เนื้อเพลง Freaks คำอ่านไทย Deftones

hoh, ok, [my d*ck is small at times my d*ck is misbled?] ya cop[tall?],
( โฮ , โอเค , [ มาย d*ck อีส สมอลล์ แอ็ท ไทม์ มาย d*ck อีส misbled ] ยา ค็อพ [ ทอลล์ ] ,)
ya make out [think ” oh maybe youll survive?] oh well if you cant do
(ยา เม้ค เอ๊าท [ ทริ๊งค ” โอ เมบี โยว เซอร์ไฝ๊ฝ ] โอ เวลล อิ๊ฟ ยู แค็นท ดู)
that, at least I take a little to the [grapes?] yes get that straight , uh,
(แดท , แอ็ท ลีซท ไอ เท้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล ทู เดอะ [ เกร๊พ ] เย็ซ เก็ท แดท สเทร๊ท , อา ,)
yes the pencil be all to the point , get it out , and screw all the [fats
(เย็ซ เดอะ เพ๊นซิ่ล บี ออล ทู เดอะ พ๊อยท์ , เก็ท ดิธ เอ๊าท , แอนด์ สครูว์ ออล เดอะ [ แฟท)
that doin sh*t?] f*ck what [lets get the body goin down?] what what
(แดท โดย ฌะ *ที ] เอฟ *ck ว๊อท [ เล็ท เก็ท เดอะ บ๊อดี้ โกอิน เดาน ] ว๊อท ว๊อท)
what it, its nothin but crazy sh*t, so we gon say..
(ว๊อท ดิธ , อิทซ นอทติน บั๊ท คเรสิ ฌะ *ที , โซ วี ก็อน เซย์)

theres too many people
(แดร์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล)
and too many freaks
(แอนด์ ทู เมนอิ ฟรี๊ค)
and too many eyeballs starin’ at me
(แอนด์ ทู เมนอิ อายบอลสฺ สตาร์ริน แอ็ท มี)
what
(ว๊อท)
theres too many people
(แดร์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล)
and too many freaks
(แอนด์ ทู เมนอิ ฟรี๊ค)
too many eyeballs starin’ at me
(ทู เมนอิ อายบอลสฺ สตาร์ริน แอ็ท มี)

well ok, made me [maybe?] cry give it all what you got, and say whats
(เวลล โอเค , เมด มี [ เมบี ] คราย กี๊ฝ อิท ดอร์ ว๊อท ยู ก็อท , แอนด์ เซย์ ว๊อท)
true, Yo , but if it isnt yo lets get it on [ flow?], I got to wait for mine,
(ทรู , โย , บั๊ท อิ๊ฟ อิท อีสซึ่น โย เล็ท เก็ท ดิธ ออน [ โฟลว์ ] , ไอ ก็อท ทู เว้ท ฟอร์ ไมน์ ,)
they say wait you dont know , it dont matter to me, [ a girl’s about to
(เด เซย์ เว้ท ยู ด้อนท์ โนว์ , อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี , [ อะ เกิร์ล อะเบ๊าท ทู)
wet her thing?] wont smile for gus, but dont give a f*ck , shake about
(เว๊ท เฮอ ทริง ] ว็อนท สไมล์ ฟอร์ gus , บั๊ท ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , เช้ค อะเบ๊าท)
the word , the balls will get down , and its all for good [youll face
(เดอะ เวิร์ด , เดอะ บอล วิล เก็ท เดาน , แอนด์ อิทซ ซอร์ ฟอร์ กู๊ด [ โยว เฟซ)
your mom for this?] hey and one more time ….
(ยุร มัม ฟอร์ ดิส ] เฮ แอนด์ วัน โม ไทม์)

because theres too many people
(บิคอส แดร์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล)
and too many freaks
(แอนด์ ทู เมนอิ ฟรี๊ค)
too many eyeballs starin’ at me
(ทู เมนอิ อายบอลสฺ สตาร์ริน แอ็ท มี)
huh
(ฮู)
theres too many people
(แดร์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล)
and too many freaks
(แอนด์ ทู เมนอิ ฟรี๊ค)
and too many eyeballs starin’ at me
(แอนด์ ทู เมนอิ อายบอลสฺ สตาร์ริน แอ็ท มี)
well
(เวลล)
theres too many people
(แดร์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล)
and too many freaks
(แอนด์ ทู เมนอิ ฟรี๊ค)
too many eyeballs starin’ at me
(ทู เมนอิ อายบอลสฺ สตาร์ริน แอ็ท มี)
well
(เวลล)
theres too many people
(แดร์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล)
and too many freaks
(แอนด์ ทู เมนอิ ฟรี๊ค)
well
(เวลล)
theres too many eyeballs starin’ at me
(แดร์ ทู เมนอิ อายบอลสฺ สตาร์ริน แอ็ท มี)

come on.
(คัมมอน)

[ummhmm.. yea]
([ ummhmm เย ])

these eyes
(ฑิส อาย)
theres too many people
(แดร์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล)
and too many freaks
(แอนด์ ทู เมนอิ ฟรี๊ค)
too many eyeballs starin’ at me
(ทู เมนอิ อายบอลสฺ สตาร์ริน แอ็ท มี)
huh
(ฮู)
theres too many people
(แดร์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล)
and too many freaks
(แอนด์ ทู เมนอิ ฟรี๊ค)
and too many eyeballs starin’ at me
(แอนด์ ทู เมนอิ อายบอลสฺ สตาร์ริน แอ็ท มี)
huh
(ฮู)
theres too many people
(แดร์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล)
and too many freaks
(แอนด์ ทู เมนอิ ฟรี๊ค)
and too many eyeballs starin’ at me
(แอนด์ ทู เมนอิ อายบอลสฺ สตาร์ริน แอ็ท มี)
hu
(ฮู)
theres too many people
(แดร์ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล)
and too many freaks
(แอนด์ ทู เมนอิ ฟรี๊ค)
and too many eyeballs starin’ at me
(แอนด์ ทู เมนอิ อายบอลสฺ สตาร์ริน แอ็ท มี)

[go get it!]
([ โก เก็ท ดิธ ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freaks คำอ่านไทย Deftones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น