เนื้อเพลง Toss It Up คำอ่านไทย 2Pac feat K-Ci, JoJo

[Tupac]
( [ ทูแปค ])
The money behind the dreams
(เดอะ มั๊นนี่ บีฮายน์ เดอะ ดรีม)
My right hand, my other Capo in this big motherf*ckin war we got
(มาย ไร๊ท แฮนด์ , มาย อ๊อเธ่อร์ Capo อิน ดิส บิ๊ก motherf*ckin วอร์ วี ก็อท)
My other Capo in this big ass, conglomerate called Death Row
(มาย อ๊อเธ่อร์ Capo อิน ดิส บิ๊ก อาซ , ค็อนกลอมเออะริท คอลลํ เด้ท โรว์)
Snoop motherf*ckin Dogg, Tha Doggfather
(ซนูพ motherf*ckin ด๊อก , ท่า Doggfather)
And who he comin through right now, Makaveli the Don
(แอนด์ ฮู ฮี คัมอิน ทรู ไร๊ท นาว , แมกเคอเวลลี่ เดอะ ด็อน)
Feel this, Killuminati
(ฟีล ดิส , คิวลูมมีนาดี)

[Toss it up!]
([ ท็อซ ซิท อั๊พ ! ])
Lord have mercy, father help us all
(หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ , ฟ๊าเท่อร เฮ้ลพ อัซ ซอร์)
Since you supllied yo’ phone number, I can’t help but call
(ซิ๊นซ ยู supllied โย โฟน นั๊มเบ้อร์ , ไอ แค็นท เฮ้ลพ บั๊ท คอลลํ)
Time for action, conversatin, we relaxin, kickin back
(ไทม์ ฟอร์ แอคฌัน , conversatin , วี รีแลคซิน , คิคคิน แบ็ค)
Got you curious for Thug Passion, now picture that
(ก็อท ยู คิ๊วเรียส ฟอร์ ธัก แพ๊ชชั่น , นาว พิ๊คเจ้อร์ แดท)
Tongue kissin, hand full of hair, look in my eyes
(ทั๊ง คิซซิน , แฮนด์ ฟูล อ็อฝ แฮร์ , ลุ๊ค อิน มาย อาย)
Time to make the bed rock, baby look how it rise
(ไทม์ ทู เม้ค เดอะ เบ๊ด ร๊อค , เบ๊บี้ ลุ๊ค ฮาว อิท ไร๊ส)
Me and you movin in the nude, do it in the living room
(มี แอนด์ ยู มูฝวิน อิน เดอะ นู๊ด , ดู อิท อิน เดอะ ลีฝอิง รูม)
Sweatin up the sheets, it’s the Thug in me
(สเวเดน อั๊พ เดอะ ฌีท , อิทซ เดอะ ธัก อิน มี)
I mean no disrespectin when I tongue kiss your neck
(ไอ มีน โน disrespectin เว็น นาย ทั๊ง คิซ ยุร เน็ค)
I go a long way to get you wet, what you expect
(ไอ โก อะ ลอง เวย์ ทู เก็ท ยู เว๊ท , ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท)
Late night, hit the highway, drop the top
(เหลท ไน๊ท , ฮิท เดอะ ไฮฮเวย์ , ดรอพ เดอะ ท๊อพ)
I pull over, gettin busy in the parking lot
(ไอ พูลล โอ๊เฝ่อร , เกดดิน บี๊ซี่ อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
And don’t you love it how I lick your, hips and glide
(แอนด์ ด้อนท์ ยู ลัฝ อิท ฮาว ไอ ลิค ยุร , ฮิพ แซน กไลด)
Kiss you soft on your stomach, push my love inside
(คิซ ยู ซ๊อฟท ออน ยุร สโท๊มัช , พุช มาย ลัฝ อิ๊นไซด์)
Got ya lost in a love zone, stuck in the lust
(ก็อท ยา ล็อซท อิน อะ ลัฝ โซน , ซทัค อิน เดอะ ลัซท)
I got the bedroom shakin back-breakin when we’re tossin it up
(ไอ ก็อท เดอะ เบดรูม เชคกิน แบ็ค เบรกกิ้น เว็น เวีย ทอสซิน หนิด อั๊พ)

[K-Ci, JoJo]
([ เค Ci , โจโจ ])
In this baby, I like the way it’s goin down
(อิน ดิส เบ๊บี้ , ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ อิทซ โกอิน เดาน)
When all that is around, slip slide ride
(เว็น ออล แดท อีส อะราวนฺดฺ , สลิ๊พ สไล๊ด ไรด์)
Givin me love nice like
(กีฝอิน มี ลัฝ ไน๊ซ์ ไล๊ค)
Female I like, what I wanna give all night
(ฟี๊เมล ไอ ไล๊ค , ว๊อท ไอ วอนนา กี๊ฝ ออล ไน๊ท)
You and me alone everybody’s gone toss it up
(ยู แอนด์ มี อะโลน เอวี่บอดี้ กอน ท็อซ ซิท อั๊พ)
Baby let’s, get it on!
(เบ๊บี้ เล็ท , เก็ท ดิธ ออน !)
I like the way you please me, babe
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู พลีซ มี , เบ้บ)
The sexy way you tease me, sugar
(เดอะ เซคซิ เวย์ ยู ทีส มี , ชู๊ก้าร)
The way you move your body
(เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ ยุร บ๊อดี้)
It really drives me crazy
(อิท ริแอ็ลลิ ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
Your body hypnotizing, your smell is so exciting
(ยุร บ๊อดี้ hypnotizings , ยุร สเมลล์ อีส โซ เอ็คไซทอิง)
So baby come on home with me, I like the way you give it to me!
(โซ เบ๊บี้ คัมมอน โฮม วิธ มี , ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู กี๊ฝ อิท ทู มี !)

[Chorus: K-Ci, JoJo]
([ ค๊อรัส : เค Ci , โจโจ ])

I like the way you give it to me — let me see you toss it up
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู กี๊ฝ อิท ทู มี เล็ท มี ซี ยู ท็อซ ซิท อั๊พ)
[repeat 4X w/ variations]
([ รีพี๊ท 4X ดับบิว / แฝริเอฌัน ])
Play on, play on, play on, play on, play onnnn!
(เพลย์ ออน , เพลย์ ออน , เพลย์ ออน , เพลย์ ออน , เพลย์ onnnn !)
[repeat 4X w/ variations]
([ รีพี๊ท 4X ดับบิว / แฝริเอฌัน ])

[K-Ci, JoJo]
([ เค Ci , โจโจ ])
Ohhh, it’s K-Ci baby, mmm that want you lady
(โอ้ , อิทซ เค Ci เบ๊บี้ , อึม แดท ว้อนท ยู เล๊ดี้)
Ohhh, don’t act so shady, baby your taste as fine as gravy
(โอ้ , ด้อนท์ แอ๊คท โซ เฌดอิ , เบ๊บี้ ยุร เท๊ซท แอส ไฟน แอส กเรฝิ)
The way you move that thang, you make me wanna sang
(เดอะ เวย์ ยู มู๊ฝ แดท เตง , ยู เม้ค มี วอนนา แซ็ง)
Girl you make my bells rang, make them go ting-a-ling!
(เกิร์ล ยู เม้ค มาย เบลล์ แร็ง , เม้ค เด็ม โก ทิง อะ ลิง !)
Now the man, I’m here again
(นาว เดอะ แมน , แอม เฮียร อะเกน)
Don’t worry to ever end
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ทู เอ๊เฝ่อร์ เอ็นด)
It’s feeling too good
(อิทซ ฟีลอิง ทู กู๊ด)
Gimme some more, oh lady lady
(กีมมิ ซัม โม , โอ เล๊ดี้ เล๊ดี้)
Your body the kind I like-ah
(ยุร บ๊อดี้ เดอะ ไคนด์ ดาย ไล๊ค อา)
Big booty to the lung delight-ah
(บิ๊ก บูทิ ทู เดอะ ลัง ดีไล๊ท อา)
Bag it up yo, let me in there
(แบ๊ก อิท อั๊พ โย , เล็ท มี อิน แดร์)
Toss it up for me!!
(ท็อซ ซิท อั๊พ ฟอร์ มี ! !)

[Chorus 1/2]
([ ค๊อรัส 1/2 ])

[Tupac]
([ ทูแปค ])
Do you want me what’s your phone number, I get around
(ดู ยู ว้อนท มี ว๊อท ยุร โฟน นั๊มเบ้อร์ , ไอ เก็ท อะราวนฺดฺ)
Cali Love to my true Thugs, picture me now
(กาลี ลัฝ ทู มาย ทรู ธัก , พิ๊คเจ้อร์ มี นาว)
Still down for that Death Row sound, searchin for paydays
(สทิลล เดาน ฟอร์ แดท เด้ท โรว์ ซาวน์ด , เสริทชิน ฟอร์ paydays)
No longer Dre Day, arrivederci
(โน ลองเงอ ดรี เดย์ , arrivederci)
Blown and forgotten, rotten for plottin Child’s Play
(บโลน แอนด์ ฟอร์กอทเดน , รอตอึน ฟอร์ plottin ชายลํดํ เพลย์)
Check your sexuality, as fruity as this Alize
(เช็ค ยุร เซคฌุแอลอิทิ , แอส ฟรูทอิ แอส ดิส อลิเซ)
Quick to jump ship, punk trick, what a dumb move
(ควิค ทู จั๊มพ ชิพ , พรัค ทริ๊ค , ว๊อท ดา ดัมบ มู๊ฝ)
Cross Death Row, now who you gon’ run to?
(ครอสสํ เด้ท โรว์ , นาว ฮู ยู ก็อน รัน ทู)
Lookin for s*ckers cause you similar
(ลุคกิน ฟอร์ เอส *ckers ค๊อส ยู ซิ๊มิล่าร์)
Pretendin to be hard, oh my God, check your temperature
(พีเทนดิน ทู บี ฮาร์ด , โอ มาย ก๊อด , เช็ค ยุร เท๊มเพอเรเจ้อร)
Screamin Compton, but you can’t return, you ain’t heard
(สครีมมิน คอมตัน , บั๊ท ยู แค็นท รีเทิร์น , ยู เอน เฮิด)
Brothers pissed cause you switched and escaped to the burbs
(บร๊าเท่อรํ พิซ ค๊อส ยู สวิทช์ แอนด์ เอสเขพ ทู เดอะ burbs)
Mob on to this new era, cause we Untouchable
(ม๊อบ ออน ทู ดิส นิว เอ๊ร่า , ค๊อส วี อันทัซเชเบิล)
Still can’t believe that you got ‘Pac rushin you
(สทิลล แค็นท บีลี๊ฝ แดท ยู ก็อท แพค รัสชิน ยู)
Up in you, bless the real, all the rest get killed
(อั๊พ อิน ยู , เบล๊ส เดอะ เรียล , ออล เดอะ เรสท เก็ท คิลล์)
Who can you trust, only time reveals — toss it up!
(ฮู แคน ยู ทรัสท , โอ๊นลี่ ไทม์ รีฝีล ท็อซ ซิท อั๊พ !)

[Chorus w/ variations]
([ ค๊อรัส ดับบิว / แฝริเอฌัน ])

[Tupac]
([ ทูแปค ])
Play on playa, play on
(เพลย์ ออน พอลเย , เพลย์ ออน)
How can some non-players do a song about Compton
(ฮาว แคน ซัม นอน เพย์เยอร์ ดู อะ ซ็อง อะเบ๊าท คอมตัน)
and then wanna do a player song?
(แอนด์ เด็น วอนนา ดู อะ เพย์เยอร์ ซ็อง)
How can non-players do it? [We not little kids, we not playin]
(ฮาว แคน นอน เพย์เยอร์ ดู อิท [ วี น็อท ลิ๊ทเทิ่ล คิด , วี น็อท เพลย์ยิน ])
Tellin lies, who?
(เทลลิน ไล , ฮู)
Puffy, I read your little interview buddy, c’mon
(พัฟฟิ , ไอ รี๊ด ยุร ลิ๊ทเทิ่ล อิ๊นเทอร์ฝิว บั๊ดดี้ , ซีมอน)
You still ain’t touchin us, all that peace talk
(ยู สทิลล เอน ทัชชิน อัซ , ออล แดท พี๊ซ ท๊อล์ค)
I don’t care if you kiss my ass from here to across the street boy
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยู คิซ มาย อาซ ฟรอม เฮียร ทู อะคร๊อส เดอะ สทรีท บอย)
It’s on
(อิทซ ออน)
Toss it up, we took you on, and we took y’all beat
(ท็อซ ซิท อั๊พ , วี ทุค ยู ออน , แอนด์ วี ทุค ยอล บีท)
You know we beat you down, and we took y’all beat
(ยู โนว์ วี บีท ยู เดาน , แอนด์ วี ทุค ยอล บีท)
Cause you wasn’t rockin it right
(ค๊อส ยู วอสซึ้น รอคกิน หนิด ไร๊ท)
Tired of s*ckers rockin it, toss it up, is how we did it
(ไทร์ อ็อฝ เอส *ckers รอคกิน หนิด , ท็อซ ซิท อั๊พ , อีส ฮาว วี ดิด ดิท)
Yeah, toss it up now!
(เย่ , ท็อซ ซิท อั๊พ นาว !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Toss It Up คำอ่านไทย 2Pac feat K-Ci, JoJo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น