เนื้อเพลง It’s Only Love คำอ่านไทย Sheryl Crow

I think I met my match again
( ไอ ทริ๊งค ไอ เม็ท มาย แหมทช์ อะเกน)
Standing round the candlelight
(ซแทนดิง ราวนด เดอะ แคนเดิลไลท์)
In the middle of this blizzard
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ดิส บลีสเสิด)
You stood and melted all the ice o
(ยู ซทูด แอนด์ เม้ลท ออล ดิ ไอ๊ซ์ โอ)

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
It’s only love
(อิทซ โอ๊นลี่ ลัฝ)
It’s only love
(อิทซ โอ๊นลี่ ลัฝ)

If only love comes round again
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ลัฝ คัม ราวนด อะเกน)
It will have been
(อิท วิล แฮ็ฝ บีน)
Worth the ride o
(เวิร์ธ เดอะ ไรด์ โอ)
You were master of so many
(ยู เวอ ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ โซ เมนอิ)
Savior to none
(เซฝเยอะ ทู นัน)
I waged all of my hopes so plenty on you
(ไอ แว๊ก ออล อ็อฝ มาย โฮพ โซ เพล๊นที่ ออน ยู)
Now look what I’ve become
(นาว ลุ๊ค ว๊อท แอฝ บีคัม)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

Sometimes lonely is not only a word
(ซัมไทม์ โลนลิ อีส น็อท โอ๊นลี่ อะ เวิร์ด)
But faces I have known
(บั๊ท เฟซ ซาย แฮ็ฝ โนน)
And if you see me could you free me with a smile
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ซี มี เคิด ยู ฟรี มี วิธ อะ สไมล์)
So I can let go
(โซ ไอ แคน เล็ท โก)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s Only Love คำอ่านไทย Sheryl Crow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น