี๊ค , บิ๊ก ฟรี๊ค)
Can’t talk cause she gots splash on her teeth
(แค็นท ท๊อล์ค ค๊อส ชี ก็อท ซพแลฌ ออน เฮอ ทีท)
Big rims, Big rubbers
(บิ๊ก ริม , บิ๊ก รั๊บเบ่อร์)
Big d*cks, Big chicks, my lovers
(บิ๊ก d*cks , บิ๊ก ชิค , มาย ลัฝเออะ)
Big hot, You’re not
(บิ๊ก ฮอท , ยัวร์ น็อท)
WWW.BIGCOCK
(WWW BIGCOCK)

{Baby}
({เบ๊บี้ })
Big flakes, with Big capes
(บิ๊ก ฟเลค , วิธ บิ๊ก เค้พ)
F*ck it, f*ck a police chase
(เอฟ *ck อิท , เอฟ *ck กา โพลิ๊ซ เชส)
I’m Big Tymin
(แอม บิ๊ก Tymin)
Big lines
(บิ๊ก ไลน์)
Number 1 stunna daddy it’s my time
(นั๊มเบ้อร์ 1 stunna แดดดิ อิทซ มาย ไทม์)
Big chips, Big dips
(บิ๊ก ชิพ , บิ๊ก ดิพ)
I ain’t gonna lie the b*tch got Big lips
(ไอ เอน กอนนะ ไล เดอะ บี *tch ก็อท บิ๊ก ลิพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big คำอ่านไทย Big Tymers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น