เนื้อเพลง Jazzy Belle คำอ่านไทย Outkast

[Verse One: Andre]
( [ เฝิซ วัน : อันเดร ])

Yeah
(เย่)
Oh yes I love her like Egyptian, want a description, my royal highness
(โอ เย็ซ ซาย ลัฝ เฮอ ไล๊ค อิจีพแฌ็น , ว้อนท ดา ดิซครีพฌัน , มาย ร๊อยัล ไฮเน็ซ)
So many plusses when I bust that there can’t be no minus
(โซ เมนอิ plusses เว็น นาย บัซท แดท แดร์ แค็นท บี โน ไม๊นัส)
Went from yellin crickets and crows, b*tches and hoes to queen thangs
(เว็นท ฟรอม เยลลิน ครีคเค็ท แซน คโร , บี *tches แซน โฮ ทู ควีน เตง)
Over the years I been up on my toes and yes I seen thangs
(โอ๊เฝ่อร เดอะ เยียร์ ซาย บีน อั๊พ ออน มาย โท แซน เย็ซ ซาย ซีน เตง)
like Kilroy, chill boi because them folks might think you soft
(ไล๊ค Kilroy , ชิล บอย บิคอส เด็ม โฟล้ค ไมท ทริ๊งค ยู ซ๊อฟท)
talkin like that, man f*ck them n*ggaz I’m goin off
(ทอคกิ่น ไล๊ค แดท , แมน เอฟ *ck เด็ม เอ็น *ggaz แอม โกอิน ออฟฟ)
and comin right back, like boomerangs when you throw em
(แอนด์ คัมอิน ไร๊ท แบ็ค , ไล๊ค บูมเออะแร็ง เว็น ยู โธรว์ เอ็ม)
With these old ghetto poems, Bankhead is better for em
(วิธ ฑิส โอลด์ เกทโท โพเอ็ม , แบคเฮด อีส เบ๊ทเท่อร์ ฟอร์ เอ็ม)
When they can let they throw em, down from hitchikin and bitin n*ggaz
(เว็น เด แคน เล็ท เด โธรว์ เอ็ม , เดาน ฟรอม hitchikin แอนด์ บิทดิน เอ็น *ggaz)
until the temple they call the body, now everybody got it
(อันทิล เดอะ เท๊มเพิ่ล เด คอลลํ เดอะ บ๊อดี้ , นาว เอวี่บอดี้ ก็อท ดิธ)
Had it, talked about it amongst they friends
(แฮ็ด ดิท , ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ อะมังซท เด เฟรน)
Comin around my crew lookin Jazzy, wanna pretend
(คัมอิน อะราวนฺดฺ มาย ครู ลุคกิน แจสสิ , วอนนา พรีเท็นด์)
like you Ms. Goodie, Four-Shoes, even Bo knew, that you got caught
(ไล๊ค ยู เอมสฺ Goodie , โฟ ชู , อี๊เฝ่น โบ นยู , แดท ยู ก็อท คอท)
like accupuncture patients while our nation is a boat
(ไล๊ค accupuncture เพ๊เที้ยนท์ ไวล์ เอ๊า เน๊ชั่น อีส ซา โบ๊ท)
Straight sinkin, I hate thinkin that these the future mommas
(สเทร๊ท ซิงคิน , ไอ เฮท ติ้งกิน แดท ฑิส เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ มอมมา)
of our chillun, they f*ckin a different n*gga every time
(อ็อฝ เอ๊า chillun , เด เอฟ *ckin อะ ดีฟเฟอะเร็นท เอ็น *gga เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
they get the feelin to, I’m willin to go the extra kilo-meter
(เด เก็ท เดอะ ฟีลิน ทู , แอม วิลลิน ทู โก ดิ เอ๊กซทร่า คีลโอะ มิ๊เท่อร์)
just to see my senorita get her pillow
(จั๊สท ทู ซี มาย เซนโยะรีทา เก็ท เฮอ พิ๊ลโล่ว)
on the side of my bed where no good ever stay
(ออน เดอะ ไซด์ อ็อฝ มาย เบ๊ด แวร์ โน กู๊ด เอ๊เฝ่อร์ สเทย์)
House and doctor was the games we used to play
(เฮ้าส แอนด์ ด๊อคเท่อร์ วอส เดอะ เกม วี ยู๊ส ทู เพลย์)
but now it’s real Jazzy Belle…
(บั๊ท นาว อิทซ เรียล แจสสิ เบ็ล)

[Verse Two: Big Boi]
([ เฝิซ ทู : บิ๊ก บอย ])

See what if you was a playa real playa not no slouch
(ซี ว๊อท อิ๊ฟ ยู วอส ซา พอลเย เรียล พอลเย น็อท โน ซเลาช)
Havin the very best of life lots of steak and Perignon
(เฮฝวิน เดอะ เฝ๊รี่ เบ๊สท์ อ็อฝ ไล๊ฟ ล็อท อ็อฝ ซเทค แอนด์ เพริงนอน)
Smokin an ounce of weed yeah every single day was personal FreakNik
(สโมกิน แอน อันซ อ็อฝ วี เย่ เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ วอส เพอซแน็ล FreakNik)
Freakin these hoes in Polo clothes life as you conceived it
(ฟริกคิน ฑิส โฮ ซิน โพโล คโลฑ ไล๊ฟ แอส ยู ค็อนซีฝ ดิท)
but your conception, deception, lookin into your watch I see
(บั๊ท ยุร ค็อนเซพฌัน , ดิเซพฌัน , ลุคกิน อิ๊นทู ยุร ว๊อทช ไอ ซี)
you weapon and it’s depressin, they’re diggin up in your thighs
(ยู เว๊พ่อน แอนด์ อิทซ depressin , เดรว ดิคกิน อั๊พ อิน ยุร ไธ)
leavin deposits keep your closets open not your boots and drawers
(เลวิน ดิพ๊อสิท คี๊พ ยุร คลอสเอ็ท โอ๊เพ่น น็อท ยุร บู๊ท แซน ดรอเออะ)
Hopin to get you sprung like bell-bottoms, steadily callin me Antwan
(โฮพปิน ทู เก็ท ยู ซพรัง ไล๊ค เบลล์ บ๊อทท่อม , ซเทดอิลิ คอลลิน มี Antwan)
cause you thinkin that you my lady b*tch don’t play me cause you’re chanky
(ค๊อส ยู ติ้งกิน แดท ยู มาย เล๊ดี้ บี *tch ด้อนท์ เพลย์ มี ค๊อส ยัวร์ chanky)
I wanted to hit that ass but me and the Goodie we got danky
(ไอ ว้อนท ทู ฮิท แดท อาซ บั๊ท มี แอนด์ เดอะ Goodie วี ก็อท danky)
So thank thee, you runnin that Southerplayalistic game
(โซ แธ๊งค์ ฑี , ยู รูนนิน แดท Southerplayalistic เกม)
You was the only one to blame, a n*gga don’t even know yo’ name
(ยู วอส ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู เบลม , อะ เอ็น *gga ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ โย เนม)
it’s a shame, you crackin em up and f*ckin a n*gga like Tupac up
(อิทซ ซา เชม , ยู แครกคิน เอ็ม อั๊พ แอนด์ เอฟ *ckin อะ เอ็น *gga ไล๊ค ทูแปค อั๊พ)
I’m leavin these foes to be the flowers and wake don’t get me see
(แอม เลวิน ฑิส โฟ ทู บี เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ แซน เว้ค ด้อนท์ เก็ท มี ซี)
I gotta be feedin my daughter, teach her to be that Natural Woman
(ไอ กอททะ บี feedin มาย ด๊อเท่อร์ , ที๊ช เฮอ ทู บี แดท แนชแร็ล วู๊แม่น)
Cause you’ll be Waiting to Exhale while you other hoes be
(ค๊อส โยว บี เวททิง ทู เอ็คเซล ไวล์ ยู อ๊อเธ่อร์ โฮ บี)
Dumb and Dumber, yeah you know what I’m sayin?
(ดัมบ แอนด์ ดรัมเมอร์ , เย่ ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)

[Verse Three: Andre, Big Boi]
([ เฝิซ ทรี : อันเดร , บิ๊ก บอย ])

One two, yessss, ummkay, check this out right here now
(วัน ทู , yessss , ummkay , เช็ค ดิส เอ๊าท ไร๊ท เฮียร นาว)
See me ain’t no good, in the black on black ‘Llac no star
(ซี มี เอน โน กู๊ด , อิน เดอะ แบล๊ค ออน แบล๊ค แลกคฺ โน สทาร์)
Windows are tinted so that no one knows who us are
(วิ๊นโด้ว แซร์ ทินท โซ แดท โน วัน โนว์ ฮู อัซ แซร์)
Talk bad about her n*gga guaranteed to snap like bra
(ท๊อล์ค แบ้ด อะเบ๊าท เฮอ เอ็น *gga แกแรนที ทู ซแน็พ ไล๊ค บรา)
Strap stickin together like grandma and grandpa-pa
(ซทแร็พ สตริคกิน ทูเก๊ทเธ่อร์ ไล๊ค แกรนมา แอนด์ grandpa พา)
In this dog eat dog world, kitty cats be scratchin on my
(อิน ดิส ด้อกก อี๊ท ด้อกก เวิลด , คิดดี แค๊ท บี สเกทจิน ออน มาย)
furry coat to curl, up with me and my bowl of kibbles and bits
(เฟอริ โค๊ท ทู เคิล , อั๊พ วิธ มี แอนด์ มาย โบลว์ อ็อฝ kibbles แซน บิท)
I want to earl, cause most of the girls that we was likin
(ไอ ว้อนท ทู เอิล , ค๊อส โมซท อ็อฝ เดอะ เกิร์ล แดท วี วอส ลิกคิน)
in high school, now they dykein *laughin*
(อิน ไฮฮ สคูล , นาว เด dykein *เลอกิน *)

Havin no mercy for the disrespect-ful ones, some
(เฮฝวิน โน เม๊อร์ซี่ ฟอร์ เดอะ ดิซริซเพคท ฟุล วัน , ซัม)
be hangin around the crew lookin for funds, dumb
(บี แฮนจิ้น อะราวนฺดฺ เดอะ ครู ลุคกิน ฟอร์ ฟันด , ดัมบ)
deaf and fine, they be, askin me all about mine
(ดี๊ฟ แอนด์ ไฟน , เด บี , แอสกิน มี ออล อะเบ๊าท ไมน์)
How she doin how she be, I know she’s sippin that wine
(ฮาว ชี โดย ฮาว ชี บี , ไอ โนว์ ชี ซิบปิ่น แดท ไวน์)
behind my back they skwak like vultures
(บีฮายน์ มาย แบ็ค เด skwak ไล๊ค ฝัลเชอะ)
Off and On like Trendz of Cultures baby
(ออฟฟ แอนด์ ออน ไล๊ค Trendz อ็อฝ คั๊ลเจอร์ เบ๊บี้)
hey he, fakin it like these sculptured, nails
(เฮ ฮี , เฟกิน หนิด ไล๊ค ฑิส ซคัลพเชอะ , เนล)
But they can go to hell and lay with Lucifer
(บั๊ท เด แคน โก ทู เฮ็ลล แอนด์ เลย์ วิธ ลยูซิเฟอะ)
Cause they burnin anyway, Big Boi user and abuser
(ค๊อส เด เบินนิน เอนอิเว , บิ๊ก บอย ยูสเออะ แอนด์ อบิวเซอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jazzy Belle คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น