เนื้อเพลง Ultimatum คำอ่านไทย The Long Winters

Student, why do you dream of me
( ซทยูเด็นท , วาย ดู ยู ดรีม อ็อฝ มี)
When you dream of your acre of trees?
(เว็น ยู ดรีม อ็อฝ ยุร เอ๊เค่อร์ อ็อฝ ทรี)
It was agreed I came to burn leaves
(อิท วอส อะกรี ดาย เคม ทู เบิร์น ลี๊ฝ)
It’s all I ever claimed to do
(อิทซ ซอร์ ไอ เอ๊เฝ่อร์ เคลม ทู ดู)
A ploughman i’ll never grow into
(อะ ploughman อิลล เน๊เฝ่อร์ โกรว์ อิ๊นทู)

My arms miss you
(มาย อาร์ม มิซ ยู)
My hands miss you
(มาย แฮนด์ มิซ ยู)
The stars sing, i’ve got their song in my head
(เดอะ สทาร์ ซิง , แอฝ ก็อท แดร์ ซ็อง อิน มาย เฮด)

Blue in the broad light of day
(บลู อิน เดอะ บรอด ไล๊ท อ็อฝ เดย์)
Your claws are snagged on my face
(ยุร คลอ แซร์ ซแนกกิด ออน มาย เฟซ)
Say it, I wish we would make it
(เซย์ อิท , ไอ วิ๊ช วี เวิด เม้ค อิท)
And I wish that I could take it
(แอนด์ ดาย วิ๊ช แดท ไอ เคิด เท้ค อิท)
When you turn on me
(เว็น ยู เทิร์น ออน มี)

My arms miss you
(มาย อาร์ม มิซ ยู)
My hands miss you
(มาย แฮนด์ มิซ ยู)
The stars sing, i’ve got their song in my head
(เดอะ สทาร์ ซิง , แอฝ ก็อท แดร์ ซ็อง อิน มาย เฮด)
Oh, I dont want my words twisted
(โอ , ไอ ด้อนท์ ว้อนท มาย เวิร์ด ทวิสท)
I don’t want you to listen to close
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู ลิ๊สซึ่น ทู โคลส)
Or wait for me impatiently
(ออ เว้ท ฟอร์ มี อิมเพเฌ็นทลิ)
And I hope I can keep seeing you
(แอนด์ ดาย โฮพ ไอ แคน คี๊พ ซีอิง ยู)
As long as you don’t say you’re falling in love
(แอส ลอง แอส ยู ด้อนท์ เซย์ ยัวร์ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)

Crave translates into slave
(คเรฝ ทรานซเหลท อิ๊นทู สเล๊ฝ)
No-one can harness the rain
(โน วัน แคน ฮาเน็ซ เดอะ เรน)
And I can make myself into rain
(แอนด์ ดาย แคน เม้ค ไมเซลฟ อิ๊นทู เรน)
You feel me on your cheek
(ยู ฟีล มี ออน ยุร ชีค)
And on your sleeve
(แอนด์ ออน ยุร ซลีฝ)

My arms miss you
(มาย อาร์ม มิซ ยู)
My hands miss you
(มาย แฮนด์ มิซ ยู)
The stars sing, i’ve got their song in my head
(เดอะ สทาร์ ซิง , แอฝ ก็อท แดร์ ซ็อง อิน มาย เฮด)
Oh, I don’t want my words twisted
(โอ , ไอ ด้อนท์ ว้อนท มาย เวิร์ด ทวิสท)
I don’t want you to listen to close
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู ลิ๊สซึ่น ทู โคลส)
Or wait for me impatiently
(ออ เว้ท ฟอร์ มี อิมเพเฌ็นทลิ)
And I hope I can keep seeing you
(แอนด์ ดาย โฮพ ไอ แคน คี๊พ ซีอิง ยู)
As long as you don’t say you’re falling in love
(แอส ลอง แอส ยู ด้อนท์ เซย์ ยัวร์ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)

And I can feel you’re about to forget
(แอนด์ ดาย แคน ฟีล ยัวร์ อะเบ๊าท ทู ฟอร์เก๊ท)
Yes, I can feel you’re about to forget
(เย็ซ , ไอ แคน ฟีล ยัวร์ อะเบ๊าท ทู ฟอร์เก๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ultimatum คำอ่านไทย The Long Winters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น