เนื้อเพลง Slums คำอ่านไทย Nappy Roots

[sample is cut up]
( [ แซ๊มเพิ่ล อีส คัท อั๊พ ])
” Please baby, please don’t leave ”
(” พลีซ เบ๊บี้ , พลีซ ด้อนท์ ลี๊ฝ “)

[R. Prophit]
([ อาร์ Prophit ])
We rappers in the slums.. alright..
(วี แรพเพอ ซิน เดอะ สลัม ออลไร๊ท)
Let’s get this motherf*cker crunkin from Kentucky to Baghdad
(เล็ท เก็ท ดิส motherf*cker crunkin ฟรอม เคนทัคกี่ ทู Baghdad)
Ya pops was always gone but that didn’t make him a bad dad
(ยา พ็อพ วอส ออลเว กอน บั๊ท แดท ดิ๊นอิน เม้ค ฮิม มา แบ้ด แด๊ด)
We still managed to eat, and come to think wattn’t half bad
(วี สทิลล แม๊เหนจ ทู อี๊ท , แอนด์ คัม ทู ทริ๊งค wattnt ฮาล์ฟ แบ้ด)
But Doug was always humerous bout the things they would never have
(บั๊ท Doug วอส ออลเว humerous เบาท เดอะ ทริง เด เวิด เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ)
Now I was born in Oakland better known as the Cold Town
(นาว ไอ วอส บอน อิน โอคแรน เบ๊ทเท่อร์ โนน แอส เดอะ โคลด์ ทาวน์)
Done seen too many folk down, some put the soul down
(ดัน ซีน ทู เมนอิ โฟล้ค เดาน , ซัม พุท เดอะ โซล เดาน)
Done heard my momma cryin if I knew what I know now
(ดัน เฮิด มาย มอมมา คายอิน อิ๊ฟ ฟาย นยู ว๊อท ไอ โนว์ นาว)
I’d pro’ly have to greet the party room with the fo’ pound
(อาย proly แฮ็ฝ ทู กรีท เดอะ พ๊าร์ที่ รูม วิธ เดอะ โฟ เพานด)
I’m tryna keep my head on straight to keep me from catchin
(แอม ทายนา คี๊พ มาย เฮด ออน สเทร๊ท ทู คี๊พ มี ฟรอม แคซชิน)
in case I feel my insides burnin, musta swallowed all twenty-eight
(อิน เค๊ส ไอ ฟีล มาย อิ๊นไซด์ เบินนิน , มาซดา สว๊อลโล่ว ออล ทเว้นที่ เอท)
I’m drinkin milk with magnesium, but still I ain’t feelin straight
(แอม ดริงคิน มิลค์ วิธ แม็กนีเสียม , บั๊ท สทิลล ไอ เอน ฟีลิน สเทร๊ท)
Some mo’ had murdered my granddad over real-estate
(ซัม โม แฮ็ด เม๊อร์เด้อร์ มาย แกรนแดด โอ๊เฝ่อร เรียล เอสเทท)

[Hook: R. Prophit w/ sample playing in background]
([ ฮุ๊ค : อาร์ Prophit ดับบิว / แซ๊มเพิ่ล พเลนิ่ง อิน แบ็คกราว ])
Rappers in the slums… rappers in the slums…
(แรพเพอ ซิน เดอะ สลัม แรพเพอ ซิน เดอะ สลัม)
Rappers in the slums… aww, aww, aww, aww…
(แรพเพอ ซิน เดอะ สลัม อาวว , อาวว , อาวว , อาวว)
Rappers in the slums… rappers in the slums…
(แรพเพอ ซิน เดอะ สลัม แรพเพอ ซิน เดอะ สลัม)
Rappers in the slums… aww, aww, aww, aww…
(แรพเพอ ซิน เดอะ สลัม อาวว , อาวว , อาวว , อาวว)

[Big V]
([ บิ๊ก วี ])
Puffy, if I put it out – s*cky, if I pull it out
(พัฟฟิ , อิ๊ฟ ฟาย พุท ดิธ เอ๊าท เอส *cky , อิ๊ฟ ฟาย พูลล อิท เอ๊าท)
Ohh me, ya better kick it out, or ya livin in a haunted house
(โอ้ มี , ยา เบ๊ทเท่อร์ คิ๊ค อิท เอ๊าท , ออ ยา ลีฝอิน อิน อะ ฮอนท์ เฮ้าส)
Ran how you tried to run, came how you tried to come
(แร็น ฮาว ยู ทไร ทู รัน , เคม ฮาว ยู ทไร ทู คัม)
Did what you couldn’t do, difference between me and you
(ดิด ว๊อท ยู คูดซึ่น ดู , ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน มี แอนด์ ยู)
Slum for a while now, country for a lifetime
(สลัม ฟอร์ รา ไวล์ นาว , คั๊นทรี่ ฟอร์ รา ไลฟ์ไทม์)
Cool is what I choose to be, but that ain’t what I used to be
(คูล อีส ว๊อท ไอ ชู๊ส ทู บี , บั๊ท แดท เอน ว๊อท ไอ ยู๊ส ทู บี)
Muddy waters couldn’t drown a n*gga, bloodhounds on the trail for real
(มัดดิ ว๊อเท่อร คูดซึ่น ดราวน อะ เอ็น *gga , บลูดฮาว ออน เดอะ ทเรล ฟอร์ เรียล)
Shakin up this rap sh*t, givin n*ggaz hell for real
(เชคกิน อั๊พ ดิส แร็พ ฌะ *ที , กีฝอิน เอ็น *ggaz เฮ็ลล ฟอร์ เรียล)
Turn a hold the dog deal, mucus and you hearin right
(เทิร์น อะ โฮลด์ เดอะ ด้อกก ดีล , มยูคัซ แซน ยู เฮียริน ไร๊ท)
National Geographic ain’t, f*ckin with this wildlife
(แนฌอะแน็ล จีโอะกแรฟอิค เอน , เอฟ *ckin วิธ ดิส wildlife)
Hissin; I’m finna strike, rattlin; I’m finna bite
(Hissin ; แอม ฟินนา สไทร๊ค , แรทริน ; แอม ฟินนา ไบ้ท์)
Hell with a blue light, f*ckin with no rooms tonight!
(เฮ็ลล วิธ อะ บลู ไล๊ท , เอฟ *ckin วิธ โน รูม ทูไน๊ท !)

[Hook – 2X]
([ ฮุ๊ค 2X ])

[Scales]
([ สเคล ])
Now once again, you see me layin down the law
(นาว วั๊นซ อะเกน , ยู ซี มี เลย์อิน เดาน เดอะ ลอว์)
These cowards tryna catch me like my hustle gotta fall
(ฑิส โค๊หวาร์ด ทายนา แค็ทช มี ไล๊ค มาย เฮสเซล กอททะ ฟอลล์)
B*tch I’m Southern bred
(บี *tch แอม ซัฑเอิน บเร็ด)
That’s where you break it down to raw and then you flush the rest
(แด้ท แวร์ ยู เบร๊ค อิท เดาน ทู รอว์ แอนด์ เด็น ยู ฟลัช เดอะ เรสท)
I said you break it down to raw and then you flush the rest
(ไอ เซ็ด ยู เบร๊ค อิท เดาน ทู รอว์ แอนด์ เด็น ยู ฟลัช เดอะ เรสท)
And I ain’t playin witcha’ll haters since y’all f*cked up my order
(แอนด์ ดาย เอน เพลย์ยิน witchall เฮเดอ ซิ๊นซ ยอล เอฟ *cked อั๊พ มาย อ๊อร์เด้อร์)
Got me playin with a gram, coulda been up to a quarter
(ก็อท มี เพลย์ยิน วิธ อะ กแร็ม , คอดา บีน อั๊พ ทู อะ คว๊อร์เท่อร)
Now my cousin, called me up and said he finally did it
(นาว มาย เค๊าซิน , คอลลํ มี อั๊พ แอนด์ เซ็ด ฮี ไฟแน็ลลิ ดิด ดิท)
Graduated from a handheld, to primary digits
(กแรจอิวเอ็ท ฟรอม มา handheld , ทู ไพร๊มารี่ ดิ๊จิท)
Cuz in the slums we don’t work we just grind and gamble
(คัซ อิน เดอะ สลัม วี ด้อนท์ เวิ๊ร์ค วี จั๊สท ไกรนด แอนด์ แก๊มเบิ้ล)
Guarunteed I got that sh*t, n*ggaz dyin to sample
(Guarunteed ดาย ก็อท แดท ฌะ *ที , เอ็น *ggaz ดายอิน ทู แซ๊มเพิ่ล)
Now whattchu know about that work from the states of Georgia
(นาว whattchu โนว์ อะเบ๊าท แดท เวิ๊ร์ค ฟรอม เดอะ สเทท อ็อฝ จอร์จา)
Cook so thick, collard, grits and water [we in the slums!]
(คุ๊ค โซ ทริ๊ค , คอลเลิด , กริท แซน ว๊อเท่อร [ วี อิน เดอะ สลัม ! ])

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slums คำอ่านไทย Nappy Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น